h

En nu aan de slag met Q4

20 december 2017

En nu aan de slag met Q4

Op 20 december werd in de Raad gesproken over hoe nu verder met woningbouw in de wijk Q4 en Maaswaard. Na alle ophef afgelopen jaren en een zeer kritisch onderzoeksrapport dat eind oktober nog het vertrouwen in de wethouder deed opzeggen, was ook nu weer de SP kritisch maar kwam ook met alternatieven en kreeg daarop enkel toezeggingen. Daarmee kon de SP instemmen en kunnen de woningbouwplannen eindelijk vooruit.

 

“De gebiedsontwikkelingen moeten na een periode van vertraging en stilstand weer geactiveerd worden door een nieuw en realistisch vertrekpunt te bieden, dat is gebaseerd op actueel inzicht.”, aldus het raadsvoorstel.

In reactie op het onderzoeksrapport Q4, dat in oktober politiek Venlo flink bezighield, kwam het gemeentebestuur namelijk met de toezegging om met een ‘herprogrammeringsvoorstel’ te komen voor het stedelijk centrum. Specifiek betreft het de woningbouwplannen in het gebied Maaswaard (Venlo Centrum-Zuid) en Q4 (noordwestelijk van het centrum; grofweg tussen Bolwaterstraat, Noord Buitensingel, Parkstraat, Maaskade).

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Er staat een aantal goede initiatieven in de herprogrammering van Q4 en het stedelijk centrum. Een mix van huurwoningen en koopwoningen. Een mix ook in de hoogte van huur dan wel koop.”

“Maar hoe moet de gemeenteraad met dergelijke besluiten omgaan? Dient deze en een volgende Raad dit te gaan gebruiken als een voldongen feit, een in beton gegoten construct? Of is dit flexibel waar nodig en dienen we dit te beschouwen als een visie, een richting en niet meer dan dat?

 

 

Ton Heerschop: “Het bevreemdt de SP dat er bewoners en ondernemers, die zich zorgen maken over de veiligheid in de wijk, tot op de dag van vandaag geen gehoor krijgen bij de wethouder. Dat is zorgelijk. Met name omdat deze wijk een risico kent op terugval. Terugval naar een criminele periode die we met elkaar zeker niet willen laten herhalen.”

 

“Mensen willen oplossingen voor problemen die zij dagelijks ervaren. Of dat nu de overlast van drugskoeriers is of als het gaat om parkeerproblemen. Mensen vragen keer op keer om aandacht. Maar deze vragen blijven ergens tussen ambtelijke organisatie en college hangen.”

 

 

“Deze wijk verbeteren kan niet alleen met stenen, dat moet met de mensen die er wonen. En die mensen daar laat de wethouder van zien dat hij keer op keer niet in staat is hen te betrekken bij de plannen.”

 

Ton Heerschop: “De ontwikkelingen van met name sociale huurwoningen in combinatie van een gevarieerde mix aan andere woningbouw is de meest voor de hand liggende manier om deze wijk verder te ontwikkelen.”

“Het is ook de meest voor de hand liggende kans om een bruisende levendige wijk te maken.”

 

“Maar, een eventueel “ja” tegen dit voorstel vanuit de SP wil niet zeggen dat we ineens voor die rare attractie zijn die kabelbaan heet. Deze staat immers ook in dit voorstel benoemd. Het wil niet zeggen dat we ineens wel volledig vertrouwen hebben in het college. En voor een “ja” van de SP zal B&W een aantal toezeggingen moeten doen.”

 

 

De SP-fractie vroeg om een zeer stevige toezegging van de wethouder dat hij al die mensen die zich nu melden en niet gehoord voelen alsnog de ruimte zal geven. Ook wilden we een toezegging dat serieus zal worden gekeken naar mensen die hun woning of bedrijf willen verwerven.

Net zo vroegen we dat ook blijvend gekeken zal worden naar de openbare orde in dit gebied, met name als het gaat om drugsproblematiek.

Tevens wensten we een toezegging dat bij de overdracht van dit dossier naar een nieuwe wethouder meegegeven zal worden dat deze visie niet in beton gegoten is.

 

Wethouder Teeuwen (CDA) zegde daarop alles toe. Ook gaf hij aan dat het voorstel een ‘levend document’ is en dat de gemeente met bewoners en woningcorporatie gaat kijken hoe daaraan handen en voeten te geven.

Daarop gaf Ton Heerschop aan dat de wethouder van hem een lijst zal krijgen van bewoners en ondernemers die gehoord willen worden.

Burgemeester Scholten zegde tevens toe dat de openbare orde en veiligheid de volle aandacht krijgt maar ook dat er nu al veel gedaan wordt zoals met de Buurt Bestuurt. Hiermee krijgen inwoners rechtstreeks invloed op de
prioriteiten die de politie en de gemeente in hun buurt stellen. Ofwel:
wat moet eerst.

 

 

PvdA, CDA, SP en VenLokaal kregen daarnaast een motie aangenomen om meer gebruik te gaan maken van het recht tot uitdagen zoals het in het raadsvoorstel als nieuw instrument werd benoemd waarbij iedereen met eigen voorstellen kan komen voor de invulling van bouwplannen.

Ton Heerschop: “Dit gaat nu op meer locaties toegepast worden. Een mooie kans om (creatieve) burgers te betrekken bij nieuwbouw.”

 

Bekijk ook:

U bent hier