h

Nieuwe wet is zwaard boven WAA

28 maart 2013

Nieuwe wet is zwaard boven WAA

groeten_uit_de_sociale_werkplaats Twee vakbonden hebben het gemeentebestuur per brief benaderd over de mogelijke privatisering van het sociale werkbedrijf WAA of onderdelen hiervan. Een afschrift van deze brief is naar de raadsleden van de raad Venlo gegaan. Na gesprekken met de opsteller van deze brief roept dit bij de SP de nodige vragen op, die we aan de wethouder stelden.

“Voorzitter, deze week kregen wij als raadsleden een brief van de AbvaKabo FNV en het CNV over de WAA. Ik had vragen bij die brief, maar dacht ook aan de woorden van de wethouder bij de behandeling van het sociaal domein een week eerder. We moeten voorzichtig met de mensen van de WAA omgaan want ze zijn kwetsbaar, Ton_Heerschop juist omdat ze kwetsbaar zijn is de SP van mening dat wij deze vragen hier in de gemeenteraad moeten stellen.” Zo begon SP-raadslid Ton Heerschop het vragenhalfuur voor de raadsvergadering van 27 maart.

Waarom deze inleiding?
Een week voor de raadsvergadering stelde de wethouder van sociale zaken dat de vakbonden en enkele politieke partijen over de rug van de mensen in de sociale werkplaats van de WAA hun politieke doel probeerden te bereiken. Hij wees erop dat we over deze zaak geen politiek moesten maken omdat deze mensen toch al kwetsbaar zijn.
De SP kent het dossier van de sociale werkplaatsen in Nederland en dus ook Venlo maar al te goed. De brief van de vakbonden om betrokken te worden bij de gesprekken rondom een eventuele privatisering van de WAA baarde genoeg zorgen om vragen te stellen.

De SP stelde de volgende mondelinge raadsvragen:
Is de gemeente bezig met privatisering? Is men bereid om protest_SW ook na 1 januari 2014 instroom in de WAA of vergelijkbare sociale werkvoorziening mogelijk te maken? Is men bereid om in te zetten dat privatisering geen negatieve gevolgen voor het personeel mag hebben? En betrekt men de vakbonden bij de gesprekken tussen gemeente(n) en WAA?

De antwoorden van wethouder Testroote (PvdA) waren uitgebreid en duidelijk:
Vanaf 1-1-2014 zal er door de (nog aan te nemen) Participatiewet geen nieuwe instroom meer plaatsvinden in de sociale werkvoorziening. De gemeente ontwikkelt scenario’s voor de WAA op basis van het verwachte kabinetsbeleid, privatisering kan dus aan de orde zijn.
Ook doet men pogingen om na 2014 instroom te blijven garanderen maar garanties vallen niet te geven. Door de nieuwe wet zullen er in de WSW geen nieuwe banen komen, de wethouder hoopt dat er elders beschutte (onder begeleiding) werkplekken ontstaan maar het is twijfelachtig of dat ook conform de huidige voorwaarden en lonen zal zijn die in de WSW gelden.
De wethouder zegde als laatste toe dat de vakbonden worden betrokken in de komende overleggen over de toekomst van de WAA.

De SP had een motie klaarliggen om eventueel zaken af te dwingen maar de antwoorden maakte die motie gelukkig (vooralsnog) overbodig.
Voorlopig weet de wethouder dat het de SP is die zal toezien hoe de processen rondom de WAA gaan lopen. actie Zeker nu de PvdA zich niets meer lijkt aan te trekken van de beloften gedaan in de strijd tegen de ingrepen bij de sociale werkplaatsen onder het eerste kabinet Rutte (VVD, CDA, PVV), nu de PvdA de VVD-plannen voor afbraak gewoon gaat uitvoeren.
De toekomst voor de WAA is er niet duidelijker op geworden, de wethouder wil graag garanties bieden maar is afhankelijk van het kabinetsbeleid (VVD, PvdA) dat lijkt in te zetten op het wegbezuinigen van 70.000 werkplekken in de sociale werkvoorziening.

De Participatiewet zal dan ook de regio Venlo raken en is daarmee als een zwaard van Damocles dat boven de sociale werkbedrijven hangt. Hopelijk gebruikt de Tweede Kamer haar gezonde verstand en haalt men dat mes op de keel weg zodat mensen die werken in een beschutte omgeving vanaf 2014 niet in de bijstand achter de geraniums komen maar hun werkplek houden.

Reden genoeg om vragen te blijven stellen als het nodig is. Of mensen nu kwetsbaar zijn of niet, daar waar onrecht dreigt te ontstaan en verworven rechten in de verdrukking komen mag een politieke partij niet zwijgen.
De SP heeft de wethouder dan ook te kennen gegeven deze kwestie goed in de gaten te blijven volgen en de vinger stevig aan de pols te houden.

30-01-2013: Karabulut: ‘Nieuwe kaft om oude plannen sociale werkplaats’
03-06-2010: Deze mensen verdienen respect en waardering


Bekijk ook de website: Armoede werkt niet
Dossier Sociale Werkvoorziening (WSW)

U bent hier