h

Vastenavondkamp een jaar later: enne?

23 maart 2010

Vastenavondkamp een jaar later: enne?

Sadet Karabulut SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut bezocht afgelopen vrijdag opnieuw de Blerickse wijk Vastenavondkamp, waar ze begin 2009 te gast was. Met het herhaalbezoek nu wilde ze met eigen ogen zien wat er in het afgelopen jaar wel en niet is gebeurd en hoe het er nu voor staat in de wijk, door hierover te praten met de bewoners zelf.

Samen met de lokale SP en leden van het bewonerscomité 'Ons Vastenavondkamp', ging het Kamerlid in de wijk langs de deur met de vraag wat er goed gaat en wat er beter kan.Sadet Karabulut De SP bezoekt regelmatig “net-niet-zorgwijken” in het land. Deze bezoeken zijn voor zowel de Kamerleden als de SP-afdelingen goed om meer inzicht te krijgen in de lokale problemen, maar ook om te zien welke oplossingen mogelijk zijn. Sadet Karabulut: “Mensen weten vaak zelf het beste wat goed voor hun buurt is. Door de aanwezigheid van actieve bewoners in de wijk groeit de aandacht vanuit het gemeentebestuur en worden zaken sneller opgepakt.”

Bij de eerste deur is het gelijk al raak. Een aardige man van rond de zestig gaat er eens goed voor staan. “Nee hij is geen racist en heeft ook geen hekel aan de Islam of aan buitenlanders, maar waarom stopt de woningcorporatie altijd ‘buitenlandse’ mensen in de huizen die door de Nederlandse mensen worden verlaten”, vraagt hij zich hardop af. “Die Wilders moet het maar eens vier jaar voor het zeggen hebben”, gaat hij verder.
19-03-2010 Vastenavondkamp 6
Het gesprek komt op de manier waarop Wilders de zaken benoemt, duidelijk is al snel dat deze meneer gewoon eens af wil van de concentratie van buitenlandse gezinnen in de wijk. Om daar snel weer aan toe te voegen dat er ook talloze mensen van buitenlandse afkomst zijn die zich prima aanpassen. Dit is duidelijk geen PVV-stemmer maar een proteststemmer (we gaven hem ons rapport ‘Wat Wilders wil’ waarin ook eens de asociale afbraakpunten van de PVV benoemd worden).

Afgelopen week sprak de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA-Venlo uit dat "we gelukkig nog geen polarisatie in de raad van Venlo hebben", lees PVV. Maar het beleid van de afgelopen jaren in de Vastenavondkamp laat haarfijn zien wat er fout gaat. De mensen die de SP te spreken kreeg zijn geen onwillige haatdragende figuren. Het zijn gewone mensen met een gewoon leven die vooruit willen. Niet achteruit zoals het nu gaat.

19-03-2010 Vastenavondkamp 3 Sadet (rechts) en iemand van het bewonerscomité (links) in gesprek.

De mensen zijn de drugsoverlast, het dealen, het wegblijven van politie in de wijk, het niet zichtbaar zijn van de wijkagent, de stijgende aantallen ‘buitenlandse’ bewoners meer dan zat. Ze voelen zich vervreemd raken van hun eigen basis, van hun eigen grond. Zoals het vroeger was, zo zal het nooit meer worden. Hier lag hun geschiedenis maar ze zouden het liefst, met pijn in het hart, vluchten voor de toekomst.

Hoe draai je die negatieve spiraal om?
De mensen klaren helemaal op als we spreken over het bewonerscomité; ze vinden het fantastisch dat enkele dames uit de buurt de handen ineen hebben geslagen en samen met de SP weer op pad zijn in de wijk. Sterker, verschillende mensen geven aan dat ze zeker mee willen helpen om de buurt beter te maken. Nog prachtiger vinden de meesten het dat er zelfs een Tweede Kamerlid door hun wijk wandelt en bij mensen aanbelt. Geen dure beveiliging, geen dikdoenerij of toestanden, gewoon hup de buurt in en praten met bewoners.

19-03-2010 Vastenavondkamp 2

We spraken ook iemand die eigenlijk niet thuis had mogen zijn, want met 43 jaar voelde deze man zich al afgeschreven. Toen hij zich kon verbeteren in zijn werk, stopte zijn nieuwe baan onverwacht en wilde hij terug naar zijn baan bij de gemeente. “Sorry, maar we nemen alleen maar etnische minderheden en mensen tot 26 jaar aan”, was het antwoord. En dat ondanks een terugkeergarantie?!? Verbroken beloftes en onnodig werkloos. We wisselden onze gegevens uit, van deze zaak wil een SP’er het naadje van de kous weten.

Er moet nog veel gebeuren in de Vastenavondkamp.
De SP maakt zich zorgen om de veiligheid in deze wijk, zowel op de wegen als met betrekking tot drugs. Ook de gangen achter de woningen vragen om aandacht. Heeft men netjes de poort geschilderd staat er een dag later graffiti op. Het groen, de rotzooi en de hondenpoep vonden ook weer een weg naar de traditionele top van ergernissen. Laat staan het wildplassen op sommige plaatsen. De woningbouwcorporaties hebben laten weten dat zij op korte termijn het groen in de wijk gaan aanpakken...

19-03-2010 Vastenavondkamp 5 Net opgeknapt en na een dag alweer besmeurd. Dat schiet niet op...

Met kreten als “burgerparticipatie”, “zelfregie” en “eigen verantwoordelijkheid” sluipt de overheid steeds verder achteruit. Waar voorheen de overheid een dienstbare opstelling had, hebben de meeste politici sinds enkele jaren de mond vol over het ‘meedoen van burgers’ maar willen ze het liefst dat mensen het allemaal maar zelf uitzoeken. Gemeenten organiseren ‘inspraakavonden’ om zogenaamd de mening van de burger te horen, nodigt vervolgens de eigen (partij)achterban nadrukkelijk uit en zegt dan “zie je wel, de mensen willen precies wat wij willen”. Hoe ver kun je in je eigen werkelijkheid wegzakken?
Die ellende zorgt er voor dat mensen zich nauwelijks nog iets willen aantrekken (laat staan oppakken) in hun wijk. Mensen isoleren zich en worden onverschillig, buurten verslonzen en gaan in snel tempo achteruit. En de gemeenten? Die kijken het aan en als het echt te erg wordt dan slopen ze huizen en verplaatst men het probleem in plaats van het op te lossen. De SP wil hier een aan einde aan maken door de voedingsbodem aan te pakken voordat de problemen kunnen ontstaan.

19-03-2010 Vastenavondkamp 4 Ook de kinderen in de buurt konden hun zegje doen.

Naar aanleiding van Sadets bezoek vorig jaar, en de gesprekken met buurtbewoners, werd korte tijd later het bewonerscomité 'Ons Vastenavondkamp' opgericht. Het bewonerscomité hield vervolgens een buurtenquête naar de grootste ergernissen bij bewoners, kwam in actie voor een veiligere oversteekplaats bij de basisschool aan de Alberickstraat (waar vaak te hard gereden wordt), en hield oktober jl. een grootse bewonersinformatieavond waar mensen eindelijk hun hart konden luchten over de situatie in de wijk.
Zo kan het dus ook: de mensen zelf het woord laten voeren en dat meenemen naar de politiek. Niet je eigen wil en je eigen gelijk opdringen maar andersom: luisteren en daarop actie ondernemen.

19-03-2010 Vastenavondkamp 1

Na enkele uren was de SP en het bewonerscomité een stuk wijzer. Deze buurt is in haar hart een sociale en solidaire buurt geweest, maar verkeerd beleid en angst voor verwijten maakt dat de wijk sociaal uit elkaar getrokken dreigt te worden. Er moet een tegenbeweging in gang worden gezet. De voortrekkers zijn onze heldinnen van het bewonerscomité, de mensen uit de wijk zelf, die tegen de stroom in het verschil maken.
Na het buurten besprak Karabulut met de kartrekkers van 'Ons Vastenavondkamp' de rondgang in de wijk en de resultaten en teleurstellingen van het afgelopen jaar.
Zowel vanuit de Tweede Kamerfractie, raadsfractie als vanuit de afdeling blijft de SP betrokken bij de wijken, zo ook in het Vastenavondkamp. Iedere buurt heeft tenslotte aandacht nodig.


Op 30 januari 2009 was Sadet Karabulut ook in het Vastenavondkamp en bezocht toen onder andere de basisschool Mikado, ging op pad met de wijkagent en sprak met bewonersorganisaties, woningcorporaties, Turks-Alevitische vereniging en de wijkraad. Ze keek toen naar de kwaliteit en betaalbaarheid van de huizen, veiligheid op straat, integratie en tweedeling, het onderwijs en voorzieningen voor jongeren en ouderen.
SP'er Sadet Karabulut is in de Tweede Kamer woordvoerster voor sociale zaken (armoede, bijstand, koopkracht, kinderbijslag), integratie en emancipatiebeleid.


10-11-2009: Actie voor betere verkeersveiligheid in Vastenavondkamp
04-11-2009: Levendige drukbezochte bewonersavond Vastenavondkamp
06-02-2009: Te gast in Vastenavondkamp

U bent hier