h

Ludieke actie om graaiers in de zorg

18 augustus 2017

Ludieke actie om graaiers in de zorg

Woensdag 23 augustus is de SP vanaf 17.00 uur op de Sfeermarkt in Arcen om opnieuw aandacht te vragen voor de situatie in de zorg. Want ook al klagen zorgbestuurders steen en been dat de zorg geld te kort komt, tegelijkertijd wordt er nog steeds personeel ontslagen en/of gekort op personeelsinzet, wordt er personeel geworven in het buitenland, krijgen zorgvragers minder zorg dan ze nodig hebben, en gelijktijdig kennen diezelfde zorgbestuurders zichzelf nog steeds een torenhoog salaris toe, vaak (ver) boven de wettelijke norm.

 

Dat meten met twee maten is ergerniswekkend en frustreert enorm. Met een ludieke actie vraagt SP wederom aandacht voor deze situatie.

 

Woordvoerder Angelique Weingarten: “Het is tenenkrommend dat de politiek maar niet is staat is, of wil zijn, om iets te doen aan deze ongelijkheid. Dat laat ook de beantwoording zien van de raadsvragen die we in juni stelden, waarbij het gemeentebestuur van Venlo vooral terugverwijst naar de zorginstanties omdat ze voor zichzelf geen rol ziet.”

 

“De lonen van sommige directieleden en managers zijn nog altijd niet onder de Wet Normering Topinkomens gebracht (voorheen de Balkenendenorm). Ook al hoeft dat formeel pas over een paar jaar geregeld te zijn, zorgbestuurders maken weinig aanstalten om de beloning onder die norm te krijgen. Die houding wakkert de beleving aan dat er een graaicultuur is terwijl gelijktijdig de (financiële) problemen in de zorg zich opstapelen met alle gevolgen van dien.”

 

Foto: SP-Venlo

 

“De politiek bevragen is het ene, uiting geven aan de publieke verontwaardiging is belangrijker. En dat deden we al eens met een ludieke actie vorige maand in de binnenstad en dat doen we op 23 augustus opnieuw maar dan nu in Arcen, tijdens de drukbezochte Sfeermarkt. Op die manier bereiken we ook mensen van buiten Venlo waarmee de actie in een breder perspectief komt.”

 

De ludieke uitbeelding van de actie bestaat er uit dat we als graaier (boef) op de markt lopen achtervolgt door de zorgverleners en zorgvragers, waarmee het contrast meteen duidelijk is. Tevens delen we flyers uit met meer informatie over het doel en de achtergrond van de actie.

 

Bekijk ook:

U bent hier