h

Parkeertarieven op de schop

21 december 2016

Parkeertarieven op de schop

Vanavond werd in de gemeenteraad opnieuw gesproken over het parkeerbeleid. Alles rondom parkeren in Venlo is verworden tot een behoorlijke soap, zeker met het gedoe rondom de parkeergarages. Nu stonden de tarieven ter discussie maar het ene heeft altijd met het andere te maken.

 

Op een parkeerterrein achter een slagboom en in een gemeentelijke parkeergarage betaalt men vanaf 1 februari een variabel tarief, wat geldt in het hele centrum en dat in het weekend duurder is. Daarmee worden alle tarieven gelijkgetrokken. Of daarmee de stad werkelijk meer “gastvrij” wordt, zoals het gemeentebestuur stelt, valt nog te bezien.

Om te voorkomen dat uitgeweken en langdurig in de omliggende wijken wordt geparkeerd, wordt daar vanaf april een 'blauw zone' ingesteld met een maximum parkeerduur of enkel voor abonnementhouders.

Op die manier wil de gemeente de onduidelijkheid en parkeeroverlast bestrijden. Of het goed uitwerkt is nog maar de vraag. De SP en andere partijen stelden diverse alternatieven voor zoals een vlaktax en gratis parkeren in de ochtend, maar die voorstellen haalden het niet.
 
 

Fractievoorzitter Ton Heerschop voerde namens de SP het woord: “De SP blijft van mening dat Venlo het meest gebaat is met een integrale oplossing als het om parkeren gaat. Wat we hier ook afspreken in de gemeenteraad, in het raadsvoorstel staat dat de tarievenwijziging pas op 1 februari 2017 ingaat. En precies die maand is er weer een debat over parkeren, dan over de garages.”

“Welke redenen er ook zijn om nu per se deze discussie te willen voeren, het lijkt wel alsof het gemeentebestuur de lap rood vlees in de arena wil gooien zodat iedereen er weer opduikt. Maar wat is de achterliggende visie? Waarom die salamitechniek van beetje bij beetje naar 'iets' toeredeneren?”

 

 

“Wil dit college de geesten rijp maken voor andere oplossingen in Venlo, bijvoorbeeld een parkeergarage onder het Julianapark, zeg dat dan gewoon dan kunnen we daar de discussie over voeren. En ik hoop oprecht dat de wethouder daar in februari ook duidelijk over is.”

 

Wat de tarievenwijziging betreft, het lag nu eenmaal op tafel en dus moest de raad erover spreken en stemmen. Zo werkt de democratie. Voor de SP waren er evenveel redenen om voor dit voorstel te zijn als dat we er tegen zouden kunnen stemmen.

 

Ton Heerschop: “De mensen in Venlo, onze ondernemers en bezoekers willen een oplossing. Ze willen voortvarendheid. En dat brengt deze discussie over parkkertarieven nu niet.”

“Van de andere kant zien we gunstige effecten als het gaat over tweede abonnementen in de binnenstad. Dit is in mindere mate een melkkoe geworden. Daar staat tegenover dat de tarieven voor de topdagen, het weekend, worden verhoogd. Onze bezoekers betalen dus extra en is dat wat we eigenlijk willen?”

 

 

Er zijn door fracties, ondernemersverenigingen, burgerplatforms en bedrijven diverse suggesties aangedragen om meer mensen op andere momenten te verleiden naar de stad te komen. Toch lijkt het college van B&W daar niet voor open te staan.

Heerschop: ”Het lijkt wel of zonder al te veel argumentatie alle andere oplossingen per definitie niet gedragen worden. Die houding moet echt anders wat de SP betreft. Wij pleiten voor een intensieve discussie tussen raad, college en mensen die betrokken zijn bij de problematiek van parkeren. Zodat alle goede ideeën in februari op tafel liggen.”

 

Een toezegging dat de wethouder dit zal omarmen kwam er niet. Het debat verliep gelukkig wel constructief en de antwoorden van het college waren zodanig dat de SP kon instemmen met het tarievenvoorstel.  Te meer omdat er geen betere alternatieven op tafel verschenen.

 

 

Zoals gesteld, spreekt de gemeenteraad in februari 2017 opnieuw over de ontstane parkeerproblemen. Dan komen de renovaties of sloop van de beide gesloten parkeergarages aan de orde.

Mogelijk dat een besluit daarover de tarievenstructuur opnieuw doet wijzigen en dan wordt het debat van deze avond vast ook opnieuw gevoerd…

 

Bekijk ook:

U bent hier