h

Ook gemeentesecretaris stapt op na miljoenentekort

15 juni 2017

Ook gemeentesecretaris stapt op na miljoenentekort

Gisteren, donderdag 15 juni, werden de fractievoorzitters door de burgemeester op de hoogte gesteld dat de gemeentesecretaris en het gemeentebestuur hadden besloten uiteen te gaan. Volgens de burgemeester in goed overleg. In een reactie geeft de gemeentesecretaris aan dat hij onvoldoende politieke steun voelde. Daarmee spreekt hij feitelijk ook de SP-fractie aan. Reden voor onze fractie om onze positie in deze discussie weer te geven.

 

In de eerste plaats is het niet aan de gemeenteraad om iets te roepen over de positie van ambtenaren, ook niet over die van de gemeentesecretaris. Dat is voorbehouden aan het College van B&W. Een College dat naar aanleiding van de ontstane tekorten op het sociaal domein diezelfde gemeentesecretaris om een reflectie vroeg.

 

Die reflectie resulteerde in een brief waarin de gemeentesecretaris, Piet Lucassen, verschillende fouten onderkende maar de oorzaak van het maken van die fouten vooral bij politiek en College zocht.

Uit geen enkel element van de reflectie kon de SP ook maar het begin van enige zelfreflectie van de gemeentesecretaris waarnemen. 

 

Op deze reflectie is vervolgens door voormalig wethouder Testroote gereageerd. Waarbij de woorden onwaar en onvolledig verschillende malen over de tafel gingen. Hij eist een rectificatie van de reflectie voordat hij zijn hulp wil aanbieden.

Dat laatste is op zich al vreemd want als men hulp wil bieden dan doet men dat toch, en gaat men er niet eerst voorwaarden aan verbinden. De reactie heeft dan veel weg van het eigen straatje schoon willen vegen.

 

De reactie van de ex-wethouder noodzaakte het College weer om daarop te moeten reageren waarbij ze de conclusies van de voormalig wethouder in twijfel trekt en weer andere feiten op tafel legt. Na het opstappen van twee wethouders was hiermee de puinhoop zo ongeveer compleet.

 

Wat betreft de positie van de gemeentesecretaris kan de SP duidelijk zijn. Van een topambtenaar mag verwacht worden dat deze de politieke sensitiviteit onderkent, maar ook dat deze staat voor de organisatie.

Op geen enkel moment is in het verleden er een signaal geweest van deze topambtenaar naar de gemeenteraad dat ingezette bezuinigingen tot dramatische onderbezetting zou leiden.

Ook heeft hij de schijnbaar inwerkbare situatie niet aangegrepen om zelf de conclusie te trekken dat het niet verantwoord was om, aan een zo gemankeerde organisatie, leiding te geven.

 

De beschreven reflectie op het ontstaan van de tekorten op het sociaal domein (vooral jeugdzorg en beschermd wonen), waren voor de SP ongeloofwaardig en onnodig. Ze waren schofferend naar zowel ambtelijke organisatie, College als gemeenteraad.

In de bijdrage in het debat over de tekorten stelde fractievoorzitter Ton Heerschop al openlijk de vraag of deze reflectie geschreven was om uiteindelijk de gemeentesecretaris te slachtofferen. Immers, als een topambtenaar zo uithaalt naar zijn politieke broodheren is dat feitelijk het einde van de carrière. Daarmee verloor deze gemeentesecretaris inderdaad het vertrouwen van de SP.

 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Venlo heeft recht op een stevige gemeentesecretaris. De SP roept wat dat betreft het College ook op iemand te zoeken die met name verbindingen kan maken tussen afdelingen. Maar ook iemand die het zelfvertrouwen van de ambtelijke organisatie en een veilige werkomgeving kan herstellen.

Er is wat dat betreft te veel kapot gemaakt de afgelopen jaren. Niet alleen financieel maar ook wat betreft de organisatie is het alle zeilen bijzetten wat de SP-fractie betreft. 

 
Bekijk ook:

U bent hier