h

Stilleggen OK en Poli toont falen markt

11 november 2016

Stilleggen OK en Poli toont falen markt

De ziekenhuizen in Venlo en Venray gaan operaties en bezoeken aan de polikliniek uitstellen omdat de zorgverzekeraars stellen dat het 'plafond' zou zijn bereikt. Blijft de zorg nu nog gegarandeerd in de regio? Die en andere vragen stelden we vandaag aan B&W plus de oproep om te ageren tegen zulke uitwassen van marktwerking in de zorg.

 

 

Gisteren, donderdag 10 november 2016, kwam laat in de avond het bericht dat VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Venray operaties en bezoeken aan de polikliniek gaat uitstellen vanwege een geldtekort vanuit de zorgverzekeraars.

Sinds enkele jaren bepaalt niet meer de arts maar gek genoeg de zorgverzekeraar of een ziekenhuis nog patiënten mag helpen en hoeveel kosten ze daarvoor mag maken.

 

Om niet in de rode cijfers te belanden maken ziekenhuizen rare sprongen zoals het ontslaan van personeel, (onnodige) reorganisaties, verplaatsen van zorgverlening, sluiten van locaties of fusies.

Nu komt daar nog bovenop het uitstellen van te leveren zorg zoals operaties en poliklinische behandelingen totdat er weer geld voor komt.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: "Uitstel van operaties of polikliniekbezoek van patiënten uit onze regio vinden we onverantwoord, onethisch en onzorgvuldig. De SP is bezorgd en vraagt zich ernstig af hoe dit gaat wanneer in 2017 het ‘inkoopplafond’ eerder is bereikt. Is de ziekenhuiszorg nog gegarandeerd in de regio?"

 

Onder meer die vraag stelden we vandaag aan het gemeentebestuur. Hugues: "Want politiek-bestuurlijk wegkijken en stellen dat het buiten de eigen verantwoordelijkheid valt (zoals burgemeester en wethouders te vaak doen), is te gemakkelijk. Onzes inziens is dit (ook politiek en bestuurlijk) zo essentieel dat daar ook door de gemeente Venlo op geageerd dient te worden."

 

 

De stap die VieCuri zet met het uitstellen van operaties en verzetten van afspraken is niet nieuw. Deze zomer werd al bekend dat er voor miljoenen bezuinigd gaat worden en er mogelijk tientallen tot 100 banen verdwijnen, zogenaamd om "efficiënter en dienstbaarder" te kunnen werken. Iets dat niet kan met minder personeel dat de zorg moet leveren.

Ook zullen de ziekenhuizen in Venlo, Venray en Roermond op termijn gaan fuseren, wat eveneens ten koste zal gaan van banen en behandelingen.

 

SP-raadslid Ton Heerschop: "Dat zorgverzekeraars de dienst uitmaken en kunnen beslissen wie, waar en wanneer zorg krijgt is een negatief effect van de marktwerking in de zorg."

 

Zo moest een ziekenhuis in Enschede onlangs patiënten die bij VGZ verzekerd zijn weigeren omdat de verzekeraar te weinig zorg had ingekocht bij het ziekenhuis. Een ziekenhuis in Drachten zet patiënten op de wachtlijst voor 2017 omdat er voor 2016 "te veel zorg is geleverd". Bizar hoe het geld regeert.

 

Dit rendementdenken, een gevolg van marktwerking, waarbij geld een grotere rol speelt dan de belangen van de patiënt, treft ook andere ziekenhuizen in Limburg.

Heerschop: "Daarom willen we van de burgemeester (als voorzitter van de Veiligheidsregio) ook weten of hij zich ervan heeft vergewist dat in geval van grote ongevallen of rampen het ziekenhuis Venlo/Venray nog steeds beschikbaar is en in staat is om haar rol bij opgeschaalde zorg te vervullen?"

 

 

"Ook vragen we de burgemeester in gesprek te gaan met de gemeentebesturen van bijvoorbeeld Weert, Roermond en Venray, waar ziekenhuizen eenzelfde probleem als in Venlo ervaren, voor het nemen van concrete maatregelen of acties om te zorgen dat de waarborgen van adequate tweedelijns zorg aanwezig blijft in de regio."

 

Het College van B&W heeft dertig dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden.
 
Bekijk ook:

U bent hier