h

Wel kaders, maar kadernota?

27 mei 2016

Wel kaders, maar kadernota?

In mei boog de gemeenteraad zich over de kadernota, de voorjaarsbegroting als voorschot op de behandeling in het najaar van de ‘echte’ begroting voor de komende jaren. Onze wensenlijst werd gehoord maar wat ervan terecht komt zien we pas in september…

 

Woensdag 25 mei mocht de Raad haar finale oordeel geven over de kadernota van de gemeente Venlo. Een bijzondere deze keer. Immers was de jaarrekening nog niet opgemaakt dus hoe de resultaten van 2015 waren, we weten het niet.
Hoe daarop dan te sturen, of wat er bijgestuurd dient te worden, was net zo onduidelijk. Ondanks dat gemis werden er evengoed nieuwe kaders meegegeven door de diverse raadfracties.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “De inzet van de SP zat op werkgelegenheid. Immers is werk de manier om mensen uit isolement en armoede te halen. De maakindustrie is wat de SP betreft buiten de belangstelling gevallen, daar moet nu op worden ingezet, zo betoogde ik.

“Voor de SP namelijk belangrijke punten waar de afgelopen jaren te weinig aandacht voor is geweest terwijl er zoveel kansen liggen.”

 

 

Bijzonder was dat er ditmaal geen dichtgespijkerd voorstel voorlag maar een heel summier en algemeen gestelde notitie. De Raad kreeg zo de gelegenheid om met wensen en bedenkingen zelf nadere invulling te geven aan de begroting in het najaar.

Heerschop: “Een bijzondere kans waar weinig mee gedaan werd want de meeste fracties bleven in algemeenheden steken, het werd weinig concreet.”

“Wel fijn dat er deze keer over de grote lijn kon worden gesproken en het debat niet – zoals voorgaande jaren – verzandde in bijzaken en het redden van initiatieven waarop bezuinigd zou gaan worden.”

 

 

De behandeling liep desondanks met een sisser af. Het leek alsof het College van B&W zich geen raad wist met alle verkregen informatie en verzoeken. In plaats van een gesprek over de te nemen koers werd het geheel doorgeschoven.

B&W zei namelijk alle inbreng te gaan vervatten in een document dat in september naar de gemeenteraad gestuurd wordt. Daaruit zou dan moeten blijken wat B&W kan en wil uitvoeren.

 

 

Heerschop: “Bijzonder was dat de coalitiepartijen (VVD, CDA, PvdA, VenLokaal) evengoed nog met twaalf moties kwamen om zaken tot in detail te regelen. Uiteindelijk werden er maar twee moties in stemming gebracht.”

“Ik vroeg aan een indiener of ze nog wel vertrouwen had in haar college als ze zo veel moties moest indienen om het beleid bijgestuurd te krijgen. Daarop kwam geen eenduidig antwoord.”

 

 

Heerschop: “Hoe dan ook, in september gaan we in de herhaling omdat dan wel een jaarrekening over 2015 gereed is. Dan zijn ook de gevolgen duidelijk van bijvoorbeeld de plannen op het kazerneterrein.”

“Deze ronde hadden we ben ik bang haast schriftelijk kunnen afdoen. De politieke koers van veel partijen is immers duidelijk, die hadden niet nog eens in vier uur vergaderen voor de bühne hoeven komen.”

 

Lees ook:

U bent hier