h

Voorkom preventieve ontslagen, maak van Venlo een ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg

3 september 2013

Voorkom preventieve ontslagen, maak van Venlo een ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg

red_de_thuiszorg De thuiszorg staat enorm onder druk. Op verschillende plaatsen besluiten zorginstellingen om hun personeel ‘uit voorzorg’ te ontslaan. Hiermee lopen ze vooruit op wellicht nieuwe wetgeving in 2015. Dit is voorbarig en ongewenst. Venlo mag geen preventieve ontslagen in de thuiszorg accepteren. Vandaag stelde de SP daarom raadsvragen en vraagt daarin ook of B&W bereid is zulk ontslag te voorkomen door er niet aan mee te werken.

Ons bereiken steeds meer signalen, en onlangs berichtte Dagblad de Limburger er ook over, dat ook in onze regio ongefundeerd massaontslagen gaan vallen in de thuiszorg. We kunnen voorkomen dat de ontslaggolf verder rolt door Nederland.
Als er in Venlo nu niets speelt, is dat geen reden om niets te doen. u_bent_ontslagen Het kan goed zijn dat zorginstellingen in de nabije toekomst besluiten om ook preventief mensen te gaan ontslaan terwijl het werk en het geld er nog gewoon is.

 

Het college van B&W hoeft niet in te stemmen met het preventief ontslag van mensen die werken in de thuiszorg. B&W kan hierin haar verantwoording nemen, opkomen voor goede (thuis)zorg en voorkomen van ontslagen en extra werkloosheid.
Om te peilen of B&W hiertoe bereid is, en wat de stand van zaken is in onze regio, heeft de SP-fractie vandaag raadsvragen gesteld.

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Dat er zorginstellingen Alexander_Vervoortzijn die hun personeel met collectief ontslag sturen terwijl het werk er is en het geld voor de thuiszorg gewoon beschikbaar is, vind ik niet te verkopen. Nadat Sensire in de Achterhoek aankondigde 1400 mensen te willen ontslaan, bleek al snel zorginstelling Aafje in de regio Rotterdam te volgen met mogelijk 550 ontslagen. Ons bereiken signalen dat ook bij Proteion en Zorggroep in de regio Venlo preventief ontslag dreigt of al in gang is gezet. De SP wil geen preventieve ontslagen ‘uit voorzorg’, de SP wil dat de wethouder onze gemeente uitroept als ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg”.

 

In de vragen roept de SP de wethouder op om de thuiszorginstellingen in de gemeente te laten weten dat preventieve ontslagen niet geaccepteerd zullen worden. Vervoort: “De gemeente is de opdrachtgever voor de huishoudelijke verzorging, en kan als opdrachtgever laten weten dat preventieve ontslagen onacceptabel zijn”.

 

Het kabinet is van plan om per 2015 40 procent op het budget van de huishoudelijke verzorging te bezuinigen. Deze bezuinigingen zijn echter politiek omstreden en of hiervoor een meerderheid bestaat in de Eerste Kamer is zeer de vraag.
Vervoort: “De bezuinigingen op de thuiszorg zullen leiden tot rollator vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling van mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben. Onze gemeente moet zich niet neerleggen tegen deze koude sanering van de thuiszorg, maar het kabinet proberen op andere gedachte te brengen. Ik kan me niet voorstellen dat Venlo hierin weg kijkt en niet haar verantwoordelijkheid neemt”.

 

Tevens sluiten onze raadsvragen aan bij de conceptmotie die eerder vandaag naar de gemeenteraadsleden in Venlo eten_geven is gestuurd. Ze kregen het verzoek de motie te bespreken in hun fractie en liefst mee in te dienen, om zodoende Venlo tot ontslaggolf vrije gemeente te verklaren en kwalitatief gegarandeerde (thuis)zorg zonder (zomer)stop te blijven leveren.

Het al dan niet indienen van de motie eind deze maand, is afhankelijk van de beantwoording van onze raadsvragen door het college van B&W in Venlo.

 


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).

Op 24 september ontvingen we het antwoord van B&W (PDF-link).

 

Lees ook:

 

U bent hier