h

Via welke verbinding blijft Venlo intercitystation?

14 december 2013

Via welke verbinding blijft Venlo intercitystation?

trein_venlo Intercity Venlo blijft tot 2016 rijden tot aan Eindhoven, maar waar ze daarna heen gaat is nog niet duidelijk. Een en ander zou je kunnen opmaken uit de beantwoording door het college van vragen van de VVD-Venlo, die net als de SP zich zorgen maakt over de spoorlijn.

Wat is aan de hand? De Intercity Venlo - Den Haag zal vervallen omdat de NS zal gaan rijden tussen Eindhoven en Den Haag over het spoor van de HSL-zuid als alternatief voor de Fyra. Het Fyra-debacle van NS heeft dus ook effect op Venlo. Een belangrijker antwoord op de raadsvragen is dat de intercityverbinding vanaf Eindhoven zal worden doorverbonden met Utrecht en wellicht Amsterdam en Schiphol.

Omdat de NS nog steeds geen duidelijkheid wil geven of Venlo een intercitystation blijft en zo ja, via welke verbinding, heeft de VVD-Venlo raadsvragen gesteld en heeft de SP een petitie gestart om een signaal af te geven richting NS en bestuurders dat Venlo, zeker als logistiek knooppunt, een volwaardig intercitystation dient te behouden.
logo Ghostbusters Waar Dagblad de Limburger de SP enkele weken geleden een spokenjacht verweet vanwege de petitie, blijkt uit de beantwoording van de vragen van onze politieke opponent dat er wel degelijk op ambtelijk niveau en door de provincie contact is geweest met de staatssecretaris.

Zouden de ambtenaren van de gemeenten en de provincie ook achter spoken aangejaagd hebben?
Waarschijnlijk niet, er was duidelijk een probleem anders komen al deze partijen niet in actie. Zeker als we daarbij in acht nemen dat ook Venloos Kamerlid Verheijen (VVD) vragen stelde aan de staatssecretaris.

Er lijkt een ontwikkeling gaande die de kant op gaat dat Venlo straks met Utrecht verbonden is. 20-11-2013 actie station Venlo 01 De doelstelling van de SP-actie was om het station van Venlo te behouden als intercitystation. Maar we hadden natuurlijk nooit kunnen rusten als die intercity maar tot aan Eindhoven zou gaan rijden. Venlo moet een verbinding behouden met de Randstad is onze stelling.

De SP zal de ingezamelde handtekeningen dan ook zo snel mogelijk naar de NS brengen om onze zorgen met hen te delen en bij voorkeur een toezegging ontlokken. Want de continue onduidelijkheid vanuit de NS schept enkel verwarring, misschien daarom ook de opstelling van de krant die schrijft dat er een garantie ligt. Uit de beantwoording van de raadsvragen en de opstelling van de NS blijkt helaas anders.

De VVD-Venlo vroeg ook om initiatieven om een intercityverbinding te realiseren tussen Den Haag en Düsseldorf. Een goed idee maar onrealistisch omdat dan te veel locomotieven zouden moeten worden aangepast om op zowel Nederlands als Duits spoor te kunnen rijden. NS_Veolia_perron Het college stelt echter wel dat er gewerkt wordt aan een verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf, daarbij zijn minder locomotieven betrokken en die variant is dus goedkoper en realistischer. De SP juicht die optie toe, Venlo als tussenstation kan enorm profiteren van die verbinding.

De combinatie van een goede spoorverbinding tussen Düsseldorf en Eindhoven, en verbeteringen aan de Maaslijn, kunnen van Venlo een logistieke hotspot maken op het gebied van transport én reizigersvervoer. Dat bleek ook uit een gesprek dat de SP had met reizigersorganisatie Rover.

Goed dat Venlo een intercitystation blijft (al blijft onduidelijk via welke verbinding) en kan een mooie toekomst tegemoet gaan, maar dan alleen als we alert blijven en bereid zijn op te staan als er weer eens een onzalig plan uit Den Haag komt.
Zoals we al in het dagblad stelden; beter nu hoog in de boom klimmen dan later op de koffie komen.

 

Lees ook:

 

U bent hier