h

PvdA gooit de deur dicht

19 januari 2014

PvdA gooit de deur dicht

Nadat GroenLinks aan de SP vroeg om een lijstverbinding met GroenLinks en de PvdA aan te gaan, stelden we daar als SP wel voorwaarden aan. Inmiddels is duidelijk dat de PvdA een serieuze samenwerking niet ziet zitten. Daardoor kan van een verbinding geen sprake meer zijn. Jammer maar niet onverwacht. Wel een klap in het gezicht van de linkse kiezer.

 

Waarom alleen maar richting de verkiezingen doen of je elkaar steunt zonder dat je daarbij een richting geeft naar de kiezer toe, over hoe je na de verkiezingen kan samenwerken?

Dat was de centrale vraag die we onze leden stelden afgelopen maandag. Het antwoord was helder; een lijstverbinding kan alleen serieus zijn wanneer daar voorwaarden aan verbonden worden.

 

Daarop opperde de SP het idee voor een gezamenlijk manifest, een tienpuntenplan, waarin de belangrijkste zaken van PvdA, GroenLinks en SP verwoord staan die we willen realiseren na de verkiezingen.

Lijsttrekker Ton Heerschop: “De kiezer weet dan waar die aan toe is; als die achter het

manifest staat dan betekent een stem op één van die drie partijen ook dat de gezamenlijke agenda wordt uitgevoerd.”

“Sterker, dat geprobeerd wordt om alle drie de partijen in de coalitie te krijgen zodat het tienpuntenplan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt, en daarnaast de komende vier jaar echt sociaal beleid kan gaan plaatsvinden.”

 

Echter, de PvdA ziet samenwerking op die manier duidelijk niet zitten. Ze wees nog zonder enig overleg of terugkoppeling onze voorstellen af.

“Daarmee laat de PvdA haar ware gezicht zien, liever gaat ze door met rechts beleid dan een andere, een sociale linkse, koers.”, zegt Heerschop.

 

Vanochtend, zondag, zei de PvdA tijdens een radiodebat dat ze eerder met de VVD op zal trekken. Sterker, PvdA en VVD zien een lijstverbinding samen wel zitten: “Op links is die wél verder weg dan ooit”, zei PvdA-raadslid Janssen. Dat geeft te denken.

Intussen lijkt de lijstverbinding tussen GroenLinks en PvdA evengoed gestalte te krijgen. Ook dat geeft te denken. Heerschop: “Blijkbaar gaat het beide partijen enkel om eventuele zetelwinst, als er reststemmen verdeeld mogen worden. Daarvoor en daarna bestrijdt men elkaar mogelijk weer, is dat dan verbinding?”

 

De SP is teleurgesteld in de houding van de PvdA. Heerschop: “Wij gaan niet de PvdA of GroenLinks aan een extra zetel helpen waarna een van beide daarmee wellicht in een coalitie komt of de ander alsnog in de oppositie, waarna je zomaar 4 jaar moet strijden tegen degene die je aan die extra zetel hebt geholpen. Alleen afspraken vooraf kunnen dat voorkomen.”

Maar kennelijk, om ook over rechts te kunnen, wees de PvdA die optie zonder motivatie van de hand.

 

De posities zijn in deze in ieder geval duidelijk. Wij zijn niet pluchegeil. Wij laten ons niet voor het karretje spannen. De SP gaat op eigen kracht door. Alleen een grote SP kan na de verkiezingen zowel GroenLinks maar vooral de PvdA links houden. Alleen een grote SP kan voor een 100% sociaal Venlo zorgen.

 

Lees ook:

U bent hier