h

Waar wilt u op bezuinigen of investeren?

13 december 2013

Waar wilt u op bezuinigen of investeren?

De afgelopen maanden stond op deze site een poll over bezuinigen en investeren. De respons daarop geeft een duidelijk beeld weer waarop men graag en liever niet wenst te besparen in Venlo.

De vraag van onze poll luidde: "Opnieuw zijn er flinke bezuinigingen in zicht. In plaats van te investeren in werk en de economie, wordt het kapot bezuinigd. De SP wil investeren in Venlo. Waar wilt u als eerste in investeren?"
De meeste stemmers (60% van de 70 unieke bezoekers) wensen te investeren in werkgelegenheid. Niet zo raar in deze tijd van crisis en onzekerheid.
Op grote afstand (18%) volgt het investeren in cultuur/sport/zorg/sociale voorzieningen.
Kort daarachter vindt 16% dat er geïnvesteerd dient te worden in woningbouw.

Na die drie opties scoren de andere keuzes allemaal erg laag, van 3% tot zelfs 0%. Opvallend daarbij is dat nauwelijks stemmers wensen te investeren in duurzaamheid en samenwerking maar ook net zo weinig in groen- en wegenonderhoud.

Apart is dat het ontslaan van ambtenaren onder deze lage cijfers net iets hoger scoort (3%) maar het afstoten van taken niet scoort.
Het pro/contra paradepaardje van veel partijen, de grote bouwprojecten, kreeg geen enkele stem. Minimaal opmerkelijk te noemen.


Hier een volledig overzicht van de uitkomst van de poll:
 

• 60% → Werkgelegenheid; echte en eerlijke banen met perspectief
• 18% → Cultuur (musea, theater, bieb), sport, (thuis)zorg, sociale voorzieningen
• 16% → Woningbouw, wijken en kleine kernen
• 3% → Nog meer ambtenaren ontslaan (verminderde service en dienstverlening)
• 1% → Groenonderhoud en wegenonderhoud
• 1% → Meer regionale samenwerking, Greenport, Greenpark, industrieparken
• 1% → Geen mening/weet niet
• 0% → Afstoten gemeentelijke taken (museum, openbare werken, sportbedrijf)
• 0% → Duurzaamheid, cradle-2-cradle, milieu
• 0% → Grote projecten, meer 'staal en beton'


We danken iedereen voor deelname aan deze poll. Het is weliswaar een steekproef en weinig representatief maar geeft toch een aardig beeld van de heersende mening.

Tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting afgelopen oktober en november heeft de SP-fractie aandacht gevraagd voor investeringen in banen maar ook gepleit om de bezuinigingen op kunst en cultuur en op sociale voorzieningen te bepreken en ontlasten. Daar was echter geen raadsmeerderheid voor. De SP blijft zich inzetten voor deze zaken.

Bovenstaande poll is nu gesloten en heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe vraag. Ditmaal over het onderzoek naar het gedoe rondom de Floriade. Ga naar de homepage en vul ook nu weer het polleke in.

Lees ook:

U bent hier