h

Begroting was niet meer dan een voldongen feit

9 november 2013

Begroting was niet meer dan een voldongen feit

begroting De tweede dag, op 8 november, van de algemene politieke beschouwingen in Venlo kenmerkte zich vooral door het feit dat het verzamelamendement van de coalitiepartijen het gehele debat op slot gooide. De bijdragen van de SP richtten zich vooral op het binnenhalen van enkele moties om de kille koers nog enigszins bij te sturen.

Een fatsoenlijke samenleving is een samenleving waarin iedereen een bijdrage kan en moet leveren. Waarin iedereen loon naar werken krijgt en werk waardering krijgt van de omgeving.
De SP was zeer duidelijk met name richting de VVD. Deze partij had in haar bijdrage afgegeven op het feit dat de handhavers van de gemeente "bonnenschrijvers" zijn, eerder dan gastheren voor de gemeente. Daarmee zetten de liberalen weer eens een hele groep mensen weg.

De SP zette dat beeld tijdens de tweede termijn recht door te benadrukken dat de BOA's veel meer doen en BOAs_in_winkel al als gastheer optreden, dat staat in hun taakomschrijving, en daarnaast bekeuren ze wanneer dat nodig is. Het was duidelijk dat de verkiezingen in aantocht zijn en sommige partijen zich wel erg opmerkelijk en doorzichtig moesten presenteren. Zo ook dus de VVD die de eigen BOA's af viel.

Maar er zijn meer opvallende zaken. De kapvergunning is verleden tijd en dankzij de VVD vervalt de herplantingsplicht. Een kaalslag ligt op de loer en dat doet ons groen geen goed.
Snoeihard snijden in cultuur of op het sociale vangnet is in deze liberale coalitie geen enkel probleem maar zelf inleveren is onbespreekbaar.
De coalitie sneed wel diep in de kosten voor de ondersteuning van de raad. Maar aan de raadsvergoeding of de totaal achterhaalde en overbodige internetvergoeding voor henzelf wilde men niet komen.

Dankzij het in beton gegoten verzamelamendement van de coalitie is blind gekozen voor opheffen van betaald parkeren in Blerick. Niet dat de SP per definitie voor dat betaald parkeren is, maar voor de SP is een gedegen onderzoek wel een voorwaarde.
Een onderzoek dat diezelfde coalitiepartijen ook wel_of_geen_betaald_parkeren weer aankondigden per andere motie, waarmee ook weer het opheffen betaald parkeren ter discussie staat. Opnieuw een verkiezingstruc om mensen te paaien met een cadeautje dat hen net zo makkelijk weer afgenomen kan worden.
De burger begrijpt er nu al geen snars meer van en het vertrouwen in de politiek krijgt een volgende deuk als het gratis parkeer straks toch niet door blijkt te gaan.

Op aandringen van de SP gaf het college wel aan de discussie aan te willen gaan over de op afstand geplaatste overheidsbedrijven (zoals de Floriade-BV, Greenpark, Klavertje4). De democratische controle moet beter volgens de SP-fractie en de motie die daartoe opriep kreeg een stevige toezegging van de burgemeester.
Datzelfde gebeurde bij ons streven voor een regionaal grondbedrijf om speculatie met grond in de gemeente te voorkomen en problemen in de toekomst tegen te gaan. De wethouder gaf ook hier een stevige toezegging waarop de SP beide moties kon intrekken. Binnen is binnen tenslotte.

Heel opvallend was de discussie over de SP-motie die meer stageplaatsen voor opleidingen in de bouw en techniek regelde. De PvdA had enkele moties van de oppositie bij elkaar gebundeld in een door de gehele coalitie gesteunde eigen motie. De VVD gaf daarop aan de motie van de PvdA wel te steunen maar die van de SP niet, we moesten onze motie maar intrekken vonden de liberalen. stageplaat_stagiaire gezocht
Fractievoorzitter Ton Heerschop hield de VVD voor dat de SP-moties een duidelijker en meer heldere opdracht waren. Dat als de VVD inderdaad zou kiezen voor de PvdA-motie en de SP-motie niet zou steunen, zij een partij was die moties niet beoordeelde op de inhoud maar op de vorm, of triester nog de afzender. Daarop kozen de liberalen snel eieren voor hun geld en werd onze motie alsnog unaniem aangenomen.

Op sociaal vlak wilde de SP het geld dat vanuit Rijk en provincie komt voor de opdracht om beschermd werken, thuiszorg en jeugdzorg in de gemeente te regelen geoormerkt zou worden. Daarmee zouden deze gelden blijvend naar deze belangrijke onderwerpen gaan en niet naar bijvoorbeeld lantaarnpalen.
De wethouder was het met de SP en mede-indiener GroenLinks eens maar kon geen toezegging doen geld omdat de raad hier aan zet is. Formeel had de wethouder een punt dus moest de raad beslissen. CDA, VVD en Lokale Democraten stemden tegen en daarmee is er geen zekerheid dat dit geld ook naar de zorg gaat waarvoor het bedoeld is.
Reden te meer om in de toekomst zeer alert te zijn en de strijd aan te gaan waar dat nodig is.

Bij de stemming bleek dat de hoofdkoers van het college onveranderd bleef en de coalitiepartijen (VVD-CDA-PvdA) alleen enkele voor henzelf belangrijke punten hadden binnengehaald maar daarmee ook direct andere - en vaak betere - voorstellen vanuit de oppositie niet serieus besprak.
En ook vielen de Lokale Democraten opnieuw door de mand. Waar ze de vorige dag nog kritiek uitten op het beleid, stemden ze uiteindelijk onomwonden in met de begroting (net als D66 trouwens).
Zo blijkt wederom dat het beleid in Venlo vooral neoliberaal is met gedoogsteun van Lokale Democraten.

De SP is blij dat er enkele zaken zijn binnengehaald. Maar op sociaal gebied begint zich in Venlo een wel heel dor landschap af te tekenen. yyy Alle mooie visies en projectgroepen ten spijt als je echt diep in de harten van de raadsleden kijkt. De coalitie met gedoogpartner Lokale Democraten voeren een snoeihard (a)sociaal beleid. De strijd gaat door, volgende halte is de gemeenteraadsverkiezing in maart 2014.

08-11-2013: Omroep Venlo: Geen grote veranderingen in begroting gemeente
07-11-2013: Begroting: Kansen grijpen!
Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

U bent hier