h

ECV: Nieuwe wijn in oude zakken?

5 april 2013

ECV: Nieuwe wijn in oude zakken?

welcome_to_the_fair Nadat de plannen voor een MFC in november afketsten, hadden de initiatiefnemers voor een nieuw VVV-stadion tot 1 maart de tijd om een nieuw plan in te dienen. Dat plan werd woensdag 3 april gepresenteerd aan gemeenteraad en publiek. Volgens de SP is het EVC meer een denkrichting dat verder uitgewerkt moet worden want er is niets concreets verteld buiten vage droombeelden.

Geen tentoonstellingshal maar een evenementencentrum (ECV) waar techniek versterkt moet worden met historie. De belangrijkste publiekstrekker moet worden gevonden in een wekelijkse ‘hippieachtige nijverheidsfair’, wat dat dan ook moge zijn. fair Gewezen werd op successen hiermee op het vakantie-eiland Ibiza...
Wellicht is die publiekstrekker het Holland Casino maar dat is dan ook een risico gezien de onzekere toekomst en privatisering van dat staatsbedrijf en daarbij de vraag in hoeverre men in Venlo blijft. Maar als die publiekstrekker het fort Sint Michiel is, met allerhande verbanden naar de geschiedenis van vooral Venlo, heeft het plan natuurlijk onze aandacht.

De SP krijgt sterk het gevoel dat de initiatiefnemers bewust de aandacht van het voetbal afleiden. Immers, de gehele presentatie gaf aan dat voetbal moest kunnen voor VVV maar vvvbusinesslogo de gehele ontwikkeling veel breder moest zijn. Er komen banen bij, stelden de initiatiefnemers, maar hoeveel en wat voor banen; structureel of wegwerpbanen zonder goede cao en andere voorwaarden?
Daarnaast gaat men uit van de aanleg van een loopbrug, die enkele jaren geleden al uit de plannen werd wegbezuinigd wegens te hoge kosten. Voor de SP kan een brug zeker een aanvulling zijn maar wie gaat dat betalen? Na al tientallen miljoenen belastinggeld in dit kazernegebied gestoken te hebben gaat er wat ons betreft geen cent extra meer naar dit grote project van private ondernemers en een betaalde voetbalclub.

De initiatiefnemers stelden dat geheel Venlo achter dit plan moest gaan staan want als men dat niet doet dan is men cynisch of fatalistisch, zo stelde men. De SP is realistisch en laat zich op geen enkele manier muilkorven hond-met-muilkorf door een projectontwikkelaar of ondernemer met veel geld. We zien namelijk vergelijkingen met een ander groot project, de Floriade: Negen miljoen euro verlies en het toch vieren als een feestje. De burger betaalt, het bedrijfsleven en de snelle jongens in maatpakken innen. De overheid op afstand, hier letterlijk langs de zijlijn, de vastgoedjongens aan de knoppen met tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in handen. Volgens de SP ongewenst, onverstandig en onfatsoenlijk.

Hoe valt het nieuwe initiatief van VVV en Twister media te duiden; nieuwe wijn in oude zakken of een verfrissende blik op een eerder plan? De geschiedenis is lang als het gaat om het kazerneterrein en de behoefte van voetbalclub VVV om zich daar te vestigen. Na het eerdere afketsen is men met de nieuwste plannen eigenlijk terug bij af want er ligt niet meer dan een idee van VVV en Twister Media, Holland Casino blijft een onzekerheid, alleen TopCare heeft een gebouw betrokken.

We hebben een mooi beeld voorgespiegeld gekregen, in enkele punten ons gelijk gehaald, het is nu aan de initiatiefnemers om te kijken hoe zij alle ideeën kunnen verwezenlijken. Voor de SP is de 20 miljoen euro die Venlo al DeKoel_vvvheadlines.nl/wp-content/uploads/2012/03/vvv1 voor de ontwikkeling heeft uitgetrokken meer dan genoeg, daar zal men het mee moeten doen. Sterker, voor dat geld had men het huidige stadion De Koel kunnen uitbreiden tot een volwaardig stadion.

We zeggen het opnieuw: Het is tijd voor een alternatief met meer aandacht voor de historie van dit gebied, waarin Fort Sint Michiel een prominentere rol krijgt en waarin VVV kan landen met een door eigen financiering betaald stadion zonder extra belastinggeld te verkwisten aan luchtkastelen. Als die elementen in het uiteindelijke plan zitten wil de SP er serieus naar kijken, voor nu ligt er slechts een denkrichting die eind dit jaar misschien concreet wordt.

Opvallend was dat in plaats van de VVV-directie vooral nieuwe partner Twister Media Group het voortouw nam bij de presentatie. Dat moest ook wel omdat onder de noemer van ‘een moedige beslissing’ ferm afstand werd genomen van het investeren met gemeenschapsgeld in een stadion en concerten, concert als factor om het geheel te verkopen. Nog opvallender was het om bij de kanttekening over de inzet van gemeenschapsgeld de gehele VVV-directie driftig te zien jaknikken. Een jaar geleden kon het niet zonder gemeentelijke bijdrage, kritiek daarop van de SP werd zelfs verketterd...

Een opsteker dat de initiatiefnemers en gemeentebestuur onze kritiek hebben overgenomen en voortschrijdend inzicht laten zien maar waarom dan kortgeleden nog zo negatief reageren? We hebben al vaker beleefd dat plannen ineens kunnen veranderen terwijl vooraf gesteld werd dat er haast geboden was en er geen alternatieven zouden zijn.
Intussen zijn er enkele jaren verstreken en ligt het zoveelste plan op tafel. De plannen waren echter nog nooit zo vaag als nu, alsof er – met de deadline van maart in het achterhoofd – maar iets gepresenteerd is. Getuige ook het verzoek om de initiatiefnemers tot het einde van het jaar de tijd te gunnen om de ‘plannen’ verder uit te werken… Op naar de volgende aflevering in deze soap?

03-04-2013: Omroep Venlo: Investeringen gemeente nodig voor succes mfc
03-04-2013: L1: Nieuw plan voor kazerneterrein Venlo gepresenteerd
03-04-2013: Omroep Venlo: Grote nadruk op evenementen in nieuw plan mfc
15-02-2013: Vragen SP en VenLokaal over aanpassingsplan kazerneterrein

U bent hier