h

Nieuw cultuurbeleid kent kansen maar ook gevaren

25 september 2013

Nieuw cultuurbeleid kent kansen maar ook gevaren

schoolbord_cultuur-kleurt-het-leven Vanavond sprak de gemeenteraad over het nieuwe ‘Uitvoeringsprogramma Cultuur en Subsidieregels’. De afgelopen jaren is er vooral gekort op kunst en cultuur, ook de nieuwe regels betekenen dat er minder geld te besteden is. De bezuinigingen vergen veel van de instellingen die het aan gaat. Voor sommigen gaat het misschien wel te snel, zo rap dat ze het amper kunnen bijbenen laat staan fatsoenlijk ten uitvoer brengen. De SP wil geen voorzieningen geschrapt zien die wij en de burger vanzelfsprekend vinden.

De aandacht voor industrieel-cultureel erfgoed en de renovatie van diverse monumentale panden zijn lovenswaardig. Theater de Maaspoort – met de nieuwe Middenzaal – heeft een ingrijpende metamorfose ondergaan en is daarmee opnieuw beeldbepalend geworden in de binnenstad en blikvanger vanuit de andere kant van de rivier.
Nu nog de lang gekoesterde opwaardering van Theater de Garage en de realisatie van een theaterhotel.

Tot zover het positieve aspect. Er worden dit jaar echter geen activiteiten in de gemeente Venlo gehouden ter kasteel_Arcen gelegenheid van Open Monumentendag. Het comité heeft er geen geld meer voor. En zo zijn er meer kunst- en cultuurinstellingen die in de problemen raken. De opgelegde bezuinigingen dragen daar stevig aan bij.

Op 11 september sprak de directeur van de Bibliotheek Venlo de gemeenteraad toe. De bieb moet 300.000 euro bezuinigingen en vanaf 2016 komt daar nog eens 150.000 euro bovenop. Teveel bezuinigingen in een korte tijd hakken er stevig in. Daarom vroeg ze de raad om twee jaar uitstel zodat ze nu eerst de huidige korting kan verwerken en met een goed plan kan komen om nieuwe bezuinigingen op te kunnen vangen.
De bibliotheek zegt zich grote zorgen te maken als ze weer gekort wordt. Die zorgen deelt de SP.

De bibliotheek schetste een doemscenario voor met het opheffen van de vestiging in Tegelen en de bibliobus en ontslag voor personeel. Willen we dat of zoeken we uit welke ruimte er is om tijd te kopen, tijd te geven, om mogelijkheden te onderzoeken en er samen op een goede manier uit te komen?
De wethouder was stellig dat de gevraagde twee jaar uitstel niet mogelijk zijn. voorlezen_bibliotheek Het zou een gat slaan in de begroting en het is aan de raad om dat op te lossen. Dit rappe “nee” van het college vinden we te makkelijk. Lijkt ons dat we bij de begroting in november een financiële inpassing en oplossing kunnen vinden. En laat de instellingen hierover meedenken, dat levert ook meer draagvlak op.

Met het nieuwe programma is het cultuurveld herschikt. Een andere manier van beleid, verdeling, denken en handelen maar of de herschikking werkelijk zoveel geld oplevert is de SP niet duidelijk geworden. Dan lijkt de herschikking toch op een beknibbeling.
Want in hoeverre beperken de nieuwe regels en subsidieplafonds de uitbouw van cultuuractiviteiten en groei? Of in hoeverre ondervangen ze oplopende kosten, bijvoorbeeld bij personeelskosten of investeringen in huisvesting. Blijft daar de mogelijkheid voor een extra ondersteuning, want anders dreigt de subsidie vooral aan die zaken op te gaan ten koste van de daadwerkelijke activiteiten.

vivaclassiclive
Subsidies voor evenementen verdwijnen vanaf 2014, B&W voert de aangenomen motie (ter reparatie) niet uit! Dit vraagt om vuurwerk!

Daar waar geld bespaard kan worden lijkt het logisch om dat ook te doen. Zeker als dat kan door meer onderscheiding, regionale afstemming/taakverdeling/samenwerking/versterken, en clustering van gelijksoortige functies en/of instellingen, huisvesting, onderwijs.
Echter dient er dan wel een hoog kwaliteitsniveau en onderscheidend aanbod te blijven, dat wat het publiek verlangt en wat van een stad met onze omvang ook verwacht mag worden.

Samen met GroenLinks en VenLokaal dienden we een motie in om eens een helder inzicht te krijgen in de effecten van de bezuinigingen op cultuur. Met dit onderzoek komen we bij de begroting te weten welke keuzes en welke mogelijkheden/onmogelijkheden er zijn.
De andere fracties stemden tegen de motie die hierdoor werd verworpen. In feite geven ze daarmee de indruk weg te kijken of niet geïnteresseerd te zijn in de gevolgen van het ingezette beleid.

De SP heeft het al vaker gezegd; als de aanwezigheid van voorzieningen zoals kunst, cultuur, bibliotheek, dans muziekschool, theater, enzovoorts een gemeente aantrekkelijker maakt om in te gaan wonen en werken, dan moet men dat koesteren, verbreden en inzetten zoals bij de promotie van Venlo.
Vreemd dat het gemeentebestuur (en zeker de VVD-fractie) veel culturele voorzieningen met de mond de hemel in prijst maar als daad stevig bezuinigt op goed lopende culturele voorzieningen, ook met de nieuwe subsidieregels het uitvoeringsprogramma.

De SP vreest wat daar bij de begroting in november bovenop komt: Wordt er nog meer gevraagd van de cultuursector, moeten ze nog meer inleveren, en in welk tempo? De SP kan nieuwe bezuinigingen niet verkroppen.

29-03-2012: Motie van treurnis over cultuurplan
03-08-2013: Werkbezoek aan bibliotheek Venlo
26-09-2013: Museum VBVD niet zomaar loslaten
Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

U bent hier