h

Motie van treurnis over cultuurplan

29 maart 2012

Motie van treurnis over cultuurplan

omroepvenlo/nieuwsfotos/Politiek/Jos-Teeuwen-2CDA De oppositie voelde zich gedwongen om gisterenavond met een motie van treurnis te komen gericht tegen het cultuurbeleid van wethouder Teeuwen. De motie haalde het niet maar de tik op de vingers is er niet minder om.

Woensdag besprak de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma cultuur en het nieuwe subsidiebeleid. Lang heeft de raad daar naar uitgezien maar wat ze kreeg voorgeschoteld voldeed niet aan de wens omdat de financiële onderbouwing ontbrak terwijl daar uitdrukkelijk om werd gevraagd door het in juni 2011 unaniem aangenomen wijzigingsvoorstel.

 

Nu die opdracht niet is uitgevoerd, heeft de raad nog steeds geen goed zicht aan welke onderdelen welk bedrag gekoppeld is.  SP-raadslid Alexander Vervoort: “Op die manier kunnen we geen goede afweging maken, het totaalplaatje ontbreekt. Plannen maken zonder geld daarbij is lastig plannen. Zeker met nieuwe stevige bezuinigingen op komst blijft het ongewis hoe het cultuurbudget verdeeld wordt en of daar verder op beknibbeld gaat worden.”

 

Het ontbreken van de financiële onderbouwing, en daarmee een duidelijke opdracht van de raad niet uitvoeren, is vragen om problemen. Wethouder Teeuwen (CDA) verdedigde zijn voorstel door te stellen dat er geen financiële onderbouwing gegeven kan worden omdat niet duidelijk is hoe de nieuwe ontwikkelingen rondom een Tajiri-museum, Tiendschuur en Theater de Garage gaan lopen, en hij geen bedragen kon noemen.

Vervoort: “Daarmee noemde hij drie projecten terwijl het cultuurbeleid veel meer is en daarvan had hij wel een financieel plaatje kunnen opmaken.”

 

Na herhaalde vragen bleef de wethouder vaag tijdens het raadsdebat. Reden voor GroenLinks en SP om de wethouder een tik op de vingers te geven met een motie van treurnis (zonder politieke consequenties). VenLokaal en D’66 sloten daarbij aan.

Ook de LokaleDemocraten zouden de motie mee indienen maar trokken op het laatst hun steun in. Gevraagd naar de reden bleven ze erg vaag; ze zijn weliswaar teleurgesteld  in het optreden van de wethouder maar vonden de motie een te zwaar middel.

Vreemd aangezien een ’motie van treurnis’ het lichtste middel is dat de gemeenteraad kent om haar ongenoegen uit te spreken. Waarschijnlijk willen ze coalitiepartijen VVD en CDA niet voor het hoofd stoten, nog steeds hopende om binnenkort de plek van de PvdA in de coalitie over te nemen. De PvdA (de grote voorvechter van het uitvoeringsprogramma) was het met de motie eens maar kon hem niet steunen uit coalitiebelang.

 

Wethouder Teeuwen was het uiteraard niet eens met de ingediende motie, hij zei verbaasd en teleurgesteld te zijn. Hij liep geen schade op, overleefde de motie, maar heeft een stevige tik op de vingers moeten incasseren.

Vervoort: “Het niet uitvoeren van een duidelijke opdracht van de raad is immers een doodzonde. Hopelijk leert hij en de rest van het college hiervan.”

 
Lees ook:

 

U bent hier