h

Inzetten op succesvolle verkiezingen

13 september 2013

Inzetten op succesvolle verkiezingen

demoed Na de ledenvergadering in januari heeft nu ook het landelijk partijbestuur het vertrouwen uitgesproken en besloten onze afdeling toestemming te verlenen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Mooi bericht, veel dank voor de steun en het vertrouwen maar daarmee zijn we er nog niet.

Fijn dat het partijbestuur het positieve advies van de 'commissie deelname raadsverkiezingen' heeft overgenomen. Nu aan de slag om Venlo nog beter maar vooral echt veel eerlijker en socialer te krijgen, niet alleen door dit met de mond te belijden zoals de PvdA maar ook met daden in praktijk. Een einde aan het afbraakbeleid, cynisme en negativisme waarbij veel mensen en ondernemingen in angst en onzekerheid verkeren wat de toekomst hen brengt.

Een SP-antwoord brengen op zorgen over werk houden/vinden, demoed het nog kunnen betalen van huur/hypotheek, premies en andere vaste lasten en extra kosten, het verdwijnen van steeds meer sociale voorzieningen, verloedering van de buurt, doorgeslagen individualisme, egocentrisme en opportunisme.

De SP wil volop inzetten op solidariteit, een bloeiende sterke economie, echte werkgelegenheid, goede zorg, huisvesting en voorzieningen. Dat kan, een kwestie van wilskracht, durf, doordachte politieke keuzes en een gezonde budgetverdeling.

De SP heeft sinds 2010 - met haar hernieuwde intrede in de gemeenteraad - met haar kritiek, vragen en vele voorstellen 4-1-2010 GR 1 een hoop narigheid en domme beslissingen weten te voorkomen en kunnen terugdraaien maar helaas niet alles.
We zijn er dus nog lang niet. Er is nog een boel werk te verrichten om de puinhoop die de coalitie van VVD-CDA-PvdA gecreëerd heeft op te ruimen. Tijd voor een sociale wederopbouw! Onze raadsfractie is er klaar voor maar kan het niet alleen en kan voor deze strijd elke steun en hulp gebruiken.

Meedenken en meeschrijven De komende tijd zetten we - naast onze andere activiteiten, acties en raadswerk - in op een gedegen en doordacht verkiezingsprogramma en een sterke kieslijst met geschikte en talentvolle kandidaten.
De conceptlijst is zo goed als klaar, een eerste aanzet tot een programma ligt er ook al. Nieuw_Vertrouwen Aan beide wordt nog geschaafd zodat we goed beslagen aan de verkiezingen kunnen deelnemen.
Daar kan ook jij je steentje aan bijdragen. Heb je ideeën voor ons programma, zaken waar we nog niet aan gedacht hebben, verbetervoorstellen of andere inbreng? Laat zeker van je horen.

Binnenkort organiseren we sessies waarbij we per onderwerp/ programmaonderdeel met de leden van gedachten willen wisselen om uiteindelijk dit najaar te komen met een gedegen verkiezingsprogramma 2014-2018 voor Venlo.

De eerste aanzet en mogelijke denkrichting presenteren we tijdens de ledenvergadering. Die vindt plaats op donderdag 3 oktober, om 19.30 uur in wijkhuis/zaal De Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen. Graag tot ziens!


Versterk de afdeling en/of de raadsfractie We zijn op zoek naar mensen die willen meedenken en meedoen, in de denktank of fractieondersteuning, maar ook richting de verkiezingen van 2014 schuilt_er_een_raadslid_in_mij willen we mensen wegwijs maken en scholen voor het politieke raadswerk.
Interesse, ambitie maar onzeker of je wel de juiste persoon bent? Waag de sprong, het is vaak eenvoudiger en minder werk dan je denkt.
Elk SP-lid kan zich verkiesbaar stellen. Meedoen en/of vragen? Bel of mail met Jack Geelen. Als u nog geen lid bent dat kan eenvoudig hier. Vernieuwing, een kritische blik en nieuwe frisse ideeën zijn altijd welkom.


 

 

Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan. 20-04-2013: Vacatures voor kandidaat raadsleden 10-01-2013: Ledenvergadering: SP doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Venlo in 2014

 

U bent hier