h

Ledenvergadering: SP doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Venlo in 2014

10 januari 2013

Ledenvergadering: SP doet mee aan gemeenteraadsverkiezingen Venlo in 2014

08-01-2013 ALV 01 Op 8 januari hield de SP-Venlo haar nieuwjaarsborrel, een gezellige bijeenkomst maar tevens de jaarvergadering waarop ook bepaald werd dat de SP in maart 2014 opnieuw deelneemt aan de lokale verkiezingen. Ter wederzijdse kennismaking was de nieuwe burgemeester Scholten te gast, die meteen aan een interview werd onderworpen.

Afdelingsvoorzitter Peter Nelissen blikte samen met fractievoorzitter Alexander Vervoort terug op wat de SP-Venlo zoal in 2012 deed en voor elkaar kreeg.
Peter Nelissen en medebestuurslid Jack Geelen ontvouwden vervolgens de plannen voor 2013.
08-01-2013 ALV 06 Verantwoording door Jack en Peter, geflankeerd door Sef Derkx (v.l.n.r.)

De aanwezigen hadden vooral vragen waarom de Venlose politiek soms zo naïef, kil en star is, waarom ze niet beter luisteren naar waarschuwingen en wat er werkelijk leeft. Raadslid Alexander Vervoort zei daarop dat het soms frustrerend is maar de SP door gaat en de andere raadsfracties blijft wijzen op hun verantwoordelijkheden en de mogelijke gevolgen van het beleid.

Antoin Scholten, sinds november 2012 burgemeester van Venlo, maakte bij zijn aantreden tegenover de gemeenteraad kenbaar ook graag kennis te maken met alle raadsfracties, lokale politieke partijen en haar leden om een beter beeld te krijgen van de Venlose politieke cultuur. Op die vraag is hij door onze fractie uitgenodigd om bij deze SP-avond aanwezig te zijn.

08-01-2013 ALV 02

Publicist en historicus Sef Derkx presenteerde deze avond en voelde in een vraaggesprek de burgemeester aan de tand. Vragen over zijn liefde voor geschiedenis, zijn tijd in Deventer en Zwijndrecht en de vergelijking van die steden met Venlo. Ook typische Venlose culturele dingen zoals het dialect en de vasteloavend, kwamen ter sprake. Vervolgens was het de beurt aan de aanwezigen om vragen te stellen en informeel nader kennis te maken tijdens de pauze, die muzikaal werd opgeluisterd door zanger/gitarist Arno Adams.

08-01-2013 ALV 04

De SP is vereerd met Scholten als speciale gast, niet eerder was een burgemeester echt geïnteresseerd in de lokale politiek of woonde een bijeenkomst bij van een partij anders dan de eigen partij. De leden waardeerden zeer de aanwezigheid en visie maar ook de humor van Antoin Scholten.

08-01-2013 ALV 05

Op deze ledenavond werd gediscussieerd over de vraag of de SP weer mee kan en moet doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Alle afwegingen en argumenten kwamen ter sprake. Partijbestuurslid Ton Heerschop legde de procedure, vereisten en richtlijnen voor deelname uit.
Na de pauze (die Arno Adams wederom muzikaal omlijstte) werd in stemming unaniem gekozen om opnieuw deel te nemen aan de raadsverkiezingen in Venlo.

08-01-2013 ALV 03

Het besluit tot deelname betekent dat er dit jaar een kieslijst en verkiezingsprogramma dienen te worden samengesteld en geïnteresseerde leden opgeven voor de speciale raadscholingen die de SP verzorgt.
Rond de zomer zal een volgende ledenvergadering de kieslijst en lijsttrekker vaststellen. In het najaar wordt vervolgens het verkiezingsprogramma gepresenteerd.

De jaarvergadering/Nieuwjaarsborrel werd op een bijzondere wijze afgesloten doordat het dagelijks bestuur de twee fractieleden naar voren riep om hen te bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren, zowel in het stadhuis als daarbuiten. Verbouwereerd namen Ton Heerschop en Alexander Vervoort de fles rode wijn in ontvangst.
Het afdelingsbestuur kijkt terug op een geslaagde en gezellige ledenavond en hoopt dat 2013 in alle opzichten net zo succesvol mag gaan worden.

08-01-2013 ALV 07

Op het einde van de avond vertelde Stefan Hugues over ‘Heel de Mens’, een scholingscyclus in twaalf delen die vanaf dinsdag 15 januari start (zie agenda) en vervolgens elke maand een specifiek thema behandelt. Alle leden en sympathisanten zijn hierbij welkom om van gedachten te wisselen en dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.


Versterk bestuur en fractie, frisse inbreng altijd welkom
Het afdelingsbestuur en de raadsfractie hebben continue behoefte aan de inbreng van de leden. Immers zijn jullie de ogen en oren van de SP. Een kritische blik en frisse/nieuwe denkbeelden zijn altijd welkom. We zijn op zoek naar leden die willen meedenken en meedoen, in de denktank of fractieondersteuning, maar ook richting de verkiezingen van 2014 willen we mensen wegwijs maken en scholen voor het politieke raadswerk.
Interesse, ambitie maar onzeker of je wel de juiste persoon bent? Waag de sprong, het is vaak eenvoudiger dan men denkt. Elk lid kan zich verkiesbaar stellen. Mee doen en/of vragen? Bel of mail met Jack Geelen.


Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.

U bent hier