h

Eindelijk oplossing hondenpoepprobleem in zicht

26 september 2013

Eindelijk oplossing hondenpoepprobleem in zicht

 In de raadsvergadering van gisterenavond diende de SP een motie in om de overlast van hondenpoep in Venlo nu eindelijk eens aan te pakken. Het feit dat de motie ter tafel kwam gaf de nodige hilariteit onder de raadsleden en toeschouwers op de publieke tribune. Dat is vaak het geval bij onderwerpen waar men een ongemakkelijk gevoel bij heeft. Maar de overlast is groot en daarnaast was een grote gemeenteraadsfractie toe aan een lesje politieke daadkracht die de SP maar al te graag wilde geven.

In Venlo heeft de gemeenteraad vaker stilgestaan bij de overlast van hondenpoep. De laatste keer was dat in januari 2011 toen de VVD een motie indiende die het college opriep om maatregelen te nemen tot de bestrijding van de overlast van hondenpoep. De motie werd mede ingediend door de Lokale Democraten, Venlokaal en D66. En toen werd het stil.

Er gebeurde hoegenaamd niets en de VVD en de indieners leken het er bij te laten. Tot afgelopen zomer, poepende hond toen de VVD ineens het idee opperde via e-mail om een werkgroep van raadsleden in te richten om het hondenpoepprobleem op te lossen. Een werkgroep terwijl er een motie is aangenomen om de overlast aan te pakken, daaruit spreekt weinig vertrouwen in het eigen college!

De e-mail schoot SP-fractievoorzitter Ton Heerschop in het verkeerde keelgat. In antwoord gaf hij aan dat de VVD beter met een duidelijk voorstel kon komen en niet weer een praatgroep moest gaan oprichten. De VVD reageerde hierop met het bericht dat ze dit over de verkiezingen heen zouden tillen, VVD-raadslid Jos Hoezen (in de media meelijwekkend de ‘hondenpoepprofessor’ genoemd) gooide de handdoek in de ring en wilde het over de verkiezingen heen tillen.
Hij zei de hoop opgegeven te hebben dat er deze raadsperiode een oplossing komt voor de overlast die wordt veroorzaakt door hondenpoep. Blijkbaar heeft hij er geen vertrouwen in dat zijn eigen college het probleem aan pakt en krijgt hij weinig steun van zijn eigen VVD-fractie, die nu nog twee derde van de raadszetels bezet. Opmerkelijke overgave…

Krankzinnig volgens de SP, als je niet in staat bent om als grootste fractie  binnen vier jaar een duidelijk voorstel te formuleren, hoe kun je dan een stad besturen? Dit kan beter, simpeler en doeltreffender. Dus kwam de SP deze maand met een voorstel waarin we duidelijk een richting aangeven hoe we kunnen kijken of maatregelen werken.

In ons voorstel geven we aan dat twee woonkernen als proef moeten worden voorzien van afvalzakjes voor de hondenpoep en voldoende afvalbakken. Daarnaast mag voor de SP daar dan een goede handhaving op gezet worden. Als het werkt kunnen we die werkwijze overnemen in de rest van de gemeente.
De SP had gedegen onderzoek gedaan bij wijkraden en andere gemeenten en dit was de meest voor de hand liggende oplossing. Zo simpel kan het zijn, daar is geen vier jaar soebatten voor nodig.

Als vanzelfsprekend wilde de SP zoveel mogelijk steun en stuurde het voorstel ruim voor de raadsvergadering naar de diverse fracties. Venlokaal en de fractie Vervoort gaven direct aan de motie mee te willen indienen. Enkele andere fracties, waaronder fracties die de motie in 2011 indienden, verweten de SP op een verkiezingsstunt aan te koersen.  In zijn bijdrage bij de indiening van de motie wees SP-raadslid Ton Heerschop daar fijntjes op met de woorden: “Dat zegt meer over die partijen dan over de SP”.
Feitelijk stonden de indieners van de motie in 2011 voor het blok, nu tegenstemmen zou hun eigen motie uit 2011 devalueren. Dus kozen ze eieren voor hun geld, en ook de rest van de raad wilde óf het probleem nu wel aanpakken óf niet publiekelijk afgaan omdat er geen redenen waren om tegen te stemmen.

De dekking die voor de motie nog ontbrak wilden de meeste raadsfracties graag samen met de SP zoeken. Dat is prima maar we geven nu maar vast aan dat die dekking niet moet komen uit delen van de begroting die de zwaksten uit de samenleving zouden moeten ondersteunen.
Eenvoudig zou zijn om de dekking te halen uit de hondenbelasting. Klinkt logisch en is ook logisch want nu  wordt hooguit één derde van de opbrengst ook besteed aan faciliteiten voor honden(bezitters), de overige belastingopbrengsten verdwijnen in de ‘algemene middelen’. Hondenbelasting moet niet geïnd worden om een gat ergens anders op de begroting te dichten.

Hoe dan ook, als de overige partijen het laten liggen, als zelfs de grootste fractie het (intern) niet geregeld krijgt, dan regelt de SP het zelf wel. De VVD had het nakijken en stemde tandenknarsend in met onze motie. Leuk en aardig, het belangrijkste is dat het hondenpoepprobleem - toch ergernis nummer 1 bij de burgers - nu eindelijk eens aangepakt wordt.
De SP zorgde voor breed draagvlak bij wijkraden en gemeenteraad en een simpele oplossing. We verwachten dan ook dat de proef die in 2014 gaat lopen een succes wordt en in 2015 in de hele gemeente ingevoerd wordt.

 

Lees ook:

 

U bent hier