h

Schaf de onzinnige hondenbelasting af

28 oktober 2009

Schaf de onzinnige hondenbelasting af

De gemeente Venlo en Arcen&Velden gaan huis-aan-huis onaangekondigd controleren of bij de bewoners honden aanwezig zijn. Het moet niet veel gekker worden. Blijkbaar hebben de gemeenten weinig vertrouwen in haar inwoners dat ze een razzia op hondenbezit gaat houden. Voor de SP is dit een signaal dat onze roep om de hondenbelasting af te schaffen, nog meer kracht bij zet. Hierop vooruitlopend heeft de partij vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

 

Alexander Vervoort SP-lijsttrekker Alexander Vervoort: “In de gemeente Venlo zijn relatief veel mensen met een minimuminkomen. Een hond is voor veel mensen een sociale toevoeging aan hun leven. Doordat de hond moet worden uitgelaten komen de hondenbezitters in contact met andere mensen. Het betreft vaak ouderen of alleenstaanden. Een huisdier is voor velen een echte vriend en voorkomt vereenzaming en bevordert de zelfstandigheid; daarop gaan we geen belasting heffen.”

 

Bij deze belasting wordt alleen de hond belast, andere (huis)dieren zijn belastingvrij. Dit is meten met twee maten. “De SP is voor het gelijkwaardigheidsbeginsel en dus moet niet 1 enkele groep belast worden en de rest niet, daarnaast is het onduidelijk wat er van de hondenbelasting gedaan wordt. Mensen riskeren bij overtreding een boete van 100% van de te betalen hondenbelasting. De afgelopen tijd heeft iedereen de mond vol over woekerrentes, nou dit is er eentje, pure pesterij is het. De SP stelt dan ook voor om te stoppen met deze vorm van discriminatie en dus de hondenbelasting volledig af te schaffen, te beginnen om het voor mensen met een minimaal inkomen de hondenbelasting volledig kwijt te schelden.”, aldus Vervoort.

 

hondenbelasting

 

De hondenbelasting is een mooi voorbeeld van een betuttelende en overbodige maatregel. Mensen met meer dan een of twee honden zijn per jaar vaak honderden euro's kwijt aan een belasting waarvan onduidelijk is waarvoor ze dient en hoe het weer ten goede zou moeten komen aan de hondenbezitter. De inkomsten van de hondenbelasting verdwijnen in de pot met ‘algemene middelen’ waardoor het moeilijk te controleren is of de inkomsten ook worden besteed aan zaken die met honden(bezit) te maken hebben zoals kosten voor het opruimen van hondenpoep en zelfs de inzet van handhaving.
Vervoort: “Hondenpoep is ergernis nummer 1 bij de bevolking. De gemeente dient te zorgen voor goede uitlaatplekken en mogelijkheden voor het verwijderen van de viezigheid. Daarnaast moet er ook goede handhaving op dit gebied zijn, dus bezuinigen op de handhavers kan niet, juist meer geld naar met name de wijkagent zodat deze ook echt de wijk in kan en hierop kan controleren.”

 

De SP stelde de volgende vragen aan het gemeentebestuur: Wat levert de hondenbelasting voor de gemeenten op? Wat kost deze controleactie en wat was het resultaat van de controleactie in de zomer van 2006? Wegen de onderzoeks-, controle- en uitvoeringskosten op tegen de opbrengst vanuit de hondenbelasting? Wat zijn de mogelijkheden om de hondenbelasting af te schaffen? Is het huidige college van B&W bereid om deze afschaffing te bewerkstelligen te beginnen met kwijtschelding van de belasting voor minima?

 


 

Update 04-11-2009: Via een e-mail werden we vandaag gewezen op het vastleggen van de nieuwe actiewebsite www.stophondenbelasting.nl. Daar kunnen mensen een petitie tekenen tegen de hondenbelasting. Initiatiefnemer Kenneth Timmermans: "Het is gewoon belachelijk dat je voor een hond belasting moet betalen en voor bijvoorbeeld een kat niet. Dit zorgt voor veel ergernis bij de burgers en ik vind het dan ook hoog tijd dat hier wat aan gedaan wordt. Vandaar mijn initiatief voor de website."

 

Ook schrijft hij: "Inside informatie heeft mij medegedeeld dat de gemeente jaarlijks meer geld kwijt is aan controles en dergelijke dan er binnenkomt voor hondenbelasting! Dus de gemeente zelf is ook beter af met de afschaffing."
De SP weet inmiddels dat de controles niet door de gemeente zelf maar door externe bureaus worden uitgevoerd. Deze externe inhuur zorgt voor extra kosten voor de gemeente waarmee de vragen wat de hondenbelasting en de controles daarop nu eigenlijk opleveren, nog prangender worden.


 
Bekijk ook:

U bent hier