h

Vragen SP en VenLokaal over verkeersafwikkeling kazerneterrein

25 januari 2013

Vragen SP en VenLokaal over verkeersafwikkeling kazerneterrein

verkeerschaos We zijn benaderd door bezwaarmakers die van de gemeente Venlo het verzoek kregen hun bezwaarschriften tegen rotonden op de Eindhovenseweg in Blerick (voor aanpassingen op het kazerneterrein) in te trekken. Dit vinden we een vreemde gang van zaken. Daarnaast hebben we vragen over de toekomstige verkeersontwikkelingen en de voortgang van de kazerneplannen na het advies van de Raad van State.

Als een verontruste burger contact opneemt met twee raadsfracties in de oppositie dan is het zaak om uit te zoeken wat er speelt. Zo werden de raadsfracties van SP en VenLokaal onlangs op de hoogte gebracht van de vraag van een ambtenaar aan een bezwaarmaker of deze zijn bezwaren (tegen de rotonden op de Eindhovenseweg in Blerick) wilde handhaven of intrekken.
Immers, zo redeneerde betreffende ambtenaar, zijn de bezwaren tegen een andere rotonde afgewezen en om het gehele circus nu ook hierbij af te handelen was naar zijn mening overbodig.

Een vreemde zaak wanneer bezwaarmakers worden benaderd om hun bezwaar op te geven stapelspapieren omdat het verder kansloos zou zijn. Voor de SP reden om nader onderzoek te doen en samen met de fractie van VenLokaal, waar we in dit dossier goed mee optrekken, vragen te stellen aan het college van B&W.

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor het kazernegebied geschorst vanwege de geluidsnormen. Wetende dat in de plannen de maximumsnelheid op de Eindhovenseweg al van 70 naar 50 kilometer per uur is teruggebracht, zal een rotonde een volgend vertragend effect geven. Traag verkeer geeft weer meer belasting van de luchtkwaliteit. Nadelige effecten voor milieu en verkeersdoorstroming.
Daarnaast maken beide fracties zich zorgen over de bereikbaarheid van deze belangrijke verkeersader in Venlo/Blerick. Zeker als het om hulpdiensten gaat die vanuit Tegelen en Venlo zo Blerick moeten bereiken (en op A73/A74 en Tegelseweg/Venloseweg dagelijks files zijn).

Niet verwonderlijk dus dat hier bezwaren van bewoners tegen de rotonde zijn geuit. Wel vreemd dat ambtenaren helphoofdpijnbezwaar dan deze mensen verzoeken om de procedure mogelijk te kunnen stoppen. Is het aan de ambtenaar om te bepalen dat een procedure geen zin meer heeft? De SP is van mening van niet. Sterker nog, is het handelen niet op de grens van democratie of wellicht er zelfs overheen?

Reden genoeg dus om samen met VenLokaal raadsvragen te stellen aan B&W. Hopelijk spreken we over een incident. Zo niet dan is er voor het college werk aan de winkel om de lokale democratie en de rechten van burgers te waarborgen.


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


Op 22 februari 2013 kreeg de SP-fractie antwoord van B&W op bovenstaande vragen. Deze antwoorden kunt u hier nalezen (PDF-link).


10-02-2012: Verbazing over verkeerproblemen en Fort
18-11-2012: Plannen VVV-stadion definitief afgeketst

U bent hier