h

Kamerlid Renske Leijten bezoekt regio

2 februari 2013

Kamerlid Renske Leijten bezoekt regio

RenskeLeijten Maandag 18 februari brengt SP-Kamerlid Renske Leijten een werkbezoek aan de regio Noord-Limburg. Leijten, woordvoerder zorg, welzijn en sport, bezoekt dagbestedingsactiviteiten en gaat in gesprek met medewerkers van de Thuiszorg en mensen die te maken hebben met de uitvoering van de Wet maatschappelijke opvang (WMO). ’s Avonds neemt Leijten deel aan een openbare informatiebijeenkomst over de zorg.

Het werkbezoek van Renske Leijten staat in het teken van de plannen van het kabinet (VVD/PvdA) dat miljarden wil bezuinigen op zorg en begeleiding.
De gemeenten krijgen straks de opdracht grote delen van de AWBZ in de vorm van de WMO uit te voeren. Maar van het geld dat ze daarvoor nodig heeft, krijgt de gemeente maar 75%. De gemeente wordt dus bij voorbaat met 25% gekort! Daardoor krijgen veel mensen vanaf 2015 stop_uitverkoop_thuiszorg geen huishoudelijke verzorging meer en de druk op familie en vrienden zal verder toenemen.
Vakbonden, organisaties voor gehandicapten en ouderen, en werkers in de Thuiszorg verzetten zich daarom tegen die plannen. Hierin worden ze gesteund door de SP die de gevolgen van de kabinetsplannen politiek onder de aandacht brengt en bezuinigingsalternatieven gaat voorstellen die de zorg veel minder gaan raken.

De openbare informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 18 februari vanaf 19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis van Horst aan de Maas.
Renske Leijten (lid van de SP-fractie in de Tweede Kamer) Renske_katheder gaat in op de plannen van de regering met de AWBZ, WMO en PGB en gaat vervolgens in discussie met Raoul Bakkes (directeur Verpleging & Verzorging Proteion Thuiszorg), Twan Jansen (wethouder gemeente Venray) en Lyan Peppelenbroek (PGB-ambassadrice voor de gemeente Horst aan de Maas).
De informatieavond wordt rond 21.00 uur afgesloten en wordt georganiseerd wordt door de WMO-werkgroep van de lokale SP-afdeling.

Nu duidelijk wordt dat de gevolgen van de kabinetsplannen desastreus zijn voor mensen die zorg nodig hebben en de werkgelegenheid voor velen op de tocht staat, moet volgens de SP de druk opgevoerd worden om de plannen van de regering van tafel te krijgen.

Wilt u informatie over de informatieavond, de WMO-werkgroep of heeft u een andere vraag? Richt u zich dan tot Paul Geurts (pgeurts1@home.nl of 06-57311011).

06-01-2013: Betalen voor medicatie zoveelste bewijs dat marktwerking in de zorg faalt
02-03-2012: Ondanks tekorten goede zorg aanbieden
21-05-2010: Succes Agnes voor een menselijke zorg

U bent hier