h

Betalen voor medicatie zoveelste bewijs dat marktwerking in de zorg faalt

6 januari 2013

Betalen voor medicatie zoveelste bewijs dat marktwerking in de zorg faalt

pillen euro's De Dienstapotheek Venlo dwingt patiënten vanaf 2013 meteen contant af te rekenen voor de voorgeschreven medicatie. Reden hiervan is dat de apotheek te lang op de vergoedingen van de zorgverzekeraar moet wachten of dit zelfs uitblijft. Wij vinden het onacceptabel dat een conflict tussen apotheken en zorgverzekeraars over de rug van de patiënt wordt uitgevochten. Vandaag vroegen we B&W om opheldering en bemiddeling.

De gemiddelde patiënt gaat met een kwaal naar een Huisartsenpost als men het niet kan redden balie dienstenapotheek tot een reguliere afspraak met de eigen huisarts. Bij een dergelijke afspraak kan het dus zo zijn dat een geneesmiddel wordt voorgeschreven en dan kan de patiënt dat krijgen bij een Dienstapotheek. We spreken dus niet over luxe product maar een door een huisarts voorgeschreven geneesmiddel.

Zorg dient in Nederland 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te zijn. Een Dienstapotheek is er voor om de diensten die gewone apotheken leveren over te nemen buiten de gewone kantooruren. Net als een Huisartsenpost een vervanging dus van de reguliere diensten.
Omdat de Dienstapotheek voornamelijk buiten kantooruren haar werkzaamheden uitvoert zijn vooral de personeelskosten hoog en zoekt ze oplossingen om kosten te beperken. Dat de Dienstapotheek aan de Hagerhofweg in Venlo  nu patiënten dwingt de medicijnen direct te betalen in plaats van te wachten op de vergoeding door de zorgverzekeraar is in de ogen van de SP niet de juiste werkwijze. Deze situatie brengt grote risico's met zich mee omdat mensen mogelijk vanwege geldgebrek afzien van noodzakelijke en spoedeisende medicijnen.

Door het direct laten betalen door de patiënt heeft de Dienstapotheek weliswaar direct inkomsten. Maar de patiënt moet maar zien hoe hij deze centen terug kan krijgen door het opboksen tegen de bureaucratische zorgverzekeraar.
Niet ondenkbaar is dat patiënten zelfs maar geen geneesmiddelen zullen halen omdat ze dat financieel niet of lastig kunnen. De kwaal wordt daarmee niet behandeld en uiteindelijk is niet ondenkbaar dat een dergelijke patiënt enkele dagen of weken later bij de veel duurdere ziekenhuiszorg binnenkomt. Door de marktwerking die deze bizarre situatie doet ontstaan, wordt daarmee de zorg dus mogelijk zelfs duurder in plaats van goedkoper.

De SP verzet zich tegen deze onwenselijke ontwikkeling. De oprichting van de verzorgingsstaat was de oplossing voor problemen, niet langer was het nodig dat armoede handvol pillen en ziekte onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Doordat de toegang tot medicatie door het besluit van de Dienstapotheek in Venlo niet meer vanzelfsprekend is kan worden gesteld dat zelfs afbreuk gedaan wordt aan Artikel 25 van de Universele verklaring van de rechten van de mens.
In Nederland is het mogelijk om bij fatsoenlijke regelingen het recht op gezondheidszorg inclusief medicatie te organiseren. Alleen werkt dat niet door de zorg tegen beter weten in als een ‘markt’ en daarmee geldkoe te willen blijven zien.

Via raadvragen hebben we vandaag het college van B&W in Venlo om opheldering gevraagd. We willen weten hoe zij tegen de ontstane situatie aankijkt en wat ze hier tegen kan doen. We hebben hierbij de gemeente ook gewezen op haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid te zorgen dat ook mensen met een zwakkere positie nog steeds medicatie kunnen verkrijgen zonder in financiële problemen te komen.

 


Op 7 januari stelde Tweede Kamerlid Henk van GervenHenk van Gerven (SP) ook Kamervragen over het bericht dat medicijnen bij de Dienstapotheek in Venlo vanaf 1 januari 2013 contant moeten worden afgerekend. Naast de antwoorden van B&W in Venlo wachten we ook de reactie van de minister af.
 
Lees ook:

U bent hier