h

Ledenvergadering: kritisch omkijken en optimistisch vooruit kijken

2 oktober 2012

Ledenvergadering: kritisch omkijken en optimistisch vooruit kijken

02-10-2012 ALV 1 Vanavond werd tijdens de algemene ledenvergadering de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen besproken. Het werd een levendige discussie waarbij de emoties soms hoog opliepen. Emotie uit boosheid en teleurstelling maar ook met een strijdbare houding en de blik voorwaarts.

Tijdens de ledenvergadering in Ontmoetingscentrum De Glazenap in Tegelen stond vooral de afgelopen verkiezingscampagne centraal. Maar niet alleen de verkiezingen en de campagne daarvoor werden besproken maar ook de agenda voor het regiocongres (20 oktober in Roermond) en het kiezen van afgevaardigden daarvoor. Daarnaast vertelde de raadsfractie wat ze de afgelopen maanden zoal heeft ondernomen en waar ze de komende tijd de aandacht op wil vestigen.
Het afdelingsbestuur informeerde de leden over de lopende actie voor verdubbeling van de Maaslijn en een andere publieksactie die in voorbereiding is.

Maar hoofdmoot deze avond was toch wel een terugblik op de verkiezingscampagne, wat goed ging en wat beter kon. De leden kregen gelegenheid om stoom af te blazen, sommige waren boos, andere teleurgesteld, de meeste keken alweer vooruit. Of zoals een lid zei: “Dit waren wel erg vreemde verkiezingen. Kiezers werden bijna opgeroepen om strategisch te stemmen op of VVD of PvdA, alsof andere partijen ineens niet meer meededen maar strategisch stemmen bestaat niet, dat blijkt wel weer met deze uitslag want de wens van de kiezer wordt genegeerd.”

02-10-2012 ALV 3

Een scherpe conclusie was dat het zogenaamde ‘tweede scherm’ een stevige stempel heeft gedrukt tijdens de campagne. Een lid zei hierover: “Schijnbaar zijn de 1500 mensen die via internet commentaar gaven op het eerste tv-debat heel machtig geweest want deze tegenstanders zeiden massaal dat Roemer zou hebben gefaald en de gangbare media namen dat beeld (dat er niet was) massaal zonder argumenten over, en iedereen hobbelde er achteraan zonder het debat op inhoud te beschouwen. Blijkbaar hadden we als SP’ers ook massaal op internet van ons moeten laten horen maar van de andere kant goed dat we niet meededen aan zulke manipulatieve taferelen.”

Een ander lid vulde aan: “We moeten veel meer onze eigen identiteit vasthouden en laten zien waar we als SP voor staan, we zijn te lief geweest en hadden er veel meer in mogen hakken en laten zien wat het verschil is tussen de SP en de rest. We waren misschien te voorzichtig om de gunst van de virtuele kiezer te verliezen.”

Debatleider Ton Heerschop duidde de formatie: Ton Heerschop “De verkiezingsuitslag lag nog koud op de mat of de twee kemphanen die elkaar tijdens de campagne zo heftig bestreden kropen met elkaar in bed. De conclusie vooraf dat een stem op Samsom een stem op Rutte zou kunnen zijn, bleek waar. Heel vreemd dat PvdA nu met VVD samen een kabinet wil vormen want Rutte kan geen andere kant uit - een rechtse coalitie is niet mogelijk - terwijl Samsom elke kant uit kan maar schijnbaar per se over rechts wil. We zien nu dat de verkiezingsbeloftes van zowel VVD als PvdA snel bij het oud papier gaan, met de standpunten die ze inleveren.”

De leden noemden het vanavond het bedrog van zowel VVD als PvdA. Bedrog naar de kiezer, naar de achterban, naar de politieke partners (waarom ging men anders een lijstverbinding aan) maar ook het bedrog ten opzichte van de eigen idealen: “PvdA heeft de aangeplakte afgeschudde veren opnieuw afgeschud maar de kiezer trapte er massaal in” en “In de formatie moet je compromissen maken maar wat er nu in het deelakkoord staat is meer dan dat, de PvdA is wel heel erg verliefd op de VVD, er gaat zoveel water bij de wijn dat er van wijn geen sprake meer is. Dat mooie linkse programma van de PvdA krijgt ze niet uitgevoerd met de VVD, anders was bijvoorbeeld die wietpas allang van de baan geweest.”

02-10-2012 ALV 2

“Peilingen vlak voor de verkiezingen moeten verboden worden, mensen worden gek gemaakt met dagkoersen waarvan te betwijfelen valt wat de waarde en representativiteit is.”, zei een lid en die stelling werd breed gedragen vooral omdat er op een gegeven moment wel zeven verschillende peilingen waren met elk een andere uitkomst en uiteindelijk bleek geen enkele peiler de uitslag te kunnen voorspellen maar wel die uitslag te beïnvloeden. Een zorgelijke ontwikkeling volgens velen.

“De SP is opnieuw veroordeeld tot de oppositiebankjes maar met wie moet de SP oppositie voeren? De handtekening in januari onder het manifest ‘Een ander Nederland’ is niets meer waard. Goede ideeën opperen is niet meer voldoende, op meerderheid plannen smeden kan niet meer wanneer onze gewenste linkse bondgenoot PvdA het VVD-beleid zal beschermen en dus (betere) ideeën vanuit de oppositie gaat negeren en blokkeren.”

02-10-2012 ALV 1

Ook werden positieve conclusies getrokken uit de verkiezingsuitslag. Met name in Noord- en Zuid-Limburg scoorde de SP erg goed. In Venlo 12,3 procent wat zou betekenen dat de SP nu goed zou zijn voor 5 raadszetels (+3!) in Venlo. Dat is een mooie gedachte.
In Arcen zat de SP een half procent onder de PvdA, een goed resultaat. Een ander voorbeeld is de wijk Op de Heide, waar we vanavond te gast waren, daar deed de SP het goed met 14% en 17%.
Allemaal fijne opstekers richting 2014, wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn, maar tot die tijd is er nog veel werk te verzetten en dienen we ons te blijven bewijzen en het vertrouwen te behouden.

Met die positieve boodschap werd de ledenvergadering besloten. We kijken terug op een goede discussie, een kritische blik naar onszelf maar ook stevige kritiek op dat wat komen gaat in ‘Den Haag’. Vanaf nu is het vizier weer gericht op Venlo en op de campagne voor de raadsverkiezingen in 2014. Wat de leden betreft is die vanavond begonnen met een strijdbare SP, een positief programma en optimistische agenda voor de toekomst met hoop en nieuw vertrouwen.

14-09-2012: Duiden van de verkiezingsuitslag
12-09-2012: SP-stemmers: bedankt voor de steun!

U bent hier