h

Duiden van de verkiezingsuitslag

14 september 2012

Duiden van de verkiezingsuitslag

verkiezingsbordposters De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben de SP niet gebracht waar we op hoopten en wat velen ook verwachtten. In de veldslag tussen PvdA en VVD hebben we, in tegenstelling tot veel andere partijen, niet gewonnen en niet verloren, we houden onze 15 zetels. Hoe kon dit gebeuren en hoe moet Nederland de uitslag duiden?

 

Aanvankelijk leek de campagne zich toe te spitsen op een strijd tussen Roemer en Rutte. Samsom deed het erg goed in de debatten en daar besteedden de media veel aandacht aan. Zo veel misschien dat de strijd verschoof naar een tweestrijd tussen Samsom en Rutte. De dagelijkse peilingengekte speelde misschien ook een rol.

Er zal niet een enkel element zijn waarop een dergelijke verkiezingscampagne keert maar we moeten vaststellen dat onze kansen veranderden naarmate de campagne vorderde. Waar sommige peilingen de SP 38 zetels toedichtten, ging het in rap tempo terug tot rond de 20-23 en behaalden we er uiteindelijk 15, net zo veel als de voorgaande verkiezingen.
verkiezingsuitslag-2012 Sommigen geven de media de schuld, anderen stellen dat de opstelling van de PvdA ons negatief heeft beïnvloed door de scherpe Rutte-Samsom strijd. Maar we hebben onze 15 zetels gewoon behouden waar partijen stevig verloren hebben door diezelfde tweestrijd.

 

Hoe nu verder?
Natuurlijk ligt de bal na de monsterzege van de VVD en PvdA bij beide partijen om een stabiel kabinet te vormen. Daar zal waarschijnlijk de lijm van een derde partij bij moeten om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te hebben. Het is logisch dat dan eerst naar een andere winnaar van de verkiezingen wordt gekeken. Pas hierna heeft de SP recht van spreken.
De kans dat we wederom de oppositie in moeten lijkt groot terwijl de SP staat te popelen om regeringsverantwoordelijkheid te nemen om het land er weer bovenop te krijgen.

 

Terugkijkend
Nog belangrijker is terug te kijken op hoe we het hebben gedaan ten opzichte van voorgaande verkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2009 zat de SP in Venlo op 6%, met als resultaat 2 raadszetels. In de landelijke verkiezingen van 2010 was dit 11,3% en bij de provinciale verkiezingen van 2011 scoorde de SP rond de 9,4%. stemmen Deze Tweede Kamerverkiezingen scoorde de SP in Venlo 12,3%. Zouden we dit omrekenen naar gemeenteraadszetels dan wil dit zeggen dat de SP de volgende score zou hebben: 2009 - 2 zetels, 2010 - 4 zetels, 2011 - 3 zetels en 2012 – 4 zetels. Overigens wel met de aantekening dat de score van 2012 slechts 0,2% van een vijfde zetel af zit. Dat is een nette uitslag en een opsteker voor onze lokale partij.

 

En dus?
Wat zeggen deze cijfers over de kans voor de lokale afdeling op een goed resultaat in 2014 bij de gemeenteraadsverkiezingen? De SP scoort vooral goed in de wijken en woonkernen als Arcen waar we actief zijn of een actie voer(d)en. De bevolking heeft daar al lang begrepen dat de SP ook in Venlo geen eendagsvlieg is maar een partij die ook vandaag nog bezig is met aan te pakken wat aangepakt moet worden en op te komen tegen onrecht. Scores liggen in die wijken tussen de 11 en zelfs 17% in de wijk Op de Heide. De combinatie van actie en fractie loont dus, moet dan de uitleg zijn.

 

Conclusie
De SP-Venlo kijkt terug op een geslaagde campagne waarbij de afdeling heeft meegeholpen om de partij overeind te houden in het geweld tussen Rutte en Samsom. Strijdbaar gaan we nu beginnen met onze campagne naar maart 2014 om te zorgen dat er een nog hierisdesp sterkere SP in de gemeenteraad kan komen.Niet voor de macht maar om de zaken van de straat naar de raad te brengen en om de neoliberale koers van de huidige coalitie om te buigen naar sociaal beleid. Want dat alleen met de SP sociaal beleid in Nederland en Venlo tot stand kan komen zal de komende jaren duidelijk worden. We gaan strijdbaar voorwaarts!

 

2e foto/cartoon: © Siegfried Woldhek 2012

 

 

U bent hier