h

Transparantie en salarisnorm Floriade?

23 december 2011

Transparantie en salarisnorm Floriade?

floriade_gebouw_avond_logo Het is onduidelijk hoeveel de Floriade gaat kosten, het overzicht ontbreekt. De SP is verrast en verbaasd dat jaarrekeningen en jaarverslagen niet openbaar zijn, en de gemeenteraad deze niet kan controleren. Daarnaast maken we ons zorgen over de hoge personeelskosten met daarin belachelijk hoge uitgaven en bonussen. Om die reden wil de SP transparantie en helderheid over de geldstromen, en heeft daar vandaag vragen over gesteld aan B&W.

Provincie en de gemeenten in de regio Venlo organiseren samen in 2012 de Floriade waar de afgelopen jaren voor tientallen miljoenen euro's gemeenschapsgeld in is geïnvesteerd. Het is voor de SP onduidelijk hoeveel de Floriade precies gaat kosten. Door de constructie waaronder de Floriade is opgezet ontbreekt het overzicht.
De SP was geen voorstander van een Floriade maar nu die er komt moet ze een groot succes worden, immers drukt een negatief resultaat ook op de toekomstige begrotingen van de gemeente Venlo. Om die reden wil de SP-Venlo transparantie en helderheid over de geldstromen.

De SP-fractie in Provinciale Staten heeft gisteren vragen gesteld over de kanttekeningen van een deelnemende gemeente, en over de openbaarheid van jaarrekeningen van de Regio Venlo Floriade 2012 BV. floriadetruck Uit navraag bij de Floriade en de Statengriffie blijkt dat de jaarrekening 2010 van de Floriade niet openbaar is; verwezen werd naar de Kamer van Koophandel waar deze stukken niet beschikbaar waren.
Het college van B&W van de gemeente Gennep zet diverse kanttekeningen bij de beloningsstructuur, personele bezetting en uitgaven van de Floriade, zo blijkt uit het openbaar collegebesluit ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering van de Floriade (08-07-2011). Het is onduidelijk wat de Floriade BV met deze kritiek gedaan heeft.

Uit het collegebesluit van de gemeente Gennep maken we op dat beide Floriadedirecteuren samen meer dan 500.000 euro salaris krijgen. Dit is fors hoger dan de Balkenendenorm (WOTP) terwijl in datzelfde collegebesluit Eurobiljetten staat dat de jaarrekening vermeld dat de Balkenendenorm wel is nageleefd! Ook wordt uit deze stukken duidelijk dat de directie een gezamenlijke bonus van 200.000 euro krijgt wanneer “bepaalde doelstellingen” worden gehaald maar welke blijft onduidelijk.
Tot nu weigert de Floriade de jaarstukken openbaar te maken. De Raad van Commissarissen van Floriade BV kan zich niet vinden in de kritiek, zegt ze in een persbericht.

De Floriade is een risicovolle onderneming, de verwachting is dat het evenement quitte zal spelen. Bij eerdere edities bleek het afbreukrisico groot en bleven deelnemende gemeenten zitten met een verlies.
De betrokken gemeenten in Noord-Limburg staan garant voor het eventuele negatieve resultaat van de exploitatie. Geld overhouden aan dit evenement zou mooi zijn en dat kan beginnen door de uitgaven terug te dringen en salarissen te hanteren die in de (semi)publieke sector als normaal worden gezien.

In antwoord op diverse vragen vanuit de gemeenteraad heeft het Venlose college van B&W steeds gezegd dat de Floriade een transparante bedrijfsvoering heeft en de raad zeggenschap houdt, dat gevraagde extra kredieten zoals voor marketing en representatie noodzakelijk waren. floriadelogo Met een blik op het Genneps collegebesluit, de niet-openbare werkwijze en uitgaven van de Floriade BV, en de informatie die omroep L1 boven water kreeg, twijfelen we of Floriade BV diverse kosten niet zelf had kunnen doen door beter op de uitgaven te letten en er maatschappelijk geaccepteerde beloningen op na te houden.

De SP is verrast en verbaasd, en wil nu echte transparantie en opheldering over de totale geldstroom. Hierover heeft de partij vandaag vragen gesteld aan het Venlose college van B&W.
Inmiddels heeft het provinciebestuur aangegeven het met de SP eens te zijn dat de Floriade openheid van zaken moet geven.


De vragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link)
Update 27-06-2012: Na ruim 6 maanden en vaak aandringen kreeg de SP dan eindelijk antwoord van B&W op onze raadsvragen. U leest ze hier (PDF-link, let niet op de aantekeningen)


10-11-2010: Vragen over catering Floriade
30-03-2010: Raadsleden op bezoek bij Floriade
04-04-2006: SP afdelingen Noord-Limburg willen opheldering beloning top Floriade

U bent hier