h

SP afdelingen Noord-Limburg willen opheldering beloning top Floriade

4 april 2006

SP afdelingen Noord-Limburg willen opheldering beloning top Floriade

Floriade bord, nu of nooit!
Op donderdag 23 maart maakte Dagblad de Limburger bekend dat de toekomstige top van de wereldtuinbouw tentoonstelling Floriade samen jaarlijks zo’n 700.000 euro gaat verdienen. De SP Venlo vindt het van de zotte dat bestuurders op kosten van de gemeenschap een dergelijk salaris op kunnen strijken en stuurde daarom samen met haar collega afdelingen in Venray, Horst a/d Maas en de SP fractie in de Provinciale Staten van Limburg een brief naar alle deelnemende gemeenten en het provinciebestuur.

De afgelopen tijd is er in Nederland heftig gediscussieerd over de hoogte van de beloning van mensen uit het bedrijfsleven en de (semi-) overheid. Te denken valt aan de recente verontwaardiging over de beloning van Essent topman Boersma. Aangezien de overheid - in de vorm van de provincie en een vijftal gemeenten - een belangrijke rol speelt bij de organisatie van de Floriade, vindt de SP dat de salarissen van de directie van de Floriade niet boven het salaris van de minister-president (ruim 122.000 euro per jaar) uit mag komen.

 Essent, stop de geld stroom!

De SP wil van de betrokken gemeenten weten wat ze vinden van de voorgenomen beloning van de top van de Floriade, of ze het met de SP eens zijn dat de salarissen van de directie van de Floriade niet boven de beloning van de minister-president uit mogen komen en of ze bereid zijn om (als deelnemers in de Floriade NV) de hoogte van de beloning van de directie van de Floriade aan de orde te stellen.

Brief aan Floriade gemeenten

U bent hier