h

Algemene Beschouwingen: “Bezuinigen waar kan, investeren waar moet”

4 november 2011

Algemene Beschouwingen: “Bezuinigen waar kan, investeren waar moet”

Eurobiljetten De gemeentelijke begroting vraagt om een kritische, boze en zeer verontwaardigde beschouwing. En die kreeg ze dan ook vanuit de SP want er wordt opnieuw veel geschrapt en gesloopt terwijl er miljoenen verdwijnen in megaprojecten, waar de gewone burger het gelag mag betalen. Ambitie hebben is goed maar niet ten koste van alles. De SP vroeg om herbezinning: “Stel de gedachte bij, de tijd en omstandigheden vragen er om. Durf hardop met ons te zeggen: tot hier en (voorlopig) niet verder.”

Vandaag zijn in de gemeenteraad de politieke beschouwingen en worden besluiten genomen over de begroting voor 2012-2015 en de voorgestelde bezuinigingen daarbij. Alexander Vervoort “De SP begon haar betoog vanmorgen met een compliment aan het adres van de burgemeester. Want het is geen kleinigheid om in tijden van crisis een college te leiden. Die inzet stelt de SP zeer op prijs.”, zei fractievoorzitter Alexander Vervoort.

Waar Venlo vorig najaar voor 22 miljoen euro aan bezuinigingen verwerkte in de begroting voor 2011, komt daar nog een flinke schep bij om een tekort van 6,2 miljoen euro weg te werken, en is er een opgave om 5 miljoen euro extra te bezuinigen in 2012 boven op de kadernota. Dat is niet mis!

Vervoort: “Het college gaf eerder dit jaar aan dat er geen vet meer op de botten zit. Waar vandaag mogelijk nog met allerlei houdgrepen en impopulaire oplossingen de gaten gedicht worden, platzak zal Venlo volgend jaar waarschijnlijk voor een nog stevigere opgave staan, zeker gezien de voorgestelde rijksbezuinigingen en decentralisaties. We kunnen bezuinigen ‘ohne Ende’ maar datgene wat weg is, is weg en krijg je in geen jaren meer opgebouwd. Laten we Venlo niet kapot bezuinigen en waken voor drastische besluiten waar we op langere termijn spijt van gaan krijgen.”

Het gaat in het politieke debat vooral over financiën, en over vertrouwen. En juist dat is iets dat velen niet meer hebben. Veel mensen begrijpen het ook niet meer. Het valt ook niet uit te leggen. De balans in de gemeentelijke uitgaven is zoek. Er wordt vooral gepraat over cijfers hier en miljoenen daar maar men verliest al snel uit het oog dat het hierbij wel om mensen gaat.

Vervoort: “Het probleem van de bezuinigingen zit hem in het feit dat de keuzes zo worden gemaakt dat met name de lagere- en middeninkomens hard worden getroffen, zoals met het OZB-voorstel. Bezuinigen kan op allerlei manieren maar mag wat de SP betreft geen stapeling van bezuiniging op bezuiniging van diverse overheden zijn.”
graaier Vooruitstrevendheid zit hem niet alleen in stenen/beton/staal maar vooral in het investeren in mensen, en daar kansen en ontwikkelingen aan te grijpen. En er zijn zoveel alternatieven. Waarom bijvoorbeeld de haast met het kazerneterrein nu de Venlose schatkist schreeuwt om rust, en de burgers om het vasthouden aan en het investeren in bestaande voorzieningen?

Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden in de begroting, nu en komende jaren. De SP heeft opgeroepen te kiezen voor een pas op de plaats wat betreft de grote projecten, stel ambities bij waar mogelijk, en geef de burgers en verenigingen lucht.
Waar mogelijk smeedt de SP coalities om bepaalde bezuinigingsvoorstellen te schrappen of verzachten. Later vandaag zal blijken welke keuzes de gemeenteraad heeft gemaakt en welke toekomst ze voor ogen ziet.


  • Lees hier de volledige bijdrage van de SP tijdens de 1e termijn van de algemene beschouwingen (link PDF).
  • Namens de SP voerde fractievoorzitter Alexander Vervoort het woord.

radiodebat In het radioprogramma 'Markt 2' discussieerden de fractievoorzitters van alle partijen met elkaar over de begroting en de gemeentelijke bezuinigingen. Het programma werd uitgezonden op 29 en 30 oktober jl. Het levendige en soms behoorlijk felle radiodebat kunt u (tot 15 november) hier downloaden en beluisteren (56 MB).

 

Lees ook:

 

U bent hier