h

Huidige drugsbeleid moet doorgaan en is beter dan het pasjesplan

13 mei 2009

Huidige drugsbeleid moet doorgaan en is beter dan het pasjesplan

wietblaadje Al eerder heeft de SP haar mening gegeven over het drugsbeleid in onze gemeente. Toen waren er de pasjes waar burgemeester Bruls zich mee wilde onderscheiden van de andere gemeenten. Deze week presenteerden de burgemeester van Venlo samen met zijn ambtsgenoot van Maastricht Leers een nieuw plan met 14 maatregelen om drugsoverlast terug te dringen. Een belangrijke maatregel waren inderdaad de pasjes. Pasjes die moeten voorkomen dat drugstoeristen hun grammen komen halen in het Limburgse. Maar of het werkt...?

Het plan van Bruls en Leers zet de tijd jaren terug. Want daar waar regulering aan de grens in de coffeeshop eindelijk zijn vruchten begint af te werpen, als het gaat om overlast in andere delen van de gemeente, jaagt Bruls de drugstoerist weer naar de stegen en straathoeken van onze gemeente in. Maar Bruls en Leers geven aan dat er daarom meer politie op straat moet komen. Dit ondanks de krankzinnige plannen van minister Ter Horst die eenmalig 400 miljoen wil weghalen bij de politie en die daarnaast structureel minimaal 160 miljoen wil bezuinigen op het politieapparaat en het aantal nieuwe agenten gaat halveren! Kortom komen er helemaal geen extra agenten richting Venlo, juist het mes gaat erin!
De agenten die dus overblijven zullen al helemaal geen tijd meer hebben om preventief op te treden. 'Oom agent' wordt gemaakt tot een bonnenschrijver. Meer zit er voor het politievak niet in als de plannen doorgaan. [De SP pleit al jaren voor structureel meer agenten op straat door hun werklast (administratie) op het bureau over te laten aan administratief personeel. Daarnaast dient verdere uitholling van het politievak te stoppen en behoren agenten meer loon te verdienen.]

Wat gaat er dan in Venlo gebeuren?
Drugshandel en drugsgebruik zijn van alle tijden en komen in alle lagen van de samenleving voor. In onze maatschappij is het opvallend dat het aantal daadwerkelijk verslaafden lager is dan in de meeste andere Europese landen. De reden is eenvoudig, wij hebben nooit moeilijk gedaan als mensen wilden experimenteren met softdrugs. Velen komen er dan al snel achter dat een en ander niets voor hen is. Waar Nederland faalt is dat we halfslachtige maatregelen nemen als het gaat om de productie van softdrugs. wietblaadje In plaats van openheid en controle op de kwaliteit en hoeveelheid werkzame stof, is deze kant van de medaille illegaal. Iets wat voor de SP vandaag nog mag veranderen! Want verkopen mag dus wel maar produceren niet, leg het gerust uit als u het begrijpt.

Bruls en Leers spelen een achterlijk spel voor de bühne en pochen dat de stad vrij is van drugshandel. Die is inderdaad verplaatst naar gebieden buiten de centrumstad, woonkernen als Tegelen, Blerick en Velden. Met deze maatregelen zal de druk daar hoger worden en zal de handel ook weer terugkeren in het centrum.
Project Hektor kan voorgoed in de onderste laden van het gemeentehuis worden opgeborgen, want dankzij PvdA-minister Ter Horst is politie niet meer beschikbaar. De regerende elite toont weer eens op arrogante wijze hoe weinig binding zij heeft met de bevolking van de gemeente Venlo. Gelukkig heeft de gemeenteraad, met uitzondering van het CDA, om verschillende redenen al aangegeven dat zij niet akkoord gaat met dit plan. Het is nu aan Bruls: luistert hij naar de raad en de realiteit of gaat hij koppig door met zijn (CDA)plan?

21-11-2008: Oordelen over schimmige werelden
13-5-2009: ‘Bezuinigingen politie brengen veiligheid buurten in gevaar’

U bent hier