h

Een terugblik op het eerste jaar in de Venlose gemeenteraad

31 december 2010

Een terugblik op het eerste jaar in de Venlose gemeenteraad

stadhuis Dagblad de Limburger keek laatst terug op de gemeentepolitiek in Venlo in 2010. De SP kwam daaruit naar voren als een partij die in actie komt als zaken niet kloppen. Met wisselend succes, stelde de krant, verwijzend naar het zwembad Nieuw Steyl en de Stadswinkels. Maar hoe kijken beide SP'ers terug op hun eerste jaar in de raad?

    Column door raadsleden Alexander Vervoort en Ton Heerschop

We zeggen het maar eerlijk zonder er omheen te hoeven draaien; De raadsdebatten zorgen wel eens voor frustratie, alsof we er voor 'Jan Doedel' zitten. Maar we weten hoe de verhoudingen zijn, en langzaam komt daar een kentering in. Het is een kwestie van geduld.

Het is wel een kater dat je vol ambitie de gemeenteraad in gaat en dan al vrij snel tot de ontdekking komt dat er weinig te halen valt, omdat alles tevoren al in beton gegoten is. De coalitie van VVD, CDA en PvdA houdt elkaar in gijzeling. Af en toe krijgt de PvdA de gelegenheid om even uit de band te springen, Gemeenteraad zoals bij 'Villa Flora'. Het tegenstemmen van de PvdA toen leek puur voor de bühne. CDA-raadslid Bep Holla was toen nog niet beschikbaar op de 'transfermarkt', en dus hadden CDA en VVD samen een comfortabele raadsmeerderheid...

Overigens zegt het genoeg dat de PvdA in een coalitie stapt met VVD en CDA, met een puur neoliberaal coalitieakkoord. De PvdA denkt op koers te liggen, niet beseffend dat het eigen morele kompas verloren is gegaan in het neoliberale geweld van de VVD. De VVD weet dat het CDA maar al te blij is weer te regeren, en hoeft van die zijde geen enkele kritiek te vrezen.

De oppositie werkt te beperkt samen. D'66 had een lijstverbinding met de VVD en kreeg alleen om die reden een tweede zetel. vraagteken De partij staat in de startblokken om, samen met de liberale grote broer en het meelopende CDA, de PvdA te vervangen. In Venlo leerden we een uitgesproken D'66 kennen, waar ze landelijk bekend staat als meningsloos, die rol heeft het CDA nu in Venlo.
GroenLinks moest haar weg nog vinden als oppositiepartij en het moet gezegd worden; juist met GroenLinks kan de SP in de Venlose raad het beste samenwerken en een vuist maken. De lokale partijen hadden al direct na de verkiezingen onderling onenigheid, de fractie van LokaleDemocraten spleet al nog voor ze gevormd was.

Ook de rollen van de individuele raads- en collegeleden was opvallend. Als voorzitter van de gemeenteraad komt burgemeester Bruls niet altijd als neutrale voorzitter over. Regelmatig lijkt hij op de stoel van een vijfde wethouder te zitten. leunt_achterover Beide VVD-wethouders weten zich verzekerd van een stevige steun en leunen rustig achterover. PvdA-wethouder Testroote heeft een volle sociale portefeuille en lag in de raad met regelmaat op ramkoers met de SP. CDA-wethouder Teeuwen straalt vaak uit dat hij nog niet precies weet wat hij moet doen. Regelmatig sprak hij zijn mantra: "Uh, dat weet ik niet, hier kom ik schriftelijk op terug".

In de oppositie hebben de landelijke partijen een goede vertegenwoordiging, bijna alle raadsleden hebben het vermogen om een goed debat te voeren. De lokale partijen blijven hangen in de voor hun prangende vraag waarom ze nu wéér niet meedoen in de coalitie. Eenzelfde rancune was bij GroenLinks binnen enkele maanden wèl weggeëbd.
Bij de coalitiepartijen heeft alleen de PvdA een fractie waar bijna alle leden fatsoenlijk het woord kunnen doen. Bij CDA en VVD zijn er mensen die dit jaar nauwelijks nog hun mond hebben opengedaan. Laptop Nu is dat niet zo vreemd aangezien de meesten uit die fracties (net zoals wij) nieuw in de raad zijn, maar sommigen lijken er ook enkel alleen als opvulling te zitten, de fractie is immers groot genoeg. En zo zie je sommige VVD-raadsleden (in navolging van hun wethouder Verheijen) tijdens de raadsvergadering met heel ander werk bezig.

In aanloop naar het begrotingsdebat begin november, gingen de oppositiepartijen een samenwerking aan om een vuist te maken. Door op enkele thema's in te zetten met een doorgerekend dekkingsvoorstel, dachten we de voor ons belangrijke onderwerpen veilig te kunnen stellen. De coalitie had ook zo'n puntenprogramma en wenste daar geen millimeter van af te wijken, tegel-achterkamertjes alles in het coalitiebelang. Het debat hadden we net zo goed via e-mail kunnen doen want bij aanvang stond de einduitslag al vast. Dit staat in schril contrast met de woorden die de coalitie bij haar aantreden sprak: "We zullen de oppositie serieus nemen". De gesprekspunten van de coalitie zijn in beton gegoten, voor de oppositie viel er niets te halen. De betrekkingen zijn hierdoor alleen maar verslechterd.

Als SP-raadsleden hebben we ook op andere manieren een druk jaar achter de rug.
De SP voelde zich regelmatig genoodzaakt om ergens actie voor te voeren, en ging daarnaast de buurten in. buurten Niet alleen het woord voeren in de raad maar ook bij weer en wind de wijken in. Dat was, is, en blijft het beeld en ons beleid. Daarnaast neemt de SP-fractie deel aan diverse raadswerkgroepen. Of het nu gaat over studenten, een 'stad van actieve mensen' hoe de raad sturing houdt op allerlei projecten, we zitten aan tafel. Zo zat de SP ook in de onderzoekscommissie over het debacle bij welzijnskoepel Wel.kom.

Het feit dat de krant de SP een actieve partij vindt is het bewijs dat we als afdeling begin 2009 inderdaad de juiste analyse hebben gemaakt, dat we klaar waren voor de gemeenteraad. De afdeling heeft de fractie enorm geholpen door snel en op een heel goede wijze aan het werk te gaan. Het afdelingsbestuur roept de fractie ter verantwoording. radiomicrofoon Misschien een andere aanwijzing dat de SP-fractie op de juiste weg is, ligt in het feit dat het politieke radioprogramma van Omroep Venlo, Markt 2, de SP vaak vraagt voor een debat of bespiegeling.

Een jaar in de raad is om maar ons werk gaat door.
Venlo moet menselijk en sociaal beter op de kaart komen te staan. Niet de Floriade maar de burgers van de gemeente zijn belangrijk. De SP-afdeling en -fractie zijn doorlopend op zoek naar verdere versterking en groei. rutte verhagen wilderscoupe De eerstvolgende uitdaging is de Statenverkiezingen van 2 maart. Een sterke SP in de Provinciale Staten is noodzakelijk om niet óók de Eerste Kamer aan de grillen van de PVV over te leveren.

De raadsfractie is klaar voor de resterende drie jaren met deze coalitie, mits ze niet binnen afzienbare tijd valt. Met alternatieven, initiatieven, oproepen, vragen, en voorstellen blijven we de raad overtuigen dat het beleid in Venlo ook menselijker en socialer kan.

NU is de tijd! Sluit je aan en word lid van de SP.
18-04-2010: Aftasten na 100 dagen voorbij

U bent hier