h

Inbreng SP bij debat over Villa Flora

28 april 2010

Inbreng SP bij debat over Villa Flora

 Vanavond nam een meerderheid van de gemeenteraad het besluit om voor Villa Flora, een gebouw op het Floriadeterrein, 18 miljoen euro te geven. Ondanks grote risico's en vele twijfels.

 

Toen er gestemd moest worden waren PvdA, GroenLinks, SP en R'82 tegen. VVD, CDA, D66 en LokaleDemocraten stemden voor (Belfeldse Demokraten waren afwezig). Daarmee zegt een meerderheid van de raad vertrouwen te hebben in een prestigeproject dat vooralsnog enkel problemen kent.

Opvallend is de houding van coalitiepartij PvdA dat tot veler verrassing tegen het voorstel stemde. "Ik heb mijn rechte rug getoond", zei de fractievoorzitter van de PvdA hierover. De coalitie kwam echter nooit in gevaar ook al probeerde het CDA nog even de coalitiepartner terug in het gareel te krijgen.

 

Alexander VervoortWoordvoerder Alexander Vervoort: "De SP heeft scherpe kritiek op het bouwproject Villa Flora. Zeker nadat eerder duidelijk werd dat enkele beeldbepalende elementen (pergola, zontraceersysteem, cradle-to-cradle bouw) niet gerealiseerd kunnen worden, co-financiers/ondernemers niet staan te springen om deelname, de vooruitzichten verre van glorieus zijn en er een vraag ligt om 'even' met 18 miljoen euro over de brug te komen." De raad stelde in november 2009 al eens 700.000 euro startkrediet beschikbaar.

 


Lees hieronder de inbreng van de SP-fractie in de raadsvergadering van vanavond over Villa Flora.

 

Voorzitter,
Ik denk dat we het er over eens zijn dat we niet in een glazen bol kunnen kijken om de toekomst te zien. Toch staat in het raadsvoorstel dat er een “blijvende economische impuls” is. Is dat een garantie of enkel verwachtingen voor de “spin off”?

Waarom is een “overheids-BV” het meest geschikt? Waarom kan de gemeente dit niet zelf? Hierover hebben we nog steeds geen helderheid gekregen toen we dit in de oordeelsvormende vergadering twee weken terug al vroegen.
Andere bouwprojecten doet de gemeente ook zelf. De SP vreest voor het opnieuw afstoten van onze zeggenschap en de direct controlerende mogelijkheid.

De C2C-ballon is doorgeprikt. Zover mag duidelijk zijn. Villa Flora kan niet C2C gebouwd worden, hooguit zo duurzaam mogelijk. Einde C2C-verhaal dus.

Als de vrije markt Villa Flora niet kan/wil bouwen, dan houdt het op. Alexander Vervoort Bedrijven/cofinanciers haakten al af in het overleg, ze haakten nooit aan. Gaat het college dan toch dit in overheidshanden uitvoeren? Want gesteld wordt dat “de gemeente Villa Flora moet gaan bouwen” waarna het alsnog afgestoten wordt aan de vrije markt maar niet voordat er eerst nog mee gespeeld wordt als huurder/verhuurder en makelaar. En daar is een overheids-BV voor nodig? Verwarrend allemaal hoor, graag opheldering.

De SP zei het eerder al: we gokken met geld, de raad is geen casino. Er kleven namelijk aardig wat risico’s aan dit bouwproject, excuus; prestigeproject.

De burgemeester stelde vorige vergadering al dat het herindelinggeld niet geoormerkt was en daardoor vrij te besteden, het college besloot om het voor Villa Flora in te zetten. Dit is dus een overweging. Het geld had men kunnen oormerken en dan aan zaken die ten goede komen van al onze inwoners. Villa Flora is hiervoor een wel erg twijfelachtig doel.

Ook werd vorige keer gesteld dat er over de overheids-BV constructie nog een apart raadsbesluit zou volgen. Dat is mooi maar intussen gaat de raad met dit raadsvoorstel dus wel akkoord waardoor die BV er hoe dan ook komt. Dank je de koekoek!

Wanneer Villa Flora niet tijdig gereed is (en die kans is aanwezig) moet de Floriade voor tijdige onderkomens zorgen. Weer een extra risico! Maar om in de C2C-filosofie te blijven; in Kessel ligt een tentenbedrijf, in de eigen omgeving dus de CO2 uitstoot valt dan mee. Daarnaast is Defensie failliet, misschien willen ze enkele boogtenten kwijt (ik kan dit zeggen want ik ken die organisatie en haar omstandigheden).

We hebben eerder vanavond aandacht gehad voor enkele leerpunten betreffende grote projecten. En zie hier, we trappen opnieuw in een fuik. Hoe vaak gaat een ezel zich aan dezelfde steen stoten?
Ben benieuwd wat de Rekenkamer hier van gaat vinden…

Waarom al die glossy dingen, zoals deze moet het zó aan de man gebracht worden? U en ik weten dat wanneer ergens veel reclame voor gemaakt wordt, het vaak op een teleurstelling uit loopt. Rondom Villa Flora wordt nu al erg veel reclame gemaakt in al z’n vormen en verschijningen, en dat terwijl het project niet van de grond komt. Een toekomstige teleurstelling?
Komende week is kermis in Tegelen en Horst, misschien is daar een waarzegster met een glazen bol die hierop antwoord kan geven. Want Villa Flora is een prachtige droom maar niet meer dan een droom, een luchtkasteel. En u weet het; in sprookjes kunnen luchtkastelen bezocht worden maar sprookjes bestaan niet. TiTa Tovenaar woonde ook in een luchtkasteel; wie is de tovenaar die het Villa Flora-luchtkasteel naar de grond gaat brengen?

Men verwacht een spin of van de Floriade en Villa Flora maar eerst gaan we betalen om de spin off van de Floriade te bewerkstelligen, en nu gaan we betalen voor het aanjagen van de spin off. Het moet niet veel gekker worden. Een dienstbare overheid; graag maar men kan ook doorslaan in dienstverlening.

Ik gaf het laatst al eens aan, en ook het CDA refereerde er zojuist naar;  de Floriade kreeg Venlo in de schoot geworden, hij hoefde niet meer naar Venlo GEHAALD te worden, het bidbook was overbodig geworden want de andere gegadigden haakten af. We waren de enig overgebleven kandidaat. En we trapten er in. Waarom haakte de rest af? Omdat er te grote financiële risico’s aan zitten. In het verleden was geen enkele Floriade risicodragend en bleef na het einde zitten met een behoorlijke restschuld.
Vraag maar na in Haarlemmermeer en Zoetermeer, waar ze er nu, 8 en 18 jaar na hun Floriade, nog de zure druiven van plukken.
Maar Venlo wil zo graag en daar horen ook beeldbepalende gebouwen bij. Gebouwen die alleen door tussenkomst van provincie en gemeenten gerealiseerd kunnen worden.

Het CDA stelde het debat zojuist op scherp: “we kunnen geen NEE zeggen”. Is dat een dreigement? Nou daar is de SP niet bang voor. Wij zijn hier om een goede afweging te maken, en de rest van de aanwezigen toch hopelijk ook.

Hoe het er nu uit ziet gaan we vanavond 18 miljoen euro in een bloemenkas steken, of zal het zo zijn dat we dat geld in een put gooien. Hier heb je zakgeld, doe er iets leuks mee. We weten hoe kinderen met hun zakgeld om gaan; vaak wordt het niet besteed aan werkelijk belangrijke dingen, vaak aan snoep en plakplaatjes.
De eventuele kansen wegen niet op tegen de enorme risico’s. Beseffen we ons dat wel terdege?!

Venlo neemt een enorm financieel risico, de regiogemeenten lachen in het vuistje, zij de lusten, Venlo de lasten? Het D66-plan om over de regio het risico te spreiding kan dit stuk al tackelen, maar of dan die regiogemeenten nog steeds staan te popelen om deel te nemen durven wij te betwijfelen.

Dat er de afgelopen tijd in de diverse media veel ‘pro-Villa Flora’ taal was te lezen geeft aan, dat men de billen dicht knijpt.

De gemeente bezuinigt op veel zaken, waaronder de stadswinkel, armoedebeleid en cultuur. Wordt dit gesnoeide geld nu aan een lege bloemenhal uitgeven?
Wordt Villa Flora straks Villa Floppa? Want een flop ligt op de loer. De haalbaarheid en zeker de succesfactor, zijn een dikke twijfel; een risico op zich.

Mij is op de faculteit economie een gouden regel geleerd: wanneer jouw idee geen medestanders en draagvlak vindt onder co-financiers dan kun je er beter geen energie in steken. En laat dat nu met Villa Flora aan de orde zijn; co-financiers ofwel bedrijven die zouden willen deelnemen aan dit project, haakten af. De overheid staat er alleen voor.
De VVD wil duidelijkheid geven aan de ondernemers terwijl ondernemers al hebben laten weten geen geld te willen steken in Villa Flora. Hoeveel duidelijkheid heeft men nodig?

Als we nu 18 miljoen gaan geven aan een groot risico als Villa Flora, Eurobiljetten is er geen zekerheid dat men nog een keer bij de raad terugkomt voor meer geld wanneer er opnieuw problemen rijzen in de ontwikkeling en na 2012. Er kan niet gegarandeerd worden dat dit niet zal gebeuren. Of wel soms? De SP hoopt dat we niet de komende jaren als ‘Gekke Henkie’ om de zoveel tijd gaan praten over het opnieuw stoppen van belastinggeld in diverse Floriade-gerelateerde zaken.

In de brief over de subsidieverwerving staan veel overwegingen en ‘hopelijk dat’ zinnen. Maar aan een echt ‘Plan B’ of een ‘wat als scenario’ lijkt niet te zijn gedacht. En dan lijkt het inderdaad zoals het CDA al aangaf, dat we geen keuze hebben; het is slikken of stikken. Dank je de koekkoek!

Het is al eerder gezegd: de raad moet verantwoordelijkheid nemen. Bij twijfel moet je niet inhalen. Al helemaal niet wanneer je voor een onoverzichtelijke bocht staat.
Ik maak geen vrienden in deze zaal, maar daar is het ons ook niet om te doen. Het raadsvoorstel is niet uit te leggen aan de mensen buiten deze zaal, en juist daar gaat het nu om.

Graag reactie op onze vragen en opmerkingen, hopelijk kan de wethouder ons alsnog overtuigen. Ik zou zeggen: doe je best! (wethouder Verheijen zei 26 maart jl. dat hij die keer niet de SP kon overtuigen maar er nog vier jaar de tijd voor had; laat dit een stimulans zijn)


 

2e termijn:

Voorzitter,
Wethouder Verheijen weet het mooi te brengen en overtuigd me op enkele punten maar de minnetjes en grote risico’s blijven als een ‘zwaard van Damocles’ er boven hangen…

Wat als de regiogemeenten nu niet mee doen. Is er een plan B? Want Venlo heeft dan inmiddels al ingestemd. Is hier al overleg over geweest, hoe men er in staat?

De PvdA en GroenLinks hebben het mooi verwoordt en slaan de spijker op z’n kop.

De SP is niet overtuigd dat Villa Flora DE grote aanjager gaat worden op het Floriadeterrein, wat een succesfactor zou moeten worden in de hele gebiedsontwikkeling. Er blijft een zweem hangen dat met deze risicovolle investering de Floriade niet gebaat is.

Ten slotte; laten we wel wezen; dat de Floriade er komt wil niet zeggen dat er geen kanttekeningen over gezegd mogen worden, zeker wanneer bekend is met welke problemen de Innovatoren en Villa Flora kampen.
Instemmen met dit plan brengt ons in een HEEL GROOT risico!


(Het gesproken woord telt)
 
Lees ook:

 

U bent hier