h

Emile Roemer en Henk van Gerven op werkbezoek in Venlo

13 oktober 2010

Emile Roemer en Henk van Gerven op werkbezoek in Venlo

emileroemer Op 11 oktober waren SP-Kamerleden Emile Roemer en Henk van Gerven in Venlo voor enkele werkbezoeken aan de nieuwe EHBO, de ambulance-meldkamer, GGZ en een tuinder. Het bezoek werd afgesloten met een openbare discussieavond die een stortvloed aan vragen opleverde.

Het werkbezoek stond in het teken van het dagelijkse werk in de (geestelijke) gezondheidszorg en de zaken, waar met name de mensen op de werkvloer, mee geconfronteerd worden.
logo RAV Om uiting te geven aan een stuk onderlinge solidariteit werd de lunch door de SP-afdeling aan de medewerkers van de spoedeisende hulp aangeboden. Samen met Henk van Gerven bespraken ze tijdens de lunch over hun dagelijkse werkzaamheden en hoe het regeringsbeleid in de praktijk voor onnodige problemen zorgt.

henkvangerven Henk van Gerven: “Met regelmaat brengen SP-volksvertegenwoordigers werkbezoeken aan instellingen en bedrijven om te weten wat er leeft op de werkvloer en toetst daarmee de ‘politieke realiteit’ aan de praktijk. Hierdoor weet de SP wat er speelt en wat de effecten van beslissingen van de politiek zijn op het dagelijks leven van mensen. Drie jaar geleden was ik ook op bezoek in het ziekenhuis en wilde nu graag zien wat er in die tijd positief veranderd is.”

emileroemer Emile Roemer: “Het is niet de eerste keer dat ik in Venlo ben; ik voerde hier samen met de lokale SP eerder actie voor een fatsoenlijke treinverbinding op de Maaslijn, en tegen de aanleg van de uiterst vervuilende A74. Nu liet ik me breed informeren over de toestand in de zorg en heb gezien hoe het in z´n werk gaat bij een tomatenkweker. ´s Avonds ben ik de discussie aangegaan over het nieuwe kabinet, lokale problemen en hoe de SP te versterken. Natuurlijk mochten de mensen mij het hemd van het lijf vragen, en dat gebeurde dan ook. Het was een mooie dag in Venlo.”


Emile Roemer is fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie en was in juni lijsttrekker voor de SP tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
Henk van Gerven is Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder zorg.


Hieronder kunt u een (foto)verslag van de werkbezoeken en de discussieavond lezen.

Samen met leden van de Venlose SP-afdeling en raadsfractie bezochten Roemer en van Gerven achtereenvolgens het politiehoofdbureau en meldkamer van de ambulancedienst, de spoedeisende hulp van het Venlose ziekenhuis, de regionale geestelijke gezondheidszorg (RCG-GGZ), en tuindersbedrijf Tasty Tom. Het werkbezoek werd afgesloten met een openbare discussieavond in Grand Café De Maagdenberg.

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) verzorgt scholingen, cursussen, reanimatielessen en de aansturing van de burgerhulpverlening AED (defibrillatoren) met sms-alert, maar is toch vooral bekend van de ambulancedienst.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 02 Geert Lambert, een van de vijf RAV-teammanagers, gaf een presentatie.

Sinds 2003 is de meldkamer voor de RAV in het politiehoofdbureau ondergebracht, daarvoor was deze intern in het ziekenhuis ondergebracht. Teammanager Geert Lambert vertelt: “De meldkamers van ambulance, politie en brandweer zijn samengevoegd zodat er betere coördinatie ontstaat, vooral wanneer alle drie disciplines moeten uitrukken naar dezelfde melding.”
De meldkamer en ambulanceregio waar Venlo onder valt, strekt zich uit over heel Noord- en Midden Limburg, een langgerekt en landelijk gebied met de Maas als obstakel waardoor er diverse ambulanceposten gestationeerd moeten worden om het hele gebied binnen de gestelde aanrijtijd van 15 minuten te kunnen bereiken.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 01 De gezamenlijke meldkamer. Henk van Gerven (rechts) kreeg uitleg hoe een 112-melding verwerkt wordt.

De ambulanceregio kent in totaal 17 ambulances waarvan vele nog extra taken hebben zoals ziekenvervoer, spoedauto’s en een huisartsenauto. Lambert: “Alle auto’s zijn steeds in beweging want wanneer de 3 ambulances in Venlo uitrukken, zullen ambulances elders in de regio rijden naar een strategische plek om een volgende melding ook binnen de aanrijdtijd aan te kunnen.”

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 04 Een kijkje in de artsen-kamer van de Spoedeisende Hulp.

De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Venlose ziekenhuis is verbouwd waardoor er een aparte ingang ontstond waar de ambulances binnen komen en de wachtruimte voor patiënten. Als er iemand wordt binnen gebracht vindt er een snelle administratieve intake plaats en dan wordt deze verder verwezen naar een van de behandelkamers. “Hierdoor is er een snellere doorverwijzing zodat mensen niet te lang wachten en op deze plek zijn. Door de omgeving van balie met behandelkamers lijkt het veel rustiger en dat geeft ook meer rust, ook al is het druk en liggen alle kamers vol.”, zegt SEH-arts Nathalie Peters.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 03 v.l.n.r: SEH-artsen Marieke Verstegen en Nathalie Peters, coördinator SEH Sraar Beterams, en SP-Kamerlid Henk van Gerven in discussie.

Door de nieuwe indeling en doordat er bij de ingang/ wachtruimte beveiliging zit, is het aantal meldingen van agressiviteit en geweld terug gebracht van jaarlijks dik 300 naar 32 in 2009. Ook is er een aparte ‘afkoelkamer’, die gelukkig nauwelijks gebruikt hoeft te worden. Voor deze aanpak kreeg het ziekenhuis dit jaar de Veilige Publieke Taak award.

SEH-coördinator Beterams: “Budgetten staan onder druk; de omzet elk jaar met 5% verhogen (zoals de minister wil) kan niet; het ziekenhuis is geen bedrijf. De DBC’s zijn hier debet aan maar ook financiën spelen een rol; inkomstenderving chirurgen wordt door de zorgverzekering gecompenseerd.” Henk van Gerven: “Dit is de wereld op zijn kop, neem dan de chirurgen in loondienst, dat bespaart klauwen met geld en kan de zorgpremie ook omlaag.” SEH-arts Verstegen vult hem aan: “Het lijkt nu vooral om het besparen van geld op korte termijn te gaan in plaats van de zorg en de kwaliteit van de geleverde zorg op lange termijn.”
Artsen klagen in het algemeen over de druk die dit ‘omzetdraaien’ mee brengt: “Medisch noodzakelijk zit het goed maar er is geen tijd voor extra zorg en aandacht voor de patiënt.”, zegt SEH-arts Peters.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 05 Discussie over zorgkwesties tijdens de door de SP aangeboden lunch.

Sinds juli 2006 is het Regionaal Centrum Geestelijke gezondheidszorg (RCG-GGZ) in Venlo door middel van een centraal plein verbonden met VieCuri. Het RCG-gebouw zelf behelst een kantoortoren met daar aan vast een woonring waarin de verblijven, keuken, woonkamer, werkruimten, en separeer(isoleer)cellen zich bevinden, omsloten door een binnenplein en tuin, wat zorgt voor rust, gemoedelijkheid en daarmee een sneller herstel. “De tijd van wegstoppen in een bos is echt voorbij.”, aldus psychiater Anja Böhlke.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 06 Het binnenplein oogt als een gemoedelijk overkapt terras.

Teamleider Arno Basten vertelt: “Het zit hier snel vol; we hebben 14 reguliere, 1 crisis en 12 extra bedden voor de gesloten/ onvrijwillige opname. We kennen een wachtlijst maar ook een wettelijke verplichting tot (crisis)opname waardoor er regelmatig plaatsgebrek is. We moesten daardoor wel eens iemand naar de crisisopvang in Alkmaar en Delfzijl brengen. Dik drie uur rijden met een patiënt in een crisissituatie komt de behandeling niet ten goede.”

Medisch manager Anja Böhlke: “Op moment is het budget voor de DBC’s op en vallen mensen terug in de AWBZ met een eigen bijdrage waardoor de behandeling voor hen onbetaalbaar wordt (langdurige patiënten hebben vaak enkel bijstand). Met het kabinetsplan wordt het onmogelijke van GGZ en patiënt gevraagd. De GGZ kan niet meer die behandeling geven die nodig is; patiënt is hier de dupe van en valt na een jaar AWBZ uit de zorg. Iemand met een chronische aandoening (zoals schizofrenie) is dan het ‘haasje’ waardoor stabilisatie verder weg is. Deze mensen vragen er toch niet om ziek te worden?!”

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 07 Discussie aan tafel over de problemen waar de GGZ tegenaan loopt.

Bureaucratie is ook een probleem. Arno Basten: “We hebben een eigen administratie nodig maar een derde van al het papierwerk is ballast en voor ons werk onnodig en overbodig. We zijn veel tijd kwijt aan de registratie van de verrichtingen en steeds zijn er nieuwe indicaties nodig terwijl wij allang weten wat het behandeltraject moet zijn. De zorgverzekering neemt hierdoor steeds meer plaats op de stoel van de arts. Want de zorgverzekering bepaalt en als die vindt dat de patiënt elders goedkoper behandeld kan worden… Krijgt die patiënt elders dan ook dezelfde kwaliteit zorg als in Venlo en die de patiënt nodig heeft? Vaak is het zo dat de verzekering er beter van wordt en niet de patiënt.”

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 08 Aandachtig wordt een van de isoleercellen bekeken.

Tomatenkweker Ton Janssen van Tasty Tom in Venlo hakt er meteen stevig in: “Ik zal jullie wel eens laten zien dat tomaten niet zo maar tomaten zijn.” In een grote kas groeit de tomatenplant langs een touw omhoog en wordt ongeveer 13 meter lang. Daar de kassen natuurlijk niet zo hoog zijn hebben de tuinders daar een vernuftig systeem voor bedacht. Beetje voor beetje laat men de planten binnen 6-8 weken zakken. Er liggen dan strengen van vele meters lang op de grond, maar intussen blijven er langs de hele streng nieuwe trossen groeien. Zo krijgt men een optimale oogst.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 09 Emile Roemer (links) krijgt op de hoogwerker uitleg van Ton Janssen.

Janssen: “We maken gebruik van biologische gewasbestrijding. Voor de meeste schadelijke insecten zetten we hun natuurlijke vijanden in zoals koolmeesjes, kwikstaart, sluipwesp en roofmijt. Zo zijn er in de kas 80 vogelkastjes. We kunnen de insecten niet uitbannen maar zorgen wel voor een optimaal evenwicht.”

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 10 Tuinder Ton Janssen geeft uitleg over insectenbestrijding, Alexander Vervoort en Emile Roemer luisteren aandachtig.

De kwaliteit van tomaten verschilt sterk. Ton Janssen pleit dan ook al jaren voor het aangeven op de verpakking van de suikerwaarde per tomaat, want die bepaalt de smaak: “Hoe hoger de suikerwaarde, hoe beter de smaak. Bij sommige prijsstunters krijg je tomaten met een lage suikerwaarde en die zijn niet te eten. Door de teelt komt de suikerwaarde nooit hoog genoeg waardoor de plant vooral water af geeft aan de vrucht (tomaat) en minder suikers en dus smaak. De consument heeft nu geen keus, hij weet niet wat hij koopt, een tomaat is een tomaat, het verschil zie je niet aan de buitenkant. Een keurmerk dat de suikerwaarde aan geeft laat de consument weten wat (welke smaak) hij koopt.”

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 11
Bij het hele verhaal over de productie van tomaten hoort natuurlijk ook een proeverij. Uit de vele soorten kunnen we de verschillen proeven tussen diverse tomaten en die van de prijsvechters, en inderdaad: de tomaten met de hogere suikerwaarden hebben de beste smaak.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 15 Hoe de WKK werkt kan men op een bord aan de gevel zien.

De tuinderskas levert stroom voor 5.000 woningen in de omgeving doordat ze een warmtekrachtkoppeling (WKK) heeft die er voor zorgt dat het verstookte aardgas voor de warmte in de kas ook energie opwekt. De WKK is gebouwd samen met Essent maar de tuinders zijn tevens een concurrent. Janssen: “We kunnen regelmatig onze energie niet kwijt op de markt, terwijl we duurzaam bezig zijn.”
Janssen snapt niet waarom er nieuwe kolencentrales bij moeten die enkel warmte opwekken en alle CO2 vervolgens uitstoten: “Tuinders met een WKK leveren duurzame energie, maak daar meer gebruik van.”

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 13

Een goed gevulde zaal in De Maagdenberg ging in discussie met Emile Roemer. Hij kreeg diverse vragen voor zijn kiezen, zoals over het nieuwe kabinet van stilstand en achteruitgang, de rol van de media, kiezersbedrog van CDA en PvdA en het steeds verder opschuiven naar rechts van hen, integratie, nieuwe gastarbeiders en inburgering, en de rol die de SP kan innemen.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 12 Discussieleider Stefan Hugues (links) voelt Emile aan de tand.

Emile vertelde ook over hoe hij bij de SP kwam. Als kleine jongen nam hij het al op voor kinderen die werden gepest of in de verdrukking kwamen. Met 18 jaar voerde hij al actie voor fietsenrekken op school. Hij kwam bij de SP, werd later raadslid (wat hij combineerde met leraar zijn op een basisschool) en vervolgens wethouder financiën. Eind 2006 kwam hij in de Tweede Kamer en werd afgelopen maart fractievoorzitter en lijsttrekker. “Ik wilde iets verbeteren in mijn dorp en kwam zodoende in de politiek terecht. Nog steeds wil ik zaken verbeteren maar nu voor heel Nederland.”, vertelde Emile Roemer.

11-10-2010 bezoek Roemer en van Gerven 14 Ook Emile tekende de petitie voor het behoud van zwembad Nieuw Steyl.

Emile’s reactie op enkele vragen: “Met niks doen bereikt men niks. Wat de SP in Venlo doet; de gemeente wil een zwembad sluiten en de SP komt met verschillende verenigingen in actie; dit toont solidariteit.”
“Een linkse samenwerking is wat de SP wil, wij steken een hand uit naar de linkse partijen, en schreven een alternatief regeringsakkoord. Bij de verkiezingen in 2006 waren SP, PvdA en CDA de grootste, wat gebeurde was dat het CDA niet met twee linkse partijen wilde regeren, en de PvdA te verwijten viel dat ze niet met ons samen wilde werken, hierdoor stond de SP alleen. Wat opvalt, is dat we lokaal kunnen samenwerken met partijen waar dit landelijk nog niet lukt.”

TVL Roemer bezoekt Venlo TVL interviewde Roemer bij het ziekenhuis (klik voor de reportage).

Reactie Roemer op een integratievraag uit de zaal: “Al in de jaren tachtig gaf de SP aan dat er problemen zouden optreden bij immigranten wat betreft de integratie. Het begint al bij de Nederlandse taal, de eerste generatie migranten beheerst dit nog steeds niet. Buitenlanders - met name de Polen - worden hier uitgebuit o.a. in huisvesting. Het is inderdaad waar dat Wilders SP-standpunten overneemt, het grote verschil met de PVV is dat wij ons eraan houden.”

15-10-2010: Website RCG-GGZ: 'Kamerleden SP bezoeken RCG Venlo'
11-10-2010: Reportage TVL: 'Roemer bezoekt Venlo'

U bent hier