h

SP stelt vragen over rampenopvang en rangeerterrein

11 mei 2010

SP stelt vragen over rampenopvang en rangeerterrein

goederenververvoer In Dagblad de Limburger stond zaterdag meldde de krant dat burgemeester Bruls vindt dat er snel een rampenplan moet komen met Duitsland. Hij maakte ook een referentie naar een mogelijke ramp op het spoorwegemplacement in Venlo. Reden voor de SP-fractie om hierover vragen te stellen.

Soms staat een krant vol met zaken waarvan je zegt “zie je nou wel?” Hubert Bruls Dat gevoel kwam snel opzetten bij het lezen van de krant zaterdag met een artikel over de missie van burgemeester Bruls voor een al omvattend rampenplan in overleg met de Duitse buren. Want stelt de burgemeester; “Bij een grote ramp, bijvoorbeeld op het spoorwegemplacement in Venlo hebben we tot ver in Noordrijnland-Westfalen hulp nodig. En dan moet je geen discussie hebben over bevoegdheden en communicatiesystemen". We zijn het met de burgemeester eens dat snel handelen samen met Duitse hulpdiensten noodzakelijk is als het er echt op aan komt. Maar opvallender is dat de burgemeester het emplacement benoemd als potentieel voor een ramp. Want waren het niet de huidige coalitiepartijen die aangeven dat het emplacement verplaatsen veel te duur zou zijn en ook niet noodzakelijk?!
Rangeerterrein Dit bord 'pas op brandgevaar' staat niet voor niets aan het einde van het perron op het rangeerterrein.

Met zijn opmerking geeft de burgemeester aan dat er diep van binnen bij hem blijkbaar ook wel wat onrust is over het rangeerterrein. De SP stelde al vaker vragen over de transporten met ammoniak die vanaf januari de stad binnen denderen. ammoniak Ruim 200.000 ton kan op die manier jaarlijks doorvoer krijgen naar Duitsland. Een zeer onwenselijke situatie maar het convenant tussen de rijksoverheid en DSM staat het nu eenmaal toe. En inderdaad grote delen van Nederland waaronder Weert en Eindhoven lopen een stuk minder kans op een ramp met ammoniak, Venlo echter ziet een toename in het risico op ongevallen. Ook al roepen sommigen dat het allemaal is uitgerekend en er echt geen groot risico is. Zo’n sterk geloof hebben wij en vele deskundigen er niet in.

De gevolgen voor Venlo bij een flinke ammoniaklekkage zijn niet te overzien, dat geven ook de hulpdiensten in Venlo aan. De brandweer was niet voor niets negatief over het afgeven van een nieuwe milieuvergunning voor het rangeren in de binnenstad. In die zin heeft de burgemeester gelijk als hij aangeeft dat bij een dergelijke ramp hulp tot van ver in Duitsland noodzakelijk zal zijn.

roodsein_ammoniak

De SP was, is en zal altijd zijn voor het stoppen van de ammoniaktreinen. Daarnaast wil de SP een zo snel mogelijke uitplaatsing van het spoorwegemplacement uit de kern van Venlo. Te vaak worden spoorwegwagons gebruikt als alternatieve opslagmogelijkheid. Dat is in een dicht bevolkte binnenstad als Venlo onacceptabel. Voldoende reden om opnieuw aan de bel te trekken.


Hieronder kunt u onze vragen nalezen:

Aan: College van B&W gemeente Venlo
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 37 RvO
Onderwerp: Rampenopvang
Datum: 11 mei 2010

In Dagblad de Limburger stond zaterdag 8 mei jl. het bericht dat er snel een rampenplan moet komen met de oosterburen. Het betrof een uitspraak van burgemeester Bruls. De SP-fractie steunt de burgemeester in zijn streven om zo snel mogelijk goede afspraken te maken met de oosterburen om in geval van een ramp elkaar onderling te ondersteunen. Iedere mogelijkheid tot samen oefenen, zoals bij de oefeningen in de Roer- en Swalmentunnels enkele jaren geleden, moeten daarvoor worden aangegrepen.
Daarnaast wil de SP-fractie haar steun en waardering uitspreken over het feit dat de burgemeester niet stil is blijven zitten daar waar dit landelijk wel gebeurt, maar dat hij het initiatief heeft genomen om samen met Nettetal een convenant op te stellen over brandweerhulp bij calamiteiten.
Maar de burgemeester maakte ook een referentie naar een mogelijke ramp op het spoorwegemplacement in Venlo. Dat is de reden voor de SP-fractie om de volgende vragen aan het college te stellen:

1. Is de verwijzing van de noodzaak tot rampenplannen samen met Duitsland in combinatie met het voorbeeld over een ramp op het spoorwegemplacement ingegeven door de verwachting dat op deze locatie het belangrijkste risico op een ramp aanwezig is?

2. In hoeverre zijn de toegenomen transporten met ammoniak vanuit Sittard-Geleen naar Duitsland onderdeel van de zorg dat er op het spoorwegemplacement zich incidenten, ongevallen dan wel rampen kunnen voltrekken?

3. Is er een geactualiseerd rampenplan voor het spoorwegemplacement waar de toegenomen transporten met ammoniak in zijn meegewogen, en uit welk jaartal stamt dit plan?

4. Bent u bereid dit rampenplan openbaar te maken voor de inwoners van de gemeente Venlo, en aan de gemeenteraad te sturen?

5. Deelt u de mening van de SP-fractie dat de aanwezigheid van het spoorweg-emplacement in de Venlose binnenstad, het mogelijk maakt voor partijen om spoorwegwagons te gebruiken als opslagmiddel en dat dit een onwenselijke situatie is met name als het gaat om gevaarlijke stoffen?

6. Bent u in het kader van het tegengaan van concentraties gevaarlijke stoffen, anders dan door middel van vervoer, van zins opnieuw te bezien of uitplaatsing van het rangeergedeelte van het spoorwegemplacement mogelijk is?

Aangezien de SP-fractie op 25-03-2010 ook al vragen stelde (Vervoer ammoniak door Venlose wijken en rangeerterrein) en daarop nog steeds (!) geen bericht of antwoorden heeft ontvangen, kunnen bovenstaande nieuwe vragen ook als een aanvulling gezien worden op de vragen van 25 maart jl.

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording, graag binnen de gestelde termijn hiervoor,
Met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


31-03-2010: SP stelt vragen over verkoop DSM-Agro
25-03-2010: Vragen SP over ammoniakvervoer, Vierpaardjes en rangeerterrein
12-10-2009: SP start actie 'Rood Sein voor de Ammoniaktrein' op station Venlo
Dossier Ammoniaktrein

U bent hier