h

Wegens succes op herhaling

14 maart 2010

Wegens succes op herhaling

buurten in de buurt SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut bezoekt komende vrijdag de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Het is een herhaalbezoek waarmee ze met eigen ogen wil zien wat er in het afgelopen jaar wel en niet is gebeurt en hoe het er nu voor staat in de wijk, door direct met bewoners hierover de discussie aan te gaan.

Samen met de lokale SP en leden van het bewonerscomité 'Ons Vastenavondkamp', gaat ze vrijdag 19 maart in de wijk langs de deur met de vraag wat er goed gaat en wat er beter kan.
SP-Kamerleden bezoeken regelmatig “net-niet-zorgwijken” in het land. Deze bezoeken zijn voor zowel de Kamerleden als de SP-afdelingen goed om meer inzicht te krijgen in de lokale problemen, maar ook om te zien welke oplossingen mogelijk zijn. Mensen weten vaak zelf het beste wat goed voor hun buurt is. Door de aanwezigheid van actieve bewoners in de wijk groeit de aandacht vanuit het gemeentebestuur en worden zaken sneller opgepakt.

Sadet Karabulut Op 30 januari 2009 was Sadet Karabulut ook in het Vastenavondkamp en bezocht toen onder andere de basisschool Mikado, ging op pad met de wijkagent en sprak met bewonersorganisaties, woningcorporaties, Turks-Alevitische vereniging en de wijkraad. Ze keek toen naar de kwaliteit en betaalbaarheid van de huizen, veiligheid op straat, integratie en tweedeling, het onderwijs en voorzieningen voor jongeren en ouderen.

Naar aanleiding van dat bezoek en de gesprekken met buurtbewoners, werd korte tijd later het bewonerscomité 'Ons Vastenavondkamp' opgericht. Het bewonerscomité hield vervolgens een buurtenquête naar de grootste ergernissen bij bewoners waarover in oktober jl. een grootse bewonersinformatieavond gehouden werd, waar mensen eindelijk hun hart konden luchten over de situatie in de wijk.
07-10-2009 Vastenavondkamp 5
Voor veel mensen was de infoavond nuttig om stoom af te blazen. Hun kritiek kreeg vaak applaus en aanvullende opmerkingen.

09-11-2009 Zebra actie 3 In november jl. kwam het bewonerscomité in actie voor een veiligere oversteekplaats bij de basisschool aan de Alberickstraat, waar vaak te hard gereden wordt.

Komende vrijdag (na het buurten) bespreekt Karabulut met de kartrekkers van 'Ons Vastenavondkamp' de resultaten en teleurstellingen van het afgelopen jaar.
Zowel vanuit de Tweede Kamerfractie, raadsfractie als vanuit de afdeling blijft de SP betrokken bij de wijken, zo ook in het Vastenavondkamp. Iedere buurt heeft tenslotte aandacht nodig.

SP'er Sadet Karabulut is in de Tweede Kamer woordvoerster voor sociale zaken (armoede, bijstand, koopkracht, kinderbijslag), integratie en emancipatiebeleid.

10-11-2009: Actie voor betere verkeersveiligheid in Vastenavondkamp
04-11-2009: Levendige drukbezochte bewonersavond Vastenavondkamp
06-02-2009: Te gast in Vastenavondkamp

U bent hier