h

Te gast in Vastenavondkamp

6 februari 2009

Te gast in Vastenavondkamp

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 18 Afgelopen vrijdag 30 januari gingen Sadet Karabulut en Fons Luijben op bezoek in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. De SP-Kamerleden bezochten met de SP-afdeling de basisschool Mikado, verkenden onder leiding van de wijkagenten de buurt en spraken in het wijkgebouw Muspelheim met bewoners en leden van woningbouwvereniging Venlo-Blerick en Antares, de Turks-Alevitische vereniging en de wijkraad.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 11

Basisschool Mikado is een brede school. De leerlingen van de school komen uit de buurt doordat er in Blerick wordt gewerkt met voedingsgebieden. De school is daarom een afspiegeling van de buurt. Directeur Sjraar Dambacher liet vol enthousiasme zijn kleurrijke school zien en vertelde over het onderwijsconcept. Door een veelheid aan ingangen zorgt de school voor kleinschaligheid binnen een groot gebouw.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 07

De wijkagenten lieten ons zien dat de wijk een tweedeling kent. Aan de ene kant zijn er de koopwoningen en aan de ander kant de huurwoningen. De wijkagenten vertelden over de armoede, de bevolkingssamenstelling, het tekort aan agenten, drugproblematiek, uithuisplaatsingen en de komst van arbeiders uit Midden- en Oost-Europa.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 03

Uit de gesprekken met bewoners en de woningbouwvereniging Antares en Venlo-Blerick, de wijkraad en de Alevitische vereniging blijkt al snel dat het hoofdprobleem in de wijk de gebrekkige samenhang is. Veel mensen willen de wijk verlaten. De instroom van kansarmen uit andere wijken is groot doordat er in andere wijken gesloopt zonder dat daar betaalbare woningen voor in de plaats komen. Mensen durven elkaar steeds minder aan te spreken op hun gedrag en conflicterende levensstijlen.
De bewoners spraken met elkaar en met de verenigingen af om samen actie te gaan ondernemen om hun wijk weer gezelliger te maken.


Aanvullend het volledige (foto)verslag:

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 16
De SP-Tweede Kamerleden Fons Luijben en Sadet Karabulut en haar medewerker Daniël de Wit bezochten samen met een vijftal lokale SP-ers de wijk Vastenavondkamp in Blerick.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 12
Het bezoek begon in de basisschool Mikado, waar directeur Sjraar Dambacher (2e van links) uitleg gaf over de manier waarop wordt omgegaan met kinderen met als achtergrond 25 verschillende nationaliteiten.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 13 Een leerling geeft Kamerlid Sadet Karabulut uitleg over wat hij op de computer gaat leren.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 17 De jeugd beweegt zich vrij door de school, niet meer klassikaal, en voorziet zich op spelende wijze van informatie. Ook kwam de wijze van toebedelen van leerkrachten en budgetten vanuit Den Haag aan de orde. Juist doordat de school met veel kinderen met taalachterstand wordt geconfronteerd moet zij daar extra mensen op inzetten. Direct gevolg zijn grotere klassen dan men eigenlijk zou willen omdat de andere kinderen minder leerkrachten tot hun beschikking hebben.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 14
Opvallend leuk was het om te zien hoe de kinderen omgingen met het thematische onderwijs, de dag van het bezoek sloten zij het thema “feest” af en dat was duidelijk te merken!

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 19

Na het schoolbezoek ging het gezelschap verder naar het wijkgebouw Muspelheim waar tijdens een eenvoudige lunch gesproken werd met Frits Peeters (die achter het leefbaarheidsproject 'de gangmaker' staat), een vertegenwoordiging van het wijkoverleg en de wijkagenten. Duidelijk werd al snel dat er binnen de wijk steeds minder het gevoel van thuis maar eerder het gevoel van het hebben van een huis aanwezig was. Ook het onderdak van de steeds grotere aantallen Poolse werknemers van uitzendbureaus kwam aan de orde. Ook de negatieve publicaties, niet altijd terecht, die in de media over de wijk naar voren komen werden besproken.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 04 30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 08

Na de lunch wandelden we met de wijkagenten door de buurt om een indruk te krijgen van het gedrag, woon en leefmilieu en opbouw van de wijk. De typische bouwstijlen van eind jaren zestig begin jaren zeventig zijn duidelijk herkenbaar in de wijk. Maar ook de ruime opzet van de openbare ruimte is opvallend te noemen.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 06

Ook was goed te zien dat ook hier overlast door honden op speelplekken uiterst vervelend is, vreemd genoeg lag betreffende speelplek dan ook zonder hekwerk rondom midden in een groenstrook die feitelijk een uitnodiging voor iedere hond is.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 05

Terug in het wijkgebouw spraken de SP-ers met vertegenwoordigers van de woningbouwverenigingen Venlo-Blerick en Antares. Later schoven leden van de Turks-Alevitische vereniging aan.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 02

Aan bod kwamen de koude bezuinigingen die de gemeente uitvoert op haar ambtenarenapparaat ten koste van projecten in de wijk zoals sportcoaches. Daarbij moest hen van het hart dat blijkbaar prestige steeds belangrijker wordt voor de dames en heren op het Venlose pluche. Verder bespraken we problemen over wonen, achterstand, re-integratie, werkgelegenheid en criminaliteit.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 01

Later op de middag schoven buurtbewoners aan, eigenlijk het belangrijkste moment van de dag. Mensen die in een wijk wonen en daar direct met Kamerleden spreken over de problemen van alle dag. Ook prettig dat de vertegenwoordiger van Venlo-Blerick zo sportief was om te blijven zitten en ook aan te horen wat er op het gebied van woningbouw aan de orde was.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 10 In basisschool Mikado hangen op een muur allemaal zulke "Mikadootjes" door de kinderen zelf gemaakt in een eerder schoolproject (afgeleid van het bekende symbool tegen zinloos geweld). Het zou goed zijn als ook de 'grote mensen' zulke oproepen ter harte nemen.

De knelpunten in de buurt zitten onder andere in overlast van buren (lawaai, schelden, rommel), onfatsoenlijk gedrag op straat door met name rotjochies en de verkeersproblematiek. Wat iedereen zo jammer vind is dat de saamhorigheid en solidariteit van “vroeger” niet meer vanzelfsprekend is. Vooral door het grote verloop in de wijk (woningen wisselen sneller van huurder en eigenaar dan elders in de gemeente) neemt men niet meer de moeite om elkaar en elkaars cultuur/gebruiken te leren kennen en rekening te houden met de buurt, met als gevolg dat er snel overlast word ervaren.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 09

Na een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun getoonde interesse en samenwerking sloten we het werkbezoek af met opnieuw de vaststelling dat dergelijke bijeenkomsten voor herhaling vatbaar zijn.
De Tweede Kamerleden gingen met een grote dosis aan informatie richting Den Haag. Voor de bestuursleden van SP Venlo een geweldige ervaring en genoeg werk aan de winkel.

30-01-2009 bezoek Vastenavondkamp 15 Bij basisschool Mikado heeft men een verkeerssluis ingericht zodat ouders de kinderen veilig kunnen brengen en ophalen zonder gevaren en zonder verkeersproblemen in de straat.Het systeem werkt perfect en iedereen is er tevreden over.

Tijdens het gesprek met buurtbewoners werd door de SP afdeling Venlo aangegeven dat zij samen met de bewoners als eerste de verkeersproblematiek rondom de basisschool Mikado in kaart zal brengen en waar nodig actie zal voeren om juist die buurt veiliger te maken. Een eerste stap om de mensen in de wijk weer een thuis te geven in plaats van enkel een huis!

28-01-2009: SP-Kamerleden bezoeken Vastenavondkamp

U bent hier