h

Levendige drukbezochte bewonersavond Vastenavondkamp

4 november 2009

Levendige drukbezochte bewonersavond Vastenavondkamp

07-10-2009 Vastenavondkamp 4 Op 7 oktober was de avond dat het bewonerscomité 'Ons Vastenavondkamp' zich presenteerde aan de medebewoners van deze Blerickse wijk. Buiten regende het pijpenstelen en kwam de donder uit de lucht, binnen was het net zo stormachtig. Bewoners spraken vol vuur en passie maar ook over verloren vertrouwen, ergernissen, ruzies en verloedering.

Ruim zeventig mensen bezochten de bewonersavond en gaven aan waar zij naar toe wilden met hun wijk. Zo'n grote opkomst overtrof de stoutste dromen van het nog jong Bewonerscomité Ons Vastenavondkamp. De zaal werd snel uitgebreid maar bleek nog te klein voor al die wijkbewoners en hun vragen, kritiek en opmerkingen.

07-10-2009 Vastenavondkamp 2

Uit de enquête-resultaten en op deze avond bleek dat veiligheid een onderwerp is dat hoog op de politieke agenda moet komen. Maar ook de groenvoorziening van de gemeente en de slecht onderhouden tuinen van huurders zijn een doorn in het oog. En dan was daar het onderwerp Muspelheim. Ooit was dit gemeenschapshuis het kloppende hart van Vastenavondkamp, nu is het een lege huls. Het mag helder zijn dat de bewoners hun kloppend hart terug willen en dat daar zeker ook wat de SP betreft het laatste woord niet over gevallen is.

07-10-2009 Vastenavondkamp 3 Veel vragen aan het wijkoverleg dat volgens de wijkbewoners geen vuist kan maken bij gemeente, woningstichting en politie.

Deze succesvolle bewonersavond is een stimulans voor het bewonerscomité om actie te ondernemen, om zaken echt aan te pakken. Maar ook zal het in contact blijven met de bewoners en waarschijnlijk met regelmaat meer zulke succesvolle avonden organiseren. Het was goed dat ook Woningbouwstichting Venlo-Blerick aanwezig was alhoewel zij niet alle vragen konden beantwoorden. Door de afwezigheid van woningbouwcorporatie Antares bleven vragen onbeantwoord.

07-10-2009 Vastenavondkamp 5 Voor enkele mensen was deze avond nuttig om stoom af te blazen. Hun kritiek kreeg vaak applaus en aanvullende opmerkingen.

Ook de aanwezigheid van de straatcoaches werd op prijs gesteld ondanks het feit dat zij ook de kritiek over het optreden van de politie over zich heen kregen. Niet helemaal terecht maar de druk moest voor sommige bewoners van de ketel. Uiterst teleurstellend was de afwezigheid van de politie. De wijkagent had aangegeven dat dit soort avonden geen aandacht krijgen, een gemiste kans!

07-10-2009 Vastenavondkamp 1 De straatcoaches worden gezien als een verlengstuk van de politie wat voor veel verwarring zorgt. Voor de hele gemeente Venlo zijn 3 straatcoaches actief die enkel in gesprek gaan met bijvoorbeeld hangjongeren.

De SP ondersteunt het bewonerscomité Vastenavondkamp omdat het voortkomt uit de mensen en er is voor de mensen. We herkennen het idealisme van de dames en hopen dat het comité snel zal uitgroeien tot het gezicht van de bewoners van Vastenavondkamp. Het bewonerscomité staat op eigen benen met de wetenschap dat er altijd een actieve SP achter de hand is om de bewoners ook echt recht van spreken te geven!

07-10-2009 Vastenavondkamp 4

Inmiddels is er het nodige gaande in de wijk (eenrichtingsverkeer bij de Aldi, schoon zand in de speeltuin, onderhoud van groen) maar dat wil niet zeggen dat we er daarmee zijn. Wel geeft dit aan dat het niet moelijk is om succes te boeken. Het is een kwestie van kunnen en willen want actievoeren heeft altijd zin!


Achtergrondinformatie:
Een bezoek van twee SP-Tweede Kamerleden afgelopen januari zorgde voor beweging in de wijk. Tijdens gesprekken met buurtbewoners waarin veel problemen naar voren kwamen, bewogen de Kamerleden enkele bewoners om zelf het heft in handen te nemen en als bewonerscomité verbeteringen af te dwingen. De vier dames Durit, Diana, Margriet en Truus hebben zich als kartrekker opgeworpen. Met raad en daad ondersteunt de SP-afdeling wanneer dat wenselijk is.

Om een goed overzicht te krijgen begon het bewonerscomité 'Ons Vastenavondkamp' met een enquête onder de bewoners, wat deze nu eigenlijk willen met hun wijk en waar de knelpunten liggen. De resultaten hiervan waren aanleiding om deze bewonersavond te organiseren om de wijkbewoners ook echt aan het woord te laten en in gesprek te laten komen met straatcoaches, wijkoverleg Blerick, 'gangmaker' Frits Peeters, Woningbouwstichting Venlo-Blerick, welzijnskoepel Wel.kom en de Turks-Alevitische vereniging.


06-02-2009: Te gast in Vastenavondkamp

U bent hier