h

Juist die onderste steen moet nu boven

13 december 2009

Juist die onderste steen moet nu boven

logo Wel.kom De SP Venlo gaf het al eerder aan en doet het nu weer. In 2009 leed welzijnskoepel Wel.kom een verlies van anderhalf miljoen euro. De gemeente moet ingrijpen en de in Venlo aanwezige onderdelen per direct overnemen. In plaats hiervan kreeg Wel.kom 1,1 miljoen om het 'grootste gat' te dichten en staan vele banen op de tocht.

De gemeente Venlo is inmiddels de grote suikeroom maar vindt dat ze niet moet zeggen welke richting het nu op moet met Wel.kom. Na de eerste interim-manager wordt nu de tweede aangesteld. En weer zien we dat de dames en heren die zich manager noemen weer eens geen oplossing hebben voor de mensen in de kinderopvang en bij Perron 55. Nee ze lijken meer bezig met het vullen van de eigen zakken en laten een hoop ellende achter wanneer ze fluitend naar de volgende klus wandelen .

De gemeenteraad heeft een van haar zwaarste middelen ingezet, een raadsonderzoek die door de nieuwe raad moet worden uitgevoerd. Ambtenaren, raadsleden en bestuurders kunnen onder ede worden verhoord. Ook bestuurders en de Raad van Toezicht worden verhoord, alleen niet onder ede.
De voorbereidingscommissie heeft aangegeven dat het onderzoek zich vooral moet gaan richten op de manier waarop de gemeente is omgegaan met signalen over de verslechtering van de financiële positie van de instelling en op het ingrijpen van de gemeente bij Wel.kom afgelopen najaar.
Op zich kan de SP leven met de richting waar de commissie het onderzoek wil opzetten. Daarbij wil de SP wel nadrukkelijk ook kijken naar de manier waarop de eerste problemen zijn ontstaan. Met name de periode waarin de eerste problemen ontstonden tussen de raad van toezicht en de oorspronkelijke directie en de aanstelling van de eerste interim-manager moet worden onderzocht. Alleen dan kan men komen tot de basisoorzaak van deze ellende.

logo Wel.kom

Het raadsonderzoek mag echter iets roepen over de toekomstige rolverdeling tussen gemeente en Wel.kom. Daar is geen raadsonderzoek voor nodig, dat kan ook in een gesprek bij de koffie. Het ontstaan van het problemen bij Wel.kom en hoe dit in de toekomst te voorkomen, speelt blijkbaar geen rol. Mogen dan die anderhalf miljoen als een schenking worden gezien en wordt slecht beleid hiermee opnieuw beloont, over de ruggen van de medewerkers die ontslagen worden en cliënten die niet weten wat hun toekomst zal zijn?
Voor de SP is dat niet de insteek; eerst de troep op tafel en kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren en dan kijken naar oplossingen om het te voorkomen voor de toekomst, met een gezonde welzijnsstichting die voor iedereen inzetbaar is.

Een onderzoek is een goede zaak, maar wat vooral belangrijk is, is niet in herhaling te vallen betreffende gemaakte fouten. Dat kan alleen als het onderzoek is gericht op hoe deze zaak zo uit de hand heeft kunnen lopen in plaats van ons af te vragen wie we snel als schuldige kunnen aanwijzen.
De SP zal zeker aandringen op vertegenwoordiging van onze partij in de enquêtecommissie. De SP heeft geen verbanden met het verleden waarin deze puinhoop is ontstaan, we zijn geen lijstverbindingen aangegaan met zittende partijen en dus de enige volkomen onafhankelijke partij. Reden genoeg om ons hard te maken voor een plaats in deze commissie om te bewerkstelligen dat de onderste steen in dit debacle boven komt.


Update 14-12-2009: Vandaag maakte de voorbereidingscommissie bekent dat ze geen mensen onder ede wil gaan verhoren. Gelukkig beslist de nieuwe raad hier nog over!
Update 15-12-2009: Het gemeentebestuur wil van Wel.kom vier afzonderlijke bedrijven maken ondergebracht in een holding. Men verwacht dat Wel.kom zo eerder uit de schulden komt maar men verwacht eigenlijk dat de vier bedrijven winst moeten maken! Zijn ze nu echt van de ratten besnuffeld? Daar gaan we weer maar we leggen het graag nog 1 keer uit: zorg en welzijn kun je niet overlaten aan de 'vrije markt cowboys', dat leidt tot rampen die we nu ook zien in bijvoorbeeld de (thuis)zorg.
Update 04-01-2010: De gemeenteraad heeft vandaag onder meer SP-raadslid Ton Heerschop gekozen in de onderzoekscommissie die bekijkt hoe het bij Wel.kom zo'n puinhoop is geworden.


06-11-2009: Akkoord met directeuren Wel.kom maar tegen welke prijs?
23-10-2009: SP vraagt opnieuw om duidelijkheid over ontslagvergoedingen Wel.kom
07-10-2009: Gemeente moet Wel.kom opslokken

U bent hier