h

SP vraagt opnieuw om duidelijkheid over ontslagvergoedingen Wel.kom

23 oktober 2009

SP vraagt opnieuw om duidelijkheid over ontslagvergoedingen Wel.kom

logo Wel.kom De SP wil eindelijk eens duidelijkheid over de afwikkeling van de ontslagvergoedingen van de twee ontslagen bestuurders van welzijnskoepel Wel.kom. De SP heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de wijze waarop binnen Wel.kom de afwikkeling gebeurt.

De gemeenteraad heeft bij de instemming met de financiële injectie voor Wel.kom duidelijk aangegeven dat dit geld op geen enkele manier gebruikt mocht worden voor deze ontslagvergoedingen. De SP wil weten hoe de democratische controle op dit proces gaat plaatsvinden.
Deze ontslagvergoedingen zijn door de opstelling van de gemeenteraad een politiek onderwerp geworden waarop het democratisch toezicht moet plaatsvinden. Vandaar dat de SP vandaag GroenLinks-wethouder Lamers een brief heeft gestuurd met 5 -in onze ogen- simpele vragen.


In het persbericht gisteren vanuit de gemeente Venlo over de situatie rondom de directie van welzijnskoepel Wel.kom, stelt men dat de zittende raad van toezicht overeenstemming heeft bereikt met de twee voormalige bestuurders. Het bericht roept bij de SP vragen op waarvan wij denken dat de burgers van Venlo recht hebben op antwoord. De SP heeft daarom de wethouder verzocht om antwoord te geven op onderstaande vragen:

1. Staat u nog steeds achter het raadsbesluit dat stelt dat onder geen enkele voorwaarde de bijdrage van de gemeente gebruikt mag worden voor de ontslagvergoeding van de voormalige bestuurders?

2. Uw persbericht spreekt over overeenstemming tussen voormalige bestuurders en raad van toezicht over de ontslagvoorwaarden. Bent u op de hoogte van de inhoud van deze ontslagvoorwaarden? Zo ja, kunt u dan aangeven uit welke elementen het geheel van deze vergoeding per persoon bestaat en de hoogte in bedrag of geschatte waarde van de vergoeding? Zo nee, hoe stelt u dan zeker dat de bijdrage van de gemeente straks niet alsnog, geheel of gedeeltelijk, weg zal vloeien naar de voormalige bestuurders?

3. Hoe gaat u zeker stellen dat de huidige en nieuwe gemeenteraad hun controlerende taak, als het gaat om het niet gebruiken van gemeentegelden ten behoeve van de ontslagvergoedingen van de voormalige bestuurders, kan uitvoeren?

4. Bent u bereid alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen te informeren over de voortgang rondom Wel.kom en in het bijzonder de afwikkeling van de ontslagvergoedingen en het nieuwe businessplan?

5. Wanneer kan de SP antwoord verwachten op onze eerdere ingediende vragen van 7 oktober jongstleden inzake de 'financiële situatie bij Wel.kom'? Bent u bereid om voor de verkiezingen van 18 november aanstaande deze antwoorden openbaar te maken?


Op 7 oktober jl. stelde de SP al vragen over de hopeloze financiële situatie bij welzijnskoepel Wel.kom en de injectie van 1,1 miljoen euro die de gemeente Venlo daar als enige in gaat stoppen terwijl gemeenten als Helden en Roermond -waar Wel.kom ook actief is- geen dubbeltje wensen uit te trekken. Op die vragen wachten we de beantwoording nog af.


Gezien de uitermate trage reactietijd van dit gemeentebestuur is het nog maar de vraag of en zo ja, wanneer er antwoorden zullen komen op bovenstaande en de eerder gestelde vragen van de SP. De SP wacht namelijk ook nog steeds op antwoord op onze vragen van 5 maart 2009 mbt 'Ronin', 7 augustus 2009 mbt 'Akkoord!-PO' en 20 augustus 2009 mbt 'verkeerschaos in Tegelen'. Voor alle drie de vragensets geldt dat de geldende beantwoordingstermijn met vele weken cq maanden (!) zijn overschreden...


22-10-2009: persbericht gemeente Venlo: "Overeenstemming ontslag voormalige directie stichting Wel.kom" (PDF)
07-10-2009: Gemeente moet Wel.kom opslokken

U bent hier