h

Sportverslag ouderendebat in Velden

30 oktober 2009

Sportverslag ouderendebat in Velden

respect De gezamenlijke ouderenbonden van Arcen, Lomm en Velden organiseerden afgelopen dinsdagmiddag een politiek ouderendebat. Het leek gekeuvel aan de keukentafel waar de toehoorders niks mee konden. De ontkenningen en halve waarheden vlogen over en weer. Gelukkig zat de SP ook aan tafel met een goede voorbereiding en een hoop feitelijke kritiek.

Peer van der Hout Verslag door SP'er Peer van der Hout, kandidaat-raadslid uit Arcen: In het Veldense gemeenschapshuis 'De Kiêsstolp' schoven vertegenwoordigers van GroenLinks, CDA, VVD, CU en dus de SP aan om te debatteren over het over ouderenbeleid. De PvdA en VenloseDemocraten kwamen niet opdagen. De presentatie was in handen van L1-verslaggever Tom Doesborg.
In de discussie stonden de volgende punten centraal: het ouderenbeleid in de nieuw te vormen gemeente Venlo; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met als kernpunten zorg, wonen en vervoer; het gemeentelijke minimabeleid; de vertegenwoordiging van ouderen en de identiteit van de afzonderlijke kernen.

In de voorstelronde vertelden alle partijen ongeveer hetzelfde namelijk dat er goed voor de ouderen gezorgd dient te worden. Een nog grotere open deur was blijkbaar niet te bedenken. Het opvallende was dat niemand van die hele ploeg zich had verdiept in de materie van een ander, blijkbaar zijn de partijen enkel met zichzelf bezig...

Een belangrijk punt dat naar voren kwam was uiteraard de (thuis)zorg, die is ondergebracht in de WMO; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Al staat dat laatste woord steeds vaker voor 'Onrust' want de wijze waarop er de afgelopen jaren wordt omgegaan met de zorg zorgt voor veel onrust, onduidelijkheid en verslechterde zorg.
Het grootste probleem hierin is wel de herindicering (herkeuring) mantelzorger1 die nu wordt geregeld door het bureau CIZ dat vanuit haar kantoor in Grubbenvorst voor deze regio bepaalt hoeveel en welk type thuiszorg iemand kan krijgen. Nog steeds wordt dit bepaalt door een telefoontje in plaats van de mensen en de situatie ter plekke te bespreken!

Dat bij het CIZ hierdoor veel foute beslissingen worden gemaakt moge duidelijk zijn. Mensen komen bijvoorbeeld plotseling niet meer voor zorg in aanmerking alleen omdat er op papier iets veranderd is. Niet de omstandigheden zijn veranderd maar de regels zijn aangepast waardoor mensen ineens buiten de boot vallen zoals enkele ouderen (90+) in Rozenhof II die plotseling zijn buitengesloten van de gemeenschappelijke maaltijden.
De zittend VVD-wethouder Geelen zegde na veel aandringen toe de zaken te zullen behartigen. Dat heeft de SP de afgelopen jaren wel vaker gehoord maar er veranderde intussen helemaal niets! De VVD'er beloofde werk te maken van de problemen veroorzaakt door herindicering maar zei er niet bij wanneer ondanks aandringen van het gehoor. In sporttermen: SP-VVD 1-0.

Het initiatief van de SP-afdeling om in vervolg de keuring door een wijkverpleegkundige of huisarts te laten doen (die kennen immers hun patiënten) kreeg de SP in augustus 2007 als antwoord “dat het CIZ prima haar werk deed en de gemeente geen reden zag hierin iets te veranderen.” Hoe groot kan het bord voor je hoofd zijn?!

hulpdienst Ik refereerde naar onze lokale SP-Hulpdienst die kan helpen bij het invullen van de CIZ-formulieren. Daarop kwam de vraag van de presentator of de SP dan ook de voet tussen de deur zet? Nee zeker niet, de Hulpdienst is voor iedereen en wij zijn geen opdringerige Jehova's Getuigen. Wij willen helpen daar waar mensen tegen een muur aanlopen, zoals met het CIZ.

CDA-raadslid Lommen bleef volhouden dat het allemaal in orde was bij het CIZ en ontkende stellig dat het CIZ haar beslissingen neemt in samenhang met een bepaalde budgettering. Ik haakte in en vertelde dat de CIZ gebonden was aan een budget wat door CDA bestreden werd. De vraagsteller bleek goed geïnformeerd en vertelde dat 'Den Haag' inderdaad de budgetten vaststelde waarop CDA er het zwijgen toe deed. SP-CDA 1-0.

Ook werd gesteld dat de gemeente weliswaar de zorg inkoopt (het moet niet gekker worden) maar toch eindverantwoordelijke blijft voor de kwaliteit en dit niet kan afschuiven op de vrijwel altijd onpersoonlijke zorgverlener(-handelaar).
Alweer het afschuiven door CDA en VVD (het huidige zittende gemeentebestuur) en wijzen op gemaakte afspraken met de zorghandelaars en landelijke regels maar opnieuw werd hen gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van het inkopende bestuur... Snapt u het nog? De mensen in de zaal niet meer.

Ik bracht het gebrek aan verplegend personeel in vanwege het giga-salaris van de directeur. Maar daarover waren de andere partijen het eens dat het allemaal conform de “vrije marktwerking” werkt waarin bedrijven Stop uitverkoop thuiszorg met elkaar kunnen concurreren voor de beste zorg en goedkoopste prijs. Duidelijk dat die partijen geen idee hebben waarover het gaat: de kwaliteit wordt enkel op niveau gehouden doordat verplegers en alfahulpen zich het laplazerus werken en intussen draaien de bedrijven met verlies vanwege de lage inkoopsom om niet kapot geconcurreerd te worden. De zorg is geen markt!

Een volgend punt was de plaatsing van de Brede Maatschappelijke Voorziening in Velden. Een goed moment om het luisteren naar de burgers aan de orde te stellen. Niet alleen in Arcen maar ook in Velden stuit de locatie op problemen. Deze BMV komt zo ver mogelijk bij de ouderen vandaan bovendien met een razend drukke rijksweg er tussen in. Een zelfde probleem als in Arcen dus met het MFA. CDA'er Lommen hield een lang betoog over de democratisch genomen beslissing. Ik heb hem toen gevraagd hoe hij kon spreken van democratie als 91% van de bevolking ”NEE” zegt en het geheel toch wordt doorgedrukt? Geen antwoord. SP-CDA 2-0

Arcen1 Ik legde hem toen het raadsbesluit voor van december 2004 waarin al beslist was dat het MFA op het Ovaal in Arcen moest komen en dat het werkelijke onderzoek zich slechts tot het Ovaal had beperkt. Dit ontkende de CDA'er ten stelligste. Opnieuw confrontatie met het raadsbesluit ontlokte hem de woorden dat hij dat raadsbesluit zo niet bij de hand had en er niet zo van op de hoogte was. Ik hield het raadsbesluit omhoog en verwees naar dat besluit en waar het op internet staat en bracht hem opnieuw tot zwijgen.SP-CDA 3-0

Een verder gesprek over de infrastructuur in verband met uitbreiding van de glasbouwcultuur Schandelo leidde tot toezeggingen om dat opnieuw te gaan bekijken na een opmerking van het CDA dat het nog veel erger kon, bijvoorbeeld wanneer er sprake zou zijn van varkensfokkerij! Een onding dat het CDA in Grubbenvorst er door wil drukken. CDA spreekt zichzelf weer eens tegen of ze heeft zich echt niet voorbereid en geen oog voor hetgeen de regio bezig houdt. SP-CDA 4-0

varkensflat

In de afsluitende ronde heb ik VVD'er Geelen gevraagd hoe sociaal hun standpunt nu eigenlijk is? In zijn inleiding had hij namelijk gesteld dat zorg en bijzondere bijstand grote aandacht zou krijgen.
Ik confronteerde hem met het VVD-programma waarin Mark Verheijen onomwonden verklaart dat ze niet terug deinzen voor pijnlijke besluiten want ze willen de grootste partij van Venlo worden en dus dat er bezuinigd zou gaan worden op onder aandere subsidies en het minimabeleid. Er volgde opnieuw een ontkenning maar als je dan vertelt dat je het letterlijk zo van de website hebt gehaald, valt het doek. SP-VVD 2-0

De andere partijen kwamen weinig aan bod of zeiden weinig bijzonders dus dat laat ik buiten beschouwing. Het leek een tam debat te worden, daar hoopten de partijen ook op, om zich makkelijk te kunnen profileren met allerlei toezeggingen, maar het werd een goede wedstrijd tussen vooral SP, CDA en ook VVD met als einduitslag: SP-CDA 4-0 en SP-VVD 2-0. Daar kun je mee thuiskomen. SP De Frisse wind! En zo ook de aanwezigen die een verhelderende discussie aanhoorden waarin eens de waarheid op tafel werd gelegd. De keuze is duidelijk: meer van hetzelfde waarin er geen steek veranderd of tijd voor DE FRISSE WIND met toepasbare oplossingen en realistische alternatieven?

Later op de parkeerplaats sprak presentator Tom Doesburg me aan en zei: "Ze zijn hier nog niet zo gewend aan de SP." Mijn antwoord: "Dat ze dan maar opschieten want we komen er aan!".

Peer van der Hout uit Arcen staat op nummer 6 van de SP-kieslijst.

Lees OuderenNU, de ouderenkrant die twee maal per jaar wordt uitgegeven door de SP
Actiepagina 'Zorg is geen markt, stop de uitverkoop van de thuiszorg'
27-09-2009: MFA strijdpunt in Arcense politiek
24-08-2007: SP roept gemeente op om zelf de zorg te indiceren en het CIZ buitenspel te zetten

U bent hier