h

MFA strijdpunt in Arcense politiek

27 september 2009

MFA strijdpunt in Arcense politiek

26-9-2009 MFC Arcen 07 Ondanks duidelijke en steeds luider wordende protesten vanuit de bevolking besloot het gemeentebestuur onder leiding van PvdA-burgemeester Tans met slechts een uiterst kleine meerderheid van CDA en VVD toch om de bouw van de multifunctionele accomodatie (MFA) er door te drukken. Tijd voor actie dus!

    Door Peer van der Hout, SP-lid in Arcen en kandidaat-raadslid

De gemeente wil de MFA aan de zuidzijde van Arcen, aan het ovaal, laten verrijzen op een plek waarvoor ze niet geschikt is en wat dan ook veel protest op roept. De gemeente struikelde al diverse keren over de MFA en de locatie waar het moet worden gebouwd. De 'havikken' willen het per se tegenover de Kasteeltuinen op het ovaal. Een bezwaartermijn werd slecht, te laat en midden in de vakantieperiode aangekondigd. Na klachten hierover werd de termijn opgerekt om alsnog iedereen de kans te geven bezwaar te kunnen maken, wat dan ook massaal gebeurde. Steeds meer mensen beginnen te beseffen dat de bureaucratie in Arcen een halt dient te worden toegeroepen.

Enkele bezorgde Arcenaren organiseerden zich in het burgerinitiatief 'Red Arcen van de ondergang'. Ze wezen op een oneerlijke procedure van ter inzage liggende stukken, schreven iedereen aan over de gang van zaken in het dorp, hielden een handtekeningenactie die door een kwart van de bewoners werd getekend. Gisteren organiseerden ze een protestdag met als blikvanger hoogwerkers en zeilen die lieten zien wat de MFA zal doen met de omgeving.

26-9-2009 MFC Arcen 03
Met hoogwerkers en zeilen is het gebouw op ware grootte nagebouwd. De bewoners kunnen dan zien wat het gevolg is van de bouw van het complex op die plek. Volgens de actiegroep zijn er genoeg goede alternatieve locaties in het dorp.

De bouw van het MFA aan de zuidzijde is zeer omstreden om verschillende redenen
Om te beginnen moet er ook de school in worden gehuisvest, het complex is gepland aan de drukste weg waar vaak te hard wordt gereden. Een veel gehoorde opmerking hierover luidt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de eerste doden vallen en je hoopt onwillekeurig dat het dan niet jouw kind is... Hopelijk hoeft het niet zover te komen want dan is het dorp echt te klein!
Daarnaast is het geplande ontwerp te massaal van opzet en past het maar net in het ovaal, wat nu nog een sierlijk omgeven park is. Het gebouw zelf (utiliteitsbouw) heeft een ultramoderne uitstraling wat schijnbaar in perfecte harmonie is met het middeleeuwse kasteel en watermolen/ jeneverstokerij aan de overkant... Het past niet in de omgeving en niet in de ruimte.
Laat staan dat de kosten gigantisch zijn en het maar de vraag is of het niet duurder wordt, aangezien de bedragen de afgelopen jaren enkel naar boven werden bijgesteld.

Een alternatieve locatie zou de plek zijn van de oude school. Volgens de gemeente te duur maar dat valt nog maar te bezien wanneer je bedenkt dat de locatie op het ovaal niet veel goedkoper zal uitvallen en in de toekomst meer kosten en problemen zal meebrengen zoals verkeersproblemen (vooral in het toeristenseizoen), parkeerproblemen, schoolgaande en spelende kinderen die een gedeelte onveilig moeten lopen, etc.

26-9-2009 MFC Arcen 04

Een voorbeeld hoe het gaat worden
Grote tegenstanders van het plan voor het foeilelijke MFA en aanjagers van een bewonerscomité, Rose-Marie Kaanen en Chris Reutelingsperger (om maar een paar te noemen) hadden enkele hoogwerkers georganiseerd met daar tussen 8 grote zeilen om een indruk te geven van de mega-afmetingen van het MFA-complex.
Met een hoogte van 8 meter en een lengte van bijna 50 meter maakte het zeil op de aanwezigen een diepe indruk. Vanaf de toegangsweg was het anders zo vriendelijk ogende dorp volkomen aan het zicht onttrokken.
De hoogwerkers waren te klein om ook nog de geplande MFA-torens van 12 meter weer te geven, nog ruim anderhalf keer zo hoog dus.

De barones was terug en sprak
Chris Reutelingsperger verwelkomde de uit 1880 teruggehaalde Barones van Wijmar (naar wie een straat in Arcen is vernoemd) om samen om vijf voor twaalf het MFA alsnog te sluiten.
Daarna hield Roos-Marie Kaanen een vlammend betoog dat er op neer kwam dat het gemeentebestuur op z'n kop kan gaan staan maar dat de plannen zoals gepresenteerd niet door zullen gaan; de burgers zullen dwars blijven liggen om de grootste blunder uit de geschiedenis van het dorp te voorkomen.

26-9-2009 MFC Arcen 01 De barones kreeg veel aandacht, ook van de toegestroomde pers

Voor de SP sprak Arcenaar Peer van der Hout en riep eenieder op die het niet eens was met het besluit van het gemeentebestuur om de door hem of haar gekozen raadsleden, van welke partij dan ook, te bestoken met e-mails of brieven om duidelijk te maken dat zij gekozen zijn door de bevolking en dus ook de stem van de bevolking dienen te laten horen in de raad, in plaats van vanachter het bureau de protesten weg te wuiven.
26-9-2009 MFC Arcen 05 SP'er Peer van der Hout, betrokken Arcenaar en kandidaat-raadslid

Arcenaar Pierre Hegger hield een emotioneel verhaal over onder meer oud-burgemeester Rie van Soest-Jansbeken, Limburgs eerste vrouwelijke burgemeester (van Arcen), naar wie het plein is genoemd. Ook gaf hij aan dat er al in de 1980er jaren afspraken waren gemaakt dat er aan de zuidkant van Arcen nooit gebouwd zou gaan worden. Toen hij dit uitsprak begon ineens PvdA-burgemeester Tans vanaf de zijkant van de groep “Leugens, leugens” te schreeuwen waarop Pierre reageerde dat hij deze burgemeester zelf al meermalen op leugens had betrapt (wie niet). Toen hij daarop werd uitgenodigd om ook achter de microfoon plaats te nemen, keerde Tans zich om en verliet het terrein als de spreekwoordelijke geslagen hond. Zelden leed een bestuursfunctionaris zo'n gezichtsverlies.

26-9-2009 MFC Arcen 02 Volgens de verklaring van burgemeester Tans voor de tv, zou er op het ovaal per oktober een bouwbord staan en per november zou de eerste schop de grond in gaan.

De uitslag van de dorpspeiling in 2007 liet een afgetekende uitslag zien: 75% van de Arcenaren wil de MFA op de plek van de Wijdtveldschool, 37% aan het ovaal, en 13% in het centrum. Waarom negeert de gemeente de wens van de bevolking?

26-9-2009 MFC Arcen 06 Veel mensen zetten al hun verhaal op papier, bovenstraande voorbeeld zegt genoeg...

Het bewonerscomité gaat door totdat ze het gevoel hebben gehoord te worden door het gemeentebestuur, wat een enorme frustratie is voor veel mensen. In de komende verkiezingsstrijd zal de politiek met de billen bloot moeten en kan ze afgerekend worden. Er volgt de komende weken nog een nieuwe peiling onder alle inwoners over de MFA, zodat iedereen de kans krijgt om te laten horen wat ze vinden van het MFA-plan en de gang van zaken daaromheen.

Website 'Red Arcen van de ondergang, overleef de crisis'
26-09-2009: tv-reportage Hart van Nederland: “Inwoners Arcen demonstreren tegen hoogbouw”
26-09-2009: L1 radio-interview: “Actie in Arcen tegen 'aantasting omgeving kasteel'”
24-09-2009: Dagblad de Limburger: “Tegen 'gouden tand' in Arcen”

U bent hier