h

SP wenst wethouder bij onderwijsdebat

28 oktober 2009

SP wenst wethouder bij onderwijsdebat

school Op 31 oktober is er een door onderwijsstichting Kerobei en Omroep Venlo georganiseerd onderwijsdebat. De SP wenst hierbij wethouder Testroote aanwezig want in onze ogen dient hij als hoofdverantwoordelijke voor het onderwijsbeleid, in plaats van de PvdA-lijsttrekker, tekst en uitleg te komen geven.

Deze zomer werd het bestuur van de onderwijsstichting Akkoord ontslagen door het toezichthoudende orgaan bij Akkoord onder leiding van wethouder Testroote. Dit maakte veel los in 'onderwijsland', leidde tot een rechtszaak, de media besteedde er weken aandacht aan.

Alexander Vervoort SP-lijsttrekker Alexander Vervoort: “De SP stelde al de nodige vragen aan de wethouder over dit onderwerp. Maar er is slechts een oorverdovende stilte te horen. Wil hij niet reageren of valt er iets te verbergen?”
Daarnaast is de SP van mening dat de raad niet volledig op de hoogte is van de oorzaak, persoonlijke vete's en onderliggende problemen die leidden tot de stap van Testroote om het Akkoord-bestuur te ontslaan. Vervoort: “Eigen onderzoek van de SP en gesprekken met direct betrokkenen laten namelijk een ander beeld zien dan dat de wethouder naar buiten wenst te brengen.”

Het onderwijsdebat komt door al deze ontwikkelingen in een ander daglicht te staan. Vervoort: “De SP daagt wethouder Testroote uit om namens de PvdA deel te nemen aan het onderwijsdebat, tekst en uitleg te komen geven over het debacle met Akkoord en de intenties van zijn partij met het openbaar onderwijs te verdedigen. De inwoners van Venlo moeten voor 18 november weten of een stem op de PvdA ook het feitelijk opheffen van het openbaar onderwijs in Venlo is, of niet.”

De SP vreest een opdeling van deze onafhankelijke openbaar onderwijsstichting naar de twee overige onderwijsstichtingen in Venlo en omgeving. Hiermee verdwijnen wellicht financiële problemen bij de twee overgebleven stichtingen maar ook het toezicht door de gemeente gaat verdwijnen.


Aanvullende achtergrondinformatie:
Door de jaren heen heeft de SP alleen maar gedreven onderwijzers gezien in de basisscholen die we bezoeken. Door de vorming van onderwijsstichtingen zetten de toezichthouders de scholen op afstand. De toezichthouders onttrokken zich feitelijk van een deel van de verantwoordelijkheid voor het onderwijs. De besturen van de stichtingen werden benoemd als bevoegd gezag en moesten hun scholen controleren. Daarmee verviel dus ook de democratische controle op het toezicht. Volgens de SP is dit een verkeerde en negatieve ontwikkeling.

In Venlo hebben we tegenwoordig nog drie onderwijsstichtingen waarvan enkel Akkoord met alleen scholen in het openbaar onderwijs onder toezicht van de gemeenten staat. Daar steken de ambtenaren dan ook veel tijd in, zo weet de SP dat gemeenteambtenaren minutieus de jaarstukken controleerden ondanks dat deze al door een registeraccountant waren goedgekeurd. De andere twee onderwijsstichtingen Kerobei en Fortior vallen niet onder gemeentelijk toezicht omdat de scholen binnen deze stichtingen onder het bijzonder onderwijs vallen. Daar dus geen door jaarrekeningen vlooiende ambtenaren.

Toegegeven, de controle van de ambtenaren heeft haar vruchten afgeworpen want Akkoord is een financieel solide organisatie. Uit het jaarverslag van Fortior van 2008 bleek dat het resultaat voor deze stichting 138.000 euro verlies is, het resultaat van Kerobei is niet terug te vinden op hun website...

Net voor de zomervakantie is het bestuur van Akkoord mede door PvdA-wethouder Testroote ontslagen. Na onderzoek van de SP blijkt dat deze bestuurders, die dit werk deden zonder dat hier salaris tegenover staat, vanuit de media moesten horen dat zij ontslagen waren. Inmiddels vroeg de SP de dossiers op bij de wethouder. Een dodelijke stilte volgde. Maar verder onderzoek laat een duidelijk beeld zien; de wethouder is uit op het hoofd van de directeur van Akkoord of misschien wel op de stichting zelf. Want als Akkoord wordt opgesplitst tussen de twee overige stichtingen dan brengt zij naar beiden een mooie bruidsschat mee en hoeft de wethouder niet eens meer toezicht te houden op het onderwijs omdat er geen openbaar onderwijs meer bestaat. Voor de SP is dat een drama!

Aangezien de wethouder niet wenst of wil reageren, wenst de SP dit door middel van zijn aanwezigheid bij het onderwijsdebat af te dwingen.


Update: De PvdA heeft tegenover Omroep Venlo aangegeven dat wethouder Testroote zaterdag de woordvoerder is. Goed dat ze hem afvaardigen, benieuwd of hij eindelijk eens met antwoorden komt.


07-08-2009: SP eist opheldering van wethouder over ontslagconflict bestuur Akkoord
07-08-2009: Brief en vragenlijst aan de wethouder (PDF)
09-05-2009: Herrie in onderwijsland

U bent hier