h

Ook met een noodwet kan er geen A74 komen

23 mei 2008

Ook met een noodwet kan er geen A74 komen

geensnelwegVandaag is bekend geworden dat de minister van Verkeer en Waterstaat middels een noodwet de A74 er doorheen wenst te drukken. Probleem voor de minister is dat er nog steeds geen rekenmodel is waarbinnen de betreffende verbinding tussen de A73 en de BAB61 voldoet aan de eisen van luchtkwaliteit.

Althans zijn ambtenaren hebben nog steeds niet voldoende voertuigen weten te laten verdwijnen in de prognose om een acceptabel resultaat voor het ontwerp tracé besluit, kortweg OTB, te kunnen produceren. Dat OTB is er dan ook nog steeds niet tot op de dag van vandaag. Dus moeten de heren in Den Haag met een kunstgreep een en ander realiseren.
Zonder twijfel zal de heer Koopmans van het CDA met een enorme grijns het resultaat van zijn onderonsje met de minister aan de pers hebben medegedeeld. Pijnlijk in het persbericht was het gegeven dat bij de gemeente niemand voor commentaar beschikbaar was. Blijkbaar is het vroeg weekend op het stadhuis van Venlo.

Het meest trieste aan al deze toestanden is dat de noodwet in de berichtgeving de A74 direct koppelt aan de Floriade. Wederom wordt een megaproject van de gemeente Venlo een nagel aan de doodskist van haar bewoners. Want om de toegang tot de Floriade te garanderen is het schijnbaar geoorloofd om vanuit het verre Den Haag met als enige link met Limburg de tongval, te roepen dat er paniek is en noodwetten gemaakt dienen te worden.

Zonder twijfel zal de voorkeursvariant van de kamer de Plateauvariant hierbij als traject worden aangegeven, dwars door stedelijk gebied, ten koste van 5500 mensen. Wat dat betreft kunnen we de PvdA en GroenLinks misschien toch wat kritische vragen stellen. Want waarom stemde de landelijke PvdA in het najaar landelijk voor deze variant terwijl de lokale afdeling in haar verkiezingsprogramma voor de raad tegen de Plateauvariant was? Waarom gaat GroenLinks landelijk akkoord met een vorm van saldering enkel op basis van de informatie van haar lokale afdeling?
Waarschijnlijk zullen Bruls en Koopmans binnenkort het glas heffen op een besluit. Maar dan wel een besluit zonder de steun van het belangrijkste deel van de bevolking maar met steun van het kapitaal.

Het is het huidige politieke klimaat uitermate duidelijk wat de voorkeur heeft. We moeten meer asfalt neerleggen om daadkracht te tonen voor de rijdende Nederlander. Dat asfalt mag vervolgens niet in de achtertuin van diezelfde rijdende Nederlander worden gelegd. En dus wint geld het van kwaliteit van milieu en leven.

A74 overzicht

Als we kunnen zeggen dat de A73 met tunnelvisie is aangelegd gaat dat zeker ook op voor de A74. Maar alle problemen met de tunnels in de A73 ten spijt, de landelijke en lokale politici schijnen er een genoegen in te scheppen de gewone burger te bedonderen. Want de A74 zal niet het effect hebben waar men er in het noorden van Venlo van hoopt.
Sterker nog, de keuze voor de Plateauvariant zal op termijn een keuze zijn voor de Klagenfurtvariant, we hebben dat in andere delen van het land ook gezien. Het noorden is blij met een tijdelijke verlichting, het zuiden wordt afgesneden van de stad. En dat allemaal omdat in 2012 een voorgaand gemeentebestuur een tentoonstelling wilde organiseren. Er wordt voorbijgegaan aan de menselijke maat en de leefbaarheid omwille van prestige.

De SP Venlo zal waar mogelijk deze manier van windvaan politiek als getoond door GroenLinks en PvdA bestrijden. Net zoals we te hoop lopen tegen het gebruiken van ondemocratische middelen die het CDA momenteel voorstaat om in het belang van de Duitse automobilist Limburgse burgers gezonde lucht te ontnemen. Want enkel de Duitse automobilist kan belang hebben bij een snelweg zonder afslagen in Nederland met alleen een aansluiting op de A73 richting het Floriade terrein.

U bent hier