h

SP verwijt PvdA incidentenpolitiek en verzoekt om samen ten strijde te trekken tegen risicovervoer

17 juli 2009

SP verwijt PvdA incidentenpolitiek en verzoekt om samen ten strijde te trekken tegen risicovervoer

rangeerterrein venlo De SP verwijt de PvdA incidentenpolitiek te voeren rondom het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor in plaats van met serieuze oplossingen te komen om voor de lange termijn de veiligheid rond het spoor te garanderen. De SP verzoekt de PvdA om samen op te trekken tegen het risicovervoer.

Alexander Vervoort "De SP ziet verschil in aanpak tussen de diverse PvdA-geledingen maar wil desondanks graag positief de partij tegemoet treden om samen het heft in handen te nemen." Aldus SP-lijsttrekker Alexander Vervoort.

Statenlid Roy Pennings (PvdA) heeft deze week voorgesteld – naar aanleiding van de gasramp in het Italiaanse Viareggio van 30 juni jl. – om voortaan het transport van vloeibaar gas zoals LPG, per tanker via de Maas te laten verlopen. De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Venlo doet echter niets tegen het vervoer en rangeren van gevaarlijke lading per spoor. Ook vraagt ze niet om strenge handhaving op het rangeerterrein van Venlo. Volgens de SP is er óf verdeeldheid binnen de PvdA hoe om te gaan met risicovervoer óf speelt de PvdA in provinciale staten incidentenpolitiek ingegeven door de waan van de dag in plaats van harde eisen te stellen bij provincie, gemeenten, overheid en DSM.

“Incidenten op het Venlose rangeerterrein de afgelopen jaren zijn tot nu toe waarschuwingen geweest. Als de PvdA in de gemeente vragen stelt over de veiligheid op het spoor in Venlo en in de staten vraagt over het vervoer van LPG, dan moet zij ook het lef tonen om de problemen rondom het hele risicovervoer aan de kaak te stellen. Maar daar heeft ze blijkbaar nog niet naar gekeken.” Aldus Vervoort van de SP-afdeling Venlo.

rood sein voor ammoniaktrein

Hoewel de SP Venlo blij is dat PvdA-statenlid Pennings ten minste 1 probleem aankaart, geeft hij geen oplossing voor de 61.000 ton aan ammoniak die vanaf 1 januari 2010 per spoor óf via de Maaslijn óf via Maastricht naar Duitsland of België moet worden vervoerd vanuit industrieterrein Chemelot in Geleen. Vervoort: “De mogelijkheid is sterk aanwezig dat ammoniak vanuit DSM via Sittard-Geleen, Roermond en Venlo vervoerd wordt alvorens in het dichtbevolkte Ruhrgebied haar eindbestemming te bereiken. Volgens de SP een onwenselijke situatie.”

Vervoort: “De SP is niet beroerd om opnieuw actie te ondernemen tegen het ammoniakvervoer en ik roep de PvdA op om samen met mij de handschoen op te pakken en gezamenlijk op te trekken om het vervoer van gevaarlijke stoffen via het spoor uit Limburg te weren nog voordat het plaatsvindt. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat 'kedeng-kedeng' ooit een keer 'kaboem-kaboem' wordt! De bal ligt bij de lokale PvdA hoe serieus zij hiermee willen omgaan, in navolging van hun Statenlid Pennings.”


De SP heeft in verleden met succes actie gevoerd tegen het ammoniakvervoer per spoor tussen Geleen en IJmuiden onder de naam 'Rood sein voor de ammoniaktrein' waarbij de partij bijval kreeg van andere partijen en wethouders en burgemeesters die het protestbord van de SP ondertekenden dat werd aangeboden aan de toenmalige minister. Daarnaast pleit de SP al geruime tijd om het rangeerterrein in Venlo te verplaatsen naar een industrieterrein.

ammoniaktrein

Op schriftelijke vragen van de SP-afdelingen Venlo en Sittard aan DSM kwam nooit een reactie, ook een rappel bleef onbeantwoord. Antwoorden van de gemeentebesturen van Venlo en Sittard waren vooral in de trant van “alles is goed geregeld, er worden geen problemen verwacht”.

DSM heeft met de sluiting van de fabriek in IJmuiden eind dit jaar, de structurele transporten van ammoniak door Nederland voor het grootste deel doen verdwijnen maar de overcapaciteit van 61.000 ton ammoniak die naar het buitenland gaat, zal DSM nog steeds via het spoor door Nederland vervoeren. Ondanks acties en Kamervragen vanuit de SP heeft zowel de overheid als DSM nog niet duidelijk gemaakt welke route deze ammoniaktrein gaat volgen en wanneer ze wel echt definitief ophouden met dit risicovervoer.

30-06-2009: 'Viareggio' opnieuw een waarschuwing
08-03-2008: SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport
15-11-2007: SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement
Landelijk SP-dossier Ammoniaktrein

U bent hier