h

Menukaart: Q4, Klavertje4, stadspaleis, voetbalveld, gekissebis. Een avondje raad, maar niet van harte.

25 september 2008

Menukaart: Q4, Klavertje4, stadspaleis, voetbalveld, gekissebis. Een avondje raad, maar niet van harte.

Vanwege alle commotie rond de mogelijke sloop van panden binnen Q4 wilde de SP wel eens weten wat nu de politieke stand van zaken was in dit kader. En dan rest je slechts 1 optie te weten naar de raadsvergadering te gaan om te beoordelen hoe de politieke vlag erbij hangt.

Dus togen enkele SP'ers gisterenavond naar het stadhuis omdat een en ander op de agenda stond. Mogelijke sloop in de Bergstraat dus (onder de walgelijke verhulling van stadsvernieuwing) en daarnaast ging het over klavertje 4 (ontwikkeling gebied Floriade/ Greenport) en het nieuw te bouwen stadskantoor; daar wilden we ook wel eens wat van weten. We werden op onze wenken bediend…

Al bij het begin van de zitting van de raad kondigde raadslid Hendriks, u weet wel die van de jubileumcommissie van voetbalclub Irene, een motie aan. Waarbij wij als aanwezige SP-leden de indruk kregen dat hij daar zelf niet over wenste te stemmen. Het spel kon hierna kort na zeven uur op de wagen, in een naar onze mening veel te moderne en bij ons stadhuis lelijk afstekende raadskamer.

Beginnende bij het debat over de kosten van het stadskantoor en het ‘cradle-to-cradle’ principe, of was het de illusie, die daarbij hoort. Wethouder Freij had het zwaar met de vragen van de raad. Er werd ineens oppositie gevoerd en er leek zowaar een duaal raadsstelsel te bestaan, gezien de stemverhoudingen. GroenLinks had behoefte de partijen die wilden vasthouden aan het oorspronkelijke raadsbesluit te betichten van kortzichtig gedrag, waar de VVD zich vervolgens geen moer van aantrok. Het is natuurlijk te veel eer, maar zou het iets met onze aanwezigheid te maken kunnen hebben gehad, dat het debat zo levendig was? Uiteindelijk moest de wethouder terug naar de tekentafel, 1-0 voor de Venlose burger!

Er volgden enkele onderwerpen van niet betaald parkeren voor gehandicapten, waarbij de SP vaststelt dat wethouder Lamers blijkbaar geen inlevingsvermogen heeft in het gegeven dat een gehandicapte wellicht net iets meer op een auto is aangewezen. Een hoop gedoe over een nog niet veelzeggend document aangaande Klavertje4, waarbij nauwelijks iets te beslissen viel. Goed gedaan wethouder Janssen: 1-1!

Het ging er pas voor het echt om bij de behandeling van mogelijke sloop binnen Q4 in de Bergstraat. Geheel terecht wilde de raad weten of er mogelijkheden waren tot behoud van het aanzicht van de stad en de eventuele meerkosten hierbij. Hoewel de arrogantie van de wethouder stuitend was in eerste aanleg, moest hij toch ook hierin terug naar de tekentafel. Hij mocht deze terugtocht dan wel afdekken met de opmerking “we doen al wat u vraagt”, maar feitelijk zit de raad als de spreekwoordelijke bok op de haverkist.

En toen hadden we nog een debat over sportvelden en de verdeling daarvan. Wij zijn geen sponsor van onze burgemeester, maar hij was in dit kader enorm sterk. Terecht wees hij raadslid Hendriks op het feit dat hij zes dagen voor de eindtermijn die de wethouder gegeven was, het zware instrument van een motie inzette om enkel zijn zin te krijgen. Hendriks was een beetje bozig en wilde van geen wijken weten, daarmee feitelijk alle sympathie voor zijn motie verspelende.
Bruls hield z’n poot stijf maar had nog veel verder kunnen gaan, het siert hem dat hij als voorzitter van de vergadering dat niet deed. Hij probeerde nog Hendriks te laten inzien dat het op deze manier echt niet werkt. Het getuigt ook van politiek amateurisme dat Hendriks vervolgens nog eens benadrukte, na vragen van de PvdA-fractie, dat hij geen lid was van Irene ondanks dat diverse media dat anders willen doen geloven.
Hendriks en eerder ook al Pierre Jansen, waren er als de kippen bij om te ontkennen dat Hendriks echt geen lid van Irene is. In de raadsvergadering zelf werd het nog verwarrender doordat hij eerst aan geeft niet deel te willen nemen aan de beraadslaging van dit punt, vervolgens wel de motie verdedigd en de burgemeester aan valt, en opnieuw aan geeft echt geen lid te zijn. Hoe was het ook alweer... voor ochtendgloren kraait de haan drie keer? Ach, gelukkig hebben we de foto's nog.
We stellen vast dat zowaar onze politieke tegenstanders onze website lezen (waarop we eerder berichten over dit onderwerp), daarbij bevestigd in het druk gebaren naar onze aanwezige SP-voorzitter door de GroenLinks fractie. Om een lang verhaal kort te maken ook deze motie haalde het, volkomen terecht, niet!

Na ruim vier uur zat het erop.
Leuk om eens mee te maken maar wat was het heerlijk om weer buiten te staan. Je zou de pilaren bijna leuk gaan vinden en gaan zien als vrienden die je bevrijden van de wurggreep van de raadsvergadering. Want laten we eerlijk zijn. Een raad die zit te dimdammen en links en rechts compromissen sluit is niet echt spannend. Van de moties die werden ingediend hadden wij na enkele seconden al door welke het zou halen en welke niet.

Het leuke aan de avond was met name de burgemeester, hij had humor, was misschien af en toe wat minder neutraal, maar dat moet je kunnen hebben, was scherp en vooral doortastend in zijn optreden. We hebben vaak kritiek op onze Hubert, maar van hieruit toch even een compliment.

En nu gaan wij weer doen waar we goed in zijn, de wijken in en praten met de mensen. En de volgende raadsvergadering… Als het echt heel heel heel erg belangrijk is, gaan we er weer eens naar toe.

06-09-2008: Tip aan de raad: houd privé en vertegenwoordiging gescheiden

U bent hier