h

Tip aan de raad: houd privé en vertegenwoordiging gescheiden

6 september 2008

Tip aan de raad: houd privé en vertegenwoordiging gescheiden

De SP steekt enorm veel energie in het scholen van haar actieve kader. Waarom dit belangrijk is bleek deze week maar weer eens toen de lokale omroep berichtte dat een van de Venlose raadleden tevens lid van voetbalclub Irene, de verdeling van voetbalvelden op sportpark Bakenbos ter discussie wil stellen in de gemeenteraad.

De andere voetbalclub die op betreffende locatie zit had voorheen al laten weten er absoluut geen moeite mee te hebben om de velden uit te lenen zodat het programma van beide clubs zonder problemen kan worden afgewerkt.

Wat niet in de berichtgeving staat is of het bestuur van Irene op de hoogte was van de actie van haar lid. Indien dat wel zo is lijkt dit een staaltje van ordinaire burenruzie over een stuk grond, waar men de politiek bij wenst te betrekken.
Zo niet dan zal het betreffende bestuur zich minimaal bezwaard voelen door de actie. TSC’04 de club die blijkbaar al had aangegeven om de velden uit te lenen, reageerde met een verwijzing naar de regels van de KNVB waar zij prima binnen zou vallen. Alleen die reactie al geeft aan dat de spierballen al rollen.

Alleen al het idee dat een raadslid het belang van een vereniging of bedrijf -puur omdat hij of zij daar zelf mee verbonden is- laat meewegen in de politiek, geeft reden tot vragen.
Want hoe gaat het vertegenwoordigen van het volk dat je een mandaat heeft gegeven zich verhouden ten aanzien van de eigen belangen?
De SP hecht erg aan het woord ‘volksvertegenwoordiger’ zeker nu dat tegenwoordig steeds vaker wordt vervangen door politicus of parlementariër. De laatste twee geven slechts aan dat iemand of iets met politiek doet of veel spreekt. Volksvertegenwoordiger zou moeten inhouden dat men middels politieke middelen de belangen van het volk wil behartigen!

En daar zit het verschil, betreffende raadslid Hendriks zal waarschijnlijk geen idee hebben gehad van het beeld dat hij oproept met zijn uitspraak.
Slechts door mensen grondig te scholen en voor te bereiden op hun rol in de lokale politiek kan men dit soort toestanden voorkomen. Want laten we eerlijk zijn, als er al door de betreffende bond is vastgesteld dat TSC’04 binnen de eisen van de regels bezig is, waarom dan nog een politieke discussie over deze vorm van landje pik? Alsof er geen belangrijker zaken zijn om je druk over te maken?

Volgens onze gegevens bestaan er nog steeds voedselbanken, hebben we nog steeds problemen met hangjeugd en loopt de omgang met de thuiszorg ook nog niet echt top. Waarom dan een probleem aan willen pakken dat er volgens de voetbalbond waar beide partijen lid van zijn niet eens is?

Nee, slim is de manier van handelen allemaal niet, netjes kun je het ook niet noemen. Wat is het dan wel, waarschijnlijk een venloos zuchtje wind in een heel klein glas water.
Als we onze burgemeester opnieuw een tip mogen geven: bel nog voordat dit verhaal politiek gaat worden de voorzitters van beide clubs op en vraag of er überhaupt een probleem is.

Laten we in hemelsnaam niet dit soort ongein in de gemeenteraad bespreken maar dat platform voorbehouden voor de zaken waar het volk zijn vertegenwoordigers wel voor heeft gekozen!


Update 9-9-2008: vandaag bereikte ons deze email, afkomstig van de Tegelse Democraten:
"Bij deze bericht ik u dat Wilbert Hendriks nooit lid is geweest van Sportclub Irene, dit is inmiddels bij de omroep ook bekend, ook kunt u dit navragen bij de voorzitter van genoemde club, die dit gisteren tijdens het Sprekersplein nog eens heeft bevestigd.
Met vr. gr. Pierre Janssen"

Zijn wij nu gek of jokt Pierre? Op foto's van de website van Sportclub Irene staat echt mijnheer Hendriks hoor. Sterker nog, op die website staat het volgende te lezen:
"Wilbert Hendriks, voorzitter van de jubileumcommissie, neemt vervolgens het woord en doet verslag van de festiviteiten die de leden dit jaar kunnen verwachten. (...) Wilbert Hendriks: Gezien de grootte van onze vereniging, hebben we besloten de meeste festiviteiten in cultureel centrum De Haandert te houden."
Let op: voorzitter jubileumcommissie en spreekt van "onze vereniging"....????? Kom op man dit is wel heel toevallig! Bij ons valt dit in de categorie jokken.
Maar goed het prikkelt ons wel weer; zie onderstaande reactie.


Update 9-9-2008:
Enige dagen geleden plaatsten wij het bericht aangaande het op de politieke kaart zetten van een vermeend conflict tussen twee voetbalclubs. De inhoud van het betoog betrof vooral het gegeven dat een probleem wat de betreffende voetbalbond niet eens zou zien of wat bij minimaal een van de partijen niet aanwezig lijkt nu niet echt in de politiek thuishoort. Onderliggend wilden wij ook aangeven dat het van enorm belang is dat politieke figuren zich zeer bewust moeten zijn van hun rol en dat een dergelijke functie niet goed kan worden bekleed zonder goede scholing.

Wat schetst onze verbazing, nu enige dagen na plaatsing de fractievoorzitter van de betreffende politieke partij ons een email stuurt (zie in bovenstaande kader) met daarin de opmerking dat ons verhaal niet juist is omdat betreffende raadslid nooit lid is geweest van genoemde voetbalvereniging!

Dat is natuurlijk niet leuk als je als SP voorstander bent van goed onderzoek. Was het bericht in de lokale media dan niet correct? Hadden wij geen foto’s gezien van betreffende raadslid tijdens een feestelijke bijeenkomst van de voetbalvereniging?
Nog maar eens het internet opduikende komen we tot de slotsom dat op de website van de voetbalvereniging inderdaad niet staat dat het raadslid lid is van die vereniging, maar wel dat hij voorzitter was van de jubileumcommissie in het kroonjaar 2007. Sterker nog, in een artikel op de website spreekt betreffende man over “onze vereniging”.

Vanzelfsprekend hebben we onder het betreffende artikel de email van de fractievoorzitter geplaatst maar enigszins vreemd is de gang van zaken wel. Vreemd omdat niet op de inhoud van ons betoog werd ingegaan maar juist op een detail. Want als voorzitter van een jubileumcommissie ben je minimaal verbonden met een vereniging en dus houdt ons betoog stand.

Het typeert de status van de lokale politiek op het moment.
Uitvoerig vliegen afvangen in plaats van inhoudelijk reageren. Aan de andere kant zijn we natuurlijk blij dat andere politieke partijen onze website bezoeken want ieder idee wat men van ons overneemt is winst. Het is wennen voor de dames en heren politici maar wij zullen onze ideeën blijven ventileren, omdat de SP als geen ander in staat is gebleken op diverse manieren de politieke agenda te bepalen.

En wat zien we, GroenLinks stelt vragen in de raad, een dag na de plaatsing van een stevig artikel op deze website, aangaande het beleid van de gemeente met betrekking tot geluidsoverlast afgelopen weekend. Ook is er ineens de open brief van een VVD raadslid. Iedereen valt over elkaar heen om vragen te stellen over het afgelopen weekend. Maar de enige die onze boodschap lijkt te begrijpen, lijkt burgemeester Bruls te zijn die direct aangeeft dat Venlo een prima evenementenzomer achter de rug heeft. Hij ziet dus in dat het werkelijke probleem waar het ons om gaat de omgang met alle evenementen is. Maar de burgemeester ziet nog niet in hoe zijn beleid met de ‘Bruls decibellenbrigade’ direct afbreuk doet aan het imago van Venlo als evenementenstad.

En zo kunnen we langzaam aan werken aan een waslijst van zaken binnen de gemeente waarbij klip en klaar is dat men meer gericht is op korte termijn dan dat men last heeft van een lange termijn visie.
Wat wij tegenkomen in de wijken zijn ergernissen over losliggende stoeptegels, hangjongeren, kapotte speelplekken en parkeerproblematiek. Dat zijn de zaken die burgers direct iedere dag treffen.
Maar het beleid hierop is niet gericht op het snel verhelpen van de overlast. Sterker, het lijkt wel of men een sadistisch genoegen schept in het optuigen van een bureaucratisch apparaat om vooral het probleem niet te hoeven oplossen.

Aan de andere kant hebben we net een opening van een stadhuis achter de rug wat een aardige duit heeft gekost. Als men nu eens dat bedrag als symbool dat het stadhuis een centrale plaats moet innemen voor iedere Venlonaar in een paar wijken de voetpaden had aangepakt. Of als men daarvoor de speelplekken van de gemeente eens had voorzien van een lik verf en nieuwe speeltoestellen. Maar nee de elite moest haar feestje hebben.
En als klap op de vuurpijl stelt een coalitiepartij voor de bühne vragen in de raad. Niet over de inhoud van het waarom van het feest maar waarom de gelden ook uit een evenementenpotje kwamen. Wederom niet over de inhoud maar over de procedure...


Update 22-10-2008: vandaag bereikte ons deze email, afkomstig van de Tegelse Democraten:
"Pierre Janssen jokt niet, Wilbert Hendriks is nooit lid van Sportclub Irene geweest, wel is hij in het verleden gevraagd om voorzitter te worden van de jubileumcommissie, dat heeft hij gedaan. Ook ik heb wel eens een en ander gedaan voor bv. een harmonie om gelden voor instrumenten te verwerven, daar is toch niets mis mee. En ik was ook geen lid van deze vereniging.
Ook ben ik als gepensioneerde veelvuldig bezig met hulp te bieden daar waar nodig, mag dat nog, of moet je dan uit de politiek?
met vr. groet Pierre Janssen"

Het doet wel pijn blijkbaar... Hierbij wel netjes vermeldt als een soort van 'wederhoor', maar wel met deze kanttekening:
Het mag duidelijk zijn dat de SP geen discussie wil aangaande de bezigheden die mensen buiten hun politieke werkzaamheden graag uitvoeren. Er is ook niets mis met het voorzitterschap van Hendriks voor betreffende commissie. Maar door de link met de vereniging en het dan politiek maken van een kwestie die betreffende vereniging treft is niet slim. Dat is het punt wat de SP wil maken! Hou het duidelijk en overzichtelijk en voorkom de schijn van belangenverstrengeling. Dit was en is daarbij de boodschap. Wat betreft de inhoud van deze zaak is deze voor de SP gesloten als gevolg van de uitspraak van de wethouder.


Einde discussie???

U bent hier