h

SP Venlo: jongerenhuisvesting Bondsgebouw realistische optie

12 december 2007

SP Venlo: jongerenhuisvesting Bondsgebouw realistische optie

Bondsgebouw vooraanzichtDe Socialistische Partij afdeling Venlo (SP) lanceert vier voorstellen voor behoud van het historische Bondsgebouw aan de Herungerstraat in Venlo. Dit schrijft de partij in een brief aan de leden van de gemeenteraadscommissie Woonomgeving, die vanavond onder andere de stand van zaken rondom het door brand in 2005 ontruimde Bondsgebouw bespreekt.

Eigenaar Woningstichting Venlo-Blerick vroeg eerder al een sloopvergunning aan maar bekijkt nu nog samen met de gemeente Venlo naar mogelijkheden voor herbestemming. Komt deze er niet dan zal het complex met 54 appartementen in de huursector worden gesloopt. De SP wil nu alvast een handje helpen en vraagt alle betrokkenen de voorstellen serieus als optie te overwegen.
Eerder november deed de partij een officiële aanvraag voor het toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus aan het Bondsgebouw.


Voorstellen voor het Bondsgebouw kort samengevat:

1. Renoveer het complex grondig en breng oude elementen zoveel mogelijk terug. De vakbondshistorie krijgt hierin een bijzondere plaats.
Maak hierbij gebruik van de oorspronkelijke blauwdrukken van architect Henri Rijven. De historie van de Venlose vakbeweging moet na de renovatie een grotere rol meespelen in het complex. Laat de huidige vakbeweging, kunstenaars en andere betrokkenen hierin meedenken. Vooral ook de buurt moet een stem krijgen.

2. Maak het Bondsgebouw opnieuw geschikt voor jongerenhuisvesting in de sociale huursector.
Eigenaar Woningstichting Venlo-Blerick kan huurwoningen labellen voor een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld voor 18 tot 28 jaar, een doelgroep die nu geconfronteerd wordt met toenemende woningnood. Het Bondsgebouw voorzag vanaf 1917 altijd al in jongerenhuisvesting.

3. Zorg voor een huismeester, een vaste beheerder in het pand die bewoners kan aanspreken op verantwoordelijkheden en ongeregeldheden in de hand kan houden.
Ook deze was vanaf de oprichting in 1917 tot in de loop van de jaren '90 aanwezig, maar werd wegbezuinigd door Woningstichting Venlo-Blerick waarna er problemen ontstonden.

4. Op de begane grond zou een centrum voor Jeugd & Gezin kunnen komen met informatie over zorg, wonen, welzijn, werk, opleiding en opvoedkundige ondersteuning voor ouders en jongeren. Ook kan gedacht worden aan kleine culturele functies, zoals een restaurant of café.
De combinatie jongerenhuisvesting en jongerenondersteuning moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 23 jaar in elk geval een opleiding volgen of aan het werk zijn. De opvoedkundige ondersteuning voor ouders moet een drempel wegnemen om hulp te vragen. De culturele functie, zoals een café met restaurant kan zorgen voor samenhang en leefbaarheid in de buurt. Ook zouden er vergaderruimten voor kunnen komen voor bewoners en maatschappelijke organisaties. De buurtbewoners moeten er gratis kunnen vergaderen.


Deze vier voorstellen moeten volgens de SP er toe leiden dat het Bondsgebouw haar oude functies weer terugkrijgt, en kunnen een oplossing zijn voor vele problemen die de gemeente Venlo rijk is.
Als SP zijn we graag bereid dieper op de materie in te gaan, en mee te denken over constructieve oplossingen en toepassingen voor het Bondsgebouw, zodat van een mogelijke sloop geen sprake meer hoeft te zijn. De bal ligt nu bij de politiek om een onvergetelijke indruk achter te laten of een grote kans te laten liggen.

06-12-2007: GroenLinks steunt SP in strijd tegen sloop Bondsgebouw
05-11-2007: SP vraagt om monumentenstatus Bondsgebouw.
02-02-2007: SP stelt vragen over mogelijke sloop Bondsgebouw en Nedinsco

U bent hier