h

Regioconferentie SP Limburg

De op onze ledenvergadering gekozen afvaardiging bespreekt met andere Limburgse SP'ers de actualiteit en gezamenlijke actiepunten.
Daarnaast legt de SP-fractie in Provinciale Staten verantwoording af. Aanstaande activiteiten worden besproken en met elkaar afgestemd.
Echter, belangrijkste van deze dag is het vaststellen van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van Provinciale Staten (maart 2023).

Datum en tijd: 
zaterdag, 3 december, 2022 - 10:30 tot 16:00
Waar: 
TheaterHotel De Oranjerie in Roermond

U bent hier