h

VERVALT: Bestuursoverleg

Werkbespreking van het afdelingsbestuur over de besluitenlijst,
actiepunten, (aankomende) activiteiten, werkgroepen en scholingen.

Let op: Dit overleg vervalt en wordt samen met de Denktank op 13 december besproken.

Datum en tijd: 
donderdag, 15 december, 2022 - 19:30
Waar: 
Van Cleefstraat 6 in Venlo (binnenstad)

U bent hier