h

Wie draait op voor maatregelen tegen verkeer bij Kafra-dorp?

30 januari 2024

Wie draait op voor maatregelen tegen verkeer bij Kafra-dorp?

Kafra bouwt aan de Venrayseweg in Venlo (Ubroek) een plek voor 880 bedden, waarvan 400 voor arbeidsmigranten en 400 voor vluchtelingen uit Oekraïne. Een bedenkelijke situatie waarvoor we al eerder aandacht vroegen. Nu wil Kafra dat de gemeente een aantal verkeersmaatregelen neemt. En die zeker ook gaat betalen? De SP stelde er vragen over.

 

De gemeente Venlo gaat verkeersmaatregelen nemen aan de Venrayseweg, nabij de locatie waar Kafra dik 800 arbeidsmigranten en vluchtelingen wil huisvesten. Deze maatregelen maken onderdeel uit van de 'deal' die Kafra met omwonenden maakte, waarbij ze hun bezwaren tegen de komst van de migrantenopvang afkocht.

Dat Kafra omwonenden omkoopt wil niet zeggen dat de belastingbetaler vervolgens ook moet opdraaien om verkeersmaatregelen te realiseren. Toch?

 

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft (onder leiding van Emile Roemer) in het rapport 'Geen tweederangsburgers – aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan' concrete aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in te verbeteren en misstanden tegen te gaan.

Otto Workforce, waarvan Kafra een dochteronderneming is (beide van multimiljonair en VVD-sponsor Frank van Gool), is regelmatig in opspraak als het gaat om het ontbreken van fatsoenlijke huisvesting en zorg voor de mensen die ze vanuit Oost- en Midden-Europa hierheen halen.

Daarom zijn we extra argwanend. Onze vragen zijn bedoeld om inzicht te verkrijgen in zowel de gestelde eisen betreffende de opvangfaciliteiten als de financiële aspecten van de voorgestelde verkeersmaatregelen.

 

Want, wie gaat die - door Kafra gewenste - verkeersmaatregelen betalen? Om welke kosten gaat het eigenlijk, en worden die doorberekend aan Kafra, aangezien zij begunstigd zijn in dit verhaal?

 

We wachten de beantwoording door B&W van Venlo af. Die antwoorden op onze vragen zullen ons helpen om een beter beeld te krijgen in de situatie, en om eventuele zorgen of onduidelijkheden weg te nemen.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier