h

Antwoord B&W op vragen over huisvesting 800 arbeidsmigranten in Blerick: “niets aan de hand”

31 januari 2023

Antwoord B&W op vragen over huisvesting 800 arbeidsmigranten in Blerick: “niets aan de hand”

Vandaag dan eindelijk antwoord gekregen vanuit de gemeente Venlo op onze vragen, over zwijggeld en afkopen van bezwaren tegen huisvesting van 800 arbeidsmigranten aan de Venrayseweg in Venlo/Blerick. De SP noemde de handelwijze van het bedrijf Kafra Housing een giftig recept voor tweespalt in de buurt en daarom verwerpelijk. De gemeente ziet dit anders en vindt de handelswijze van Kafra blijkbaar prima. Iemand heeft er boter op het hoofd.

 
 

Onze vragen werden 20 november 2022 ingestuurd en we hoopten dat de bewoners en wij snel duidelijkheid zouden krijgen. Maar B&W heeft zich er de tijd voor genomen en stuurde haar reactie pas na 11 weken (!) terug. Als we de antwoorden lezen vragen we ons af waar ze zó lang voor nodig hadden. Want in haar reactie kijkt de gemeente vooral de andere kant uit, doet ze de situatie van afkopen en zwijggeld kennelijk af als kletskoek, en blijkt dat ze niet voornemens is om ook maar iets aan de situatie te gaan doen.

 
In haar reactie (link) distantieerde B&W van Venlo zich van de door De Limburger ('afkopen') en SP ('met geld smijten') gebruikte woorden. Het college van B&W spreekt liever over een "omgevingsvergoeding", waarmee de omgeving gecompenseerd wordt voor "eventuele aanpassingen of omgevingswijzigingen"...

De gemeente negeert daarbij dat die zogenaamde "omgevingsvergoeding" door Kafra Housing alleen verstrekt zou worden als alle omwonenden - in ruil voor de vergoeding - hun bezwaren tegen die "aanpassingen" (waarbij het feitelijk gaat over te verwachten overlast voor de buurt) in zouden trekken. In de ogen van de SP gewoon chantage!

 

 

Volgens de gemeente is zo’n vergoeding en compensatie toegestaan tijdens het bezwaartraject. De SP, deskundigen, pers en omwonenden zien het dus verkeerd; het is geen omkopen of zwijggeld, nee het is volgens de gemeente enkel “een vergoeding passende binnen het proces en in de dialoog”.

Opvallend dat B&W zeggen dat ze veel waarde hechten aan de zogenaamde "omgevingsdialoog". Terwijl die "omgevingsdialoog" (de gesprekken tussen Kafra en de omwonenden) feitelijk niet heeft geleid tot een overeenstemming tussen Kafra en de omwonenden. Vandaar dat Kafra de bezwaren afkocht!

 

Foto: SP

 

B&W stelt dat zij niets te maken heeft met de manier waarop Kafra met de omwonenden omgaat. De gemeente Venlo ziet geen reden om de verleende omgevingsvergunning in te trekken en zegt slechts de mogelijke aanpassingen én de huisvesting van 400 Oekraïners te regelen.

Dat er nu voor de helft van het project ‘ineens’ geen arbeidsmigranten gehuisvest worden, plaatst de gang van zaken in een nog vreemder daglicht. Want aanvankelijk stelde Kafra dat de 800 plekken voor arbeidsmigranten per sé nodig waren, in verband met ‘de grote vraag naar arbeidskrachten in de regio’.

Dit riekt naar handjeklap. De gemeente heeft een probleem met de opvang van Oekraïners en Kafra helpt door tijdelijk de helft van de gewenste arbeidsmigrantenhuisvesting in te ruilen. Met als inzet het krijgen van de vergunning?

 

 

De gemeente Venlo stelt tenslotte in haar reactie, op onze brief, dat zij bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten; “alleen kijkt naar wet- en regelgeving en of de omgevingsdialoog zorgvuldig gevoerd is”.

Bijzonder want uit eerdere berichten van de omwonenden - ook in Dagblad de Limburger - blijkt dat er van zo'n zorgvuldige omgevingsdialoog in dit geval geen sprake is geweest. Dat roept de vraag op hoe de gemeente gecontroleerd heeft of er sprake was van zo'n “zorgvuldige omgevingsdialoog”.

 

 

Met deze beantwoording sluit de gemeente haar ogen voor de werkelijkheid, verschuilt ze zich achter “dialoog” en “vergoeding” en lijkt ze een pact te hebben gesloten met onderneming Kafra Housing (dochterbedrijf van Otto Workforce).

Ondanks dat Kafra in eerste instantie haar ‘aanbod’ (afkopen) had ingetrokken - na de ontstane commotie -, zijn in december alle bezwaren ingetrokken. De vergunning komt er dus, net als het arbeidsmigrantendorp aan de Venrayseweg. De gang van zaken belooft weinig goeds voor de toekomst.

 

Bekijk ook:

U bent hier